Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Finansowanie badań naukowych

 
 
 

Skąd pozyskać środki na badania naukowe, współpracę itp.?

 

Informacje o konkursach i zasadach składania wniosków można znaleźć na poniższych stronach:

 
 
 
 

Badania statutowe

 

Ze środków na badania statutowe finansowana jest działalność naukowa wszytskich Kolegiów Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie.

Do 2018 roku dotacje na badania statutowe przyznawało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek poszczególnych jednostek organizacyjnych.

 

Od 2019 roku zmianie uległy kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków na naukę, które reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), z dnia 1 października 2018 r. oraz Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Działalność badawcza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest skupiona głównie w pięciu kolegiach:
 

 
Poszczególne kolegia, jako samodzielne jednostki realizują prace badawcze głownie w ramach badań statutowych, grantów, ekspertyz oraz badań realizowanych we współpracy międzynarodowej. Przedmiot badań prowadzonych w SGH jest niezwykle szeroki. Zlokalizowane w pięciu kolegiach specjalności naukowe obejmują szerokie spektrum nauk ekonomicznych a także dziedzin pokrewnych.
 
 

 
Poza strukturą kolegialną prace badawcze realizowane są również w
 

Programy Międzynarodowe

Od wielu lat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest jednym z liderów w zakresie aktywnej realizacji projektów międzynarodowych – edukacyjnych i badawczych – stanowiących jeden z najistotniejszych elementów strategii internacjonalizacji uczelni.

Międzynarodowe programy edukacyjne są inicjatywami realizowanymi przede wszystkim w ramach takich programów jak program Erasmus+ czy programy podwójnego dyplomu

Na stronie Centrum Programów Międzynarodowych możecie się Państwo zapoznać z założeniami tych programów oraz informacjami o realizowanych projektach.
 

 

 
 
 


 
 
 


 
 
   
 
 

 Wyróżnienie „HR Excellence in Research”

 

28 września 2018 roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała od Komisji Europejskiej prawo do posługiwania się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”.

 
 

 Badania naukowe