Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Kalendarium najważniejszych wydarzeń w SGH

 
​W Kalendarium znajdziecie Państwo zestawienie najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w SGH od października 2012 roku.
 

 2020 ROK

 
KWIECIEŃ

Szkoła Główna Domowa, czyli odrób lekcje z SGH
Wyrażając wdzięczność całemu personelowi medycznemu szpitala jednoimiennego MSWiA w Warszawie za ciężką pracę w trudnym okresie pandemii, w trosce o dzieci pracowników tej placówki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zainicjowała akcję wolontariacką pod nazwą „Szkoła Główna Domowa, czyli odrób lekcje z SGH”.

Prof. Piotr Wachowiak rektorem SGH
Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, 15 kwietnia 2020 r. został wybrany na rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2020-2024. W mijającej kadencji pełni funkcję prorektora ds. nauki i zarządzania SGH. Kieruje Instytutem Zarządzania SGH.

MARZEC

Kandydaci na rektora SGH w kadencji 2020-2024
6 marca 2020 Senat SGH pozytywnie zaopiniował kandydatury dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH i prof. dr hab. Marzenny Weresy na rektora w kadencji 2020–2024. Kolegium elektorskie wybierze nowego rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1 kwietnia 2020.

LUTY

Co po Brexicie? Wizyta ministra Wielkiej Brytanii w SGH
Christopher Pincher – minister Wielkiej Brytanii ds. Europy i obu Ameryk – był 5 lutego 2020 roku gościem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawiciel brytyjskiego rządu w murach uczelni zabrał głos w sprawie przyszłych relacji między krajami Unii Europejskiej a Zjednoczonym Królestwem po Brexicie.

STYCZEŃ
29 stycznia 2020 Senat SGH przyjął nowy regulamin, na podstawie którego odbędą się wybory elektorów Uczelnianego Kolegium Wyborczego, członków rad naukowych, senatorów i rektora w kadencji 2020-2024. UKW, która czuwa nad wszystkimi procedurami wyborczymi, podała także szczegółowy kalendarz czynności wyborczych. Rektora SGH wybiera kolegium elektorów.
 

 2019 ROK

 

LISTOPAD

Doktorat honoris causa dla prof. Jerzego Hausnera​
27 listopada prof. Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Senat SGH nadaje ten zaszczytny tytuł osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.

​Uroczystość ukończenia studiów 2019
16 listopada birety pofrunęły z głów niemal 240 tegorocznych absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tego dnia – po raz dziesiąty w historii uczelni – odbyła się uroczystość ukończenia studiów.

PAŹDZIERNIK

​SGH i WUM razem w ochronie zdrowia
Za nami pierwsza edycja programu „SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia”. 11 października 2019 r. absolwenci studiów, organizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Warszawski Uniwersytet Medyczny, odebrali swoje dyplomy.

Gaudeamus igitur!
114. inauguracja roku akademickiego w SGH tradycyjnie przyciągnęła do Auli Głównej przedstawicieli społeczności akademickiej i przyjaciół najstarszej polskiej uczelni ekonomicznej. Głównymi bohaterami uroczystości byli immatrykulowani studenci, a najważniejsze punkty ceremonii to otwierające przemówienie JM Rektora prof. Marka Rockiego oraz wykład inauguracyjny Jerzego Koźmińskiego pt. „Polska droga do NATO – z perspektywy ambasadora RP w Waszyngtonie”.

WRZESIEŃ

SGH na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju
​Absolwenci i wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od lat są stałymi bywalcami Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Jednak w zeszłym roku nastąpił przełom – SGH zaangażowała się w „polskie Davos” w roli partnera merytorycznego, przygotowując oficjalny raport na temat społeczno-gospodarczych wyzwań Europy Środkowo-Wschodniej, który był szeroko komentowany w mediach. W tym roku postanowiliśmy pójść jeszcze dalej.


Dostosowanie uczelni do zmian w związku z nową ustawą​
12 września 2019 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym SGH pełniło rolę partnera. Głównym celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce z punktu widzenia uczelni ekonomicznych oraz zaprezentowanie doświadczeń z wdrożeń dobrych praktyk w tym zakresie możliwych do realizacji.

LIPIEC

Pierwsze zebranie Rady SGH
Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r. wprowadziła w struktury organizacyjnej szkół wyższych nowy organ – radę uczelni. 26 czerwca 2019 r. Senat SGH powołał Radę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pierwszej kadencji (lipiec 2019 – grudzień 2020). Do zadań rady należy m.in. opiniowanie projektu strategii rozwoju, monitorowanie gospodarki finansowej oraz wspieranie rektora w procesie zarządzania. Pierwsze spotkanie Rady SGH zostało zaplanowane na 15 lipca br.

Jubileuszowa Szkoła Letnia – SUW 2019
3 lipca rozpoczęły się zajęcia jubileuszowej 20. edycji Szkoły Letniej SGH – Summer University Warsaw 2019. W tym roku gościmy rekordową liczbę, 57. uczestników z całego świata. Program zajęć zakłada możliwość kształtowania indywidualnej ścieżki i dokonanie wyboru spośród 3 kursów przedpołudniowych i 2 popołudniowych.

MAJ

Szkoła Doktorska SGH
30 maja rektor SGH prof. Marek Rocki powołał prof. Wojciecha Pacho na dziekana Szkoły Doktorskiej SGH, a prof. Teresę Pakulską i prof. Marzannę Witek-Hajduk na jej prodziekanów. Studia w Szkole Doktorskiej SGH będzie można rozpocząć w trzech dyscyplinach, na pięciu programach.

Senat SGH uchwalił nowy statut uczelni
​Na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019 Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyjął jednogłośnie nowy statut uczelni, który wejdzie w życie 1 października br. Zgodnie z nową ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” przygotowanie projektu statutu jest kompetencją rektora, natomiast uchwala go senat.

Gala XIV Olimpiady Przedsiębiorczości w Pałacu Prezydenckim
28 maja w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala wręczenia dyplomów laureatom XIV Olimpiady Przedsiębiorczości. Zwyciężczynią tej edycji pod hasłem „Trendy na rynku kapitałowym” jest Agata Książek z Opola. Prezydent wręczył także odznaczenia państwowe za zasługi w działalności na rzecz rozwoju edukacji ekonomicznej – Złoty Krzyż Zasługi otrzymał dr Marcin Dąbrowski, kanclerz SGH, a Srebrny Krzyż Zasługi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii.

Święto SGH 2019. Relacja
„Wykorzystujemy szanse, jakie przynoszą nowe regulacje ustawowe, tworząc statut, który daje bardzo solidne podstawy do trwałego rozwoju SGH i realizacji tworzonej obecnie strategii uczelni na lata 2020-2030” – JM Rektor SGH prof. Marek Rocki

Wizyta szefa rady doradców ekonomicznych Białego Domu 
7 maja w SGH dr. Kevin Hasset, szef Rady Doradców Ekonomicznych Białego Domu, wygłosił w Auli Głównej SGH wykład pt. "Poland and Free Markets, Lessons for The World". Dyskutował także z dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. Marzenną Weresą oraz odpowiadał na pytania studentów i dziennikarzy. Wydarzenie było częścią obchodów 70-lecia KGŚ.

KWIECIEŃ

SGH na Forum Innowacji w Tarnowie
Forum Innowacji w Tarnowie to inicjatywa organizowana przez Forum Ekonomiczne w Krynicy. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH miało przyjemność być partnerem instytucjonalnym tego wydarzenia.

Współpraca z Warszawą i stypendia dla doktorantów 
SGH i m.st. Warszawa zawarły dziś porozumienie o współpracy na rzecz Warszawy, m.in. w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta oraz polityki przestrzennej i gospodarczej. Porozumienie, które w bibliotece SGH podpisali rektor Marek Rocki i prezydent Rafał Trzaskowski, zapowiada także powołanie wspólnej grupy roboczej, która wypracuje rekomendacje zmian przestrzennych terenu przed budynkiem głównym SGH oraz włączenia kampusu w przestrzeń publiczną miasta. Prezydent Warszawy ogłosił program stypendialny dla doktorantów.

Dni Polskie w Petersburskim Uniwersytecie Ekonomicznym
3-4 kwietnia w Petersburskim Uniwersytecie Ekonomicznym odbyły się Dni Polskie. Uczestniczyli w nich przedstawiciele SGH prof. Piotr Wachowiak, prorektor ds. nauki i zarządzania; prof. Marek Bryx, kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego; prof. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości i Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, a także prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

MARZEC

SGH z NAWĄ w Kuala Lumpur 
Wśród uczelni wybranych do reprezentowania polskiego szkolnictwa wyższego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na międzynarodowej konferencji i targach APAIE 2019 w Kuala Lumpur w dniach 25–29 marca nie mogło zabraknąć przedstawicieli SGH – prof. Jacka Prokopa, prorektora SGH ds. współpracy z zagranicą, oraz Katarzyny Kacperczyk, dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych.

LUTY

TPA Poland – nowy członek Klubu Partnerów SGH
27 lutego oficjalnie członkiem Klubu Partnerów SGH stała się TPA Poland. To kolejna firma, która swą wiedzą i bogatym doświadczeniem chce dzielić się z uczelnią oraz jej studentami.

Inauguracja: Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego
11 lutego 2019 roku zaingurowaliśmy realizację projektu Gospostrateg pt. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”. Naukowcy przygotują diagnozę sytuacji gospodarczej województwa i czynników jego rozwoju i rekomendacje do wdrożenia.​

STYCZEŃ

Wizyta ministra Jarosława Gowina w  SGH
22 stycznia 2019 na zaproszenie rektora SGH prof. Marka Rockiego uczelnię odwiedził wicepremier RP, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W spotkaniu udział wzięli także prorektor ds. nauki i zarządzania prof. Piotr Wachowiak oraz kanclerz dr Marcin Dąbrowski. Władze uczelni podziękowały ministrowi za dofinansowanie budowy gmachu naukowo-dydaktycznego przy ul. Batorego. Dotacja na ten cel wynosi 30 milionów złotych. Rozmowa dotyczyła także spraw bieżących związanych z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prof. Paul H. Dembiński odebrał doktorat honoris causa SGH
16 stycznia 2019 prof. Paul H. Dembiński, wybitny ekonomista, którego działalność naukowa wywarła trwały wpływ na dostrzeganie aspektów społecznych w naukach o finansach, odebrał tytuł doktora honoris causa SGH. Profesor Paul. H. Dembiński jest 29 osobą wyróżnioną doktorem honoris causa najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce. Senat SGH nadaje tytuł honorowy doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.

10 stycznia świętowalśmy 20-lecie istnienia Klubu Partnerów SGH. Tego dnia wraz z nami zgromadziły się same osobistości świata biznesu, nasi partnerzy, sponsorzy oraz przyjaciele. Na scenie, w światłach reflektorów znalazło się przede wszystkim 20 firm, które jako obecni członkowie Klubu Partnerów SGH odebrały z rąk Rektora Marka Rockiego oraz Pani Profesor Hanny Godlewskiej-Majkowskiej Prorektor ds. współpracy z otoczeniem symboliczne wyróżnienia.


Oświadczenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Społeczność akademicka uczelni warszawskich jest wstrząśnięta informacją o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. W obliczu tej tragedii łączymy się w bólu z rodziną Pana Prezydenta, jego bliskimi, współpracownikami, społecznością Gdańska oraz wszystkimi, których poruszyły te wydarzenia.

 

 

 2018 rok

 

GRUDZIEŃ

Microsoft dołączył do Klubu Partnerów SGH
12 grudnia 2018 Microsoft dołączył do Klubu Partnerów SGH. Dzięki umowie dotychczasowa współpraca między jedną z największych firm technologicznych na świecie i czołową uczelnią ekonomiczną w Polsce wchodzi na nowy poziom. Korzyści odniosą wszyscy: partner biznesowy, dla którego sektor nauki i edukacji jest niezwykle istotny oraz wykładowcy i studenci, dla których bezpośredni dostęp do praktyki zarządzania oraz trendów technologicznych ma kluczowe znaczenie w procesie kształcenia.

LISTOPAD

100 lat Legii Akademickiej
6 listopada, w setną rocznicę pierwszej zbiórki Legii Akademickiej, przed Collegium Iuridicum UW odbyła się uroczystość upamiętniająca powstanie tej ochotniczej formacji wojskowej, którą w listopadzie 1918 roku założyli studenci czterech warszawskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wyższej Szkoły Handlowej (poprzedniczki SGH). 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej brał udział w walkach o polską niepodległość. W imieniu społeczności akademickiej SGH wieniec pod tablicą upamiętniającą Legionistów złożył rektor prof. Marek Rocki.

PAŹDZIERNIK

Sala 103 im prof. Jerzego Lewandowskiego
17 października rektor SGH prof. Marek Rocki odsłonił tablicę upamiętniającą prof. Jerzego Lewandowskiego, umieszczoną przy sali numer 103 w gmachu głównym SGH. Sala decyzją senatu uczelni nosi imię profesora. W uroczystości zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego pod kierunkiem prof. Tomasza Siemiątkowskiego udział wzięli przedstawiciele kilku pokoleń współpracowników, grono przyjaciół i córka Jerzego Lewandowskiego, pani Anna Borowik.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
– Wykorzystamy szansę nowego prawa, zachowując dotychczasową strukturę kolegiów – powiedział Jego Magnificencja Rektor SGH prof. Marek Rocki podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019. 3 października 2018 roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uroczystym posiedzeniem senatu zainaugurowała 113. rok akademicki w swej historii. Tradycyjnie w Auli Głównej przy al. Niepodległości 162 zebrali się studenci, doktoranci – przede wszystkim immatrykulowani słuchacze pierwszego roku – pracownicy, partnerzy i przyjaciele SGH, w tym rektorzy innych uczelni, parlamentarzyści, samorządowcy, ambasadorowie oraz przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z najstarszą polską uczelnią ekonomiczną.

WRZESIEŃ

45 zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Finansowego
Od 22 do 25 sierpnia Warszawa była światową stolicą finansów. Wszystko za sprawą 45 zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Finansowego (45 th European Finanse Association Annual Meeting) zorganizowanego przez SGH i londyński Imperial College. Do Warszawy z kilkudziesięciu krajów świata przybyło prawie 800 naukowców na co dzień zajmujących się finansami i ekonomią. Dyskutowali m.in. na temat polityki monetarnej, roli pasywnych inwestycji na rynkach finansowych, nowych technologii finansowych i sztucznej inteligencji w finansach.

SIERPIEŃ

Polsko-izraelska szkoła letnia EMLE
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy z College of Management z Rishon LeZion w Izraelu w dniach 6-16 sierpnia zorganizowała letni kurs z zakresu ekonomicznej analizy prawa. W SGH przez dziesięć dni ponad 50 studentów z Izraela i Polski, słuchaczy programu EMLE (European Master in Law and Economics), w którym uczestniczy warszawska uczelnia, brało udział w zajęciach poświęconych ładowi korporacyjnemu oraz ekonomicznej analizie sądownictwa.

LIPIEC

Wizyta Taro Kono w SGH
Minister spraw zagranicznych Japonii, Taro Kono, przebywając z oficjalną wizytą dyplomatyczną w Polsce, odwiedził 6 lipca Szkołę Główną Handlową w Warszawie, gdzie studiował w ramach programu międzynarodowej wymiany studenckiej w 1984 roku. W sentymentalnej przechadzce po kampusie SGH ministrowi towarzyszył rektor prof. Marek Rocki i prorektorzy prof. Jacek Prokop oraz prof. Krzysztof Kozłowski, a także pan Tsuneo Okazaki – wieloletni lektor języka japońskiego w SGH.

CZERWIEC

Finał projektu Future Makers Challenge
10 czerwca br. odbył się finał projektu Future Makers Challenge organizowanego przez firmę Innovaitka w partnerstwie m.in. z SGH. Projekt był połączeniem akceleratora innowacji i przedsięwzięcia edukacyjnego, skierowanego do licealistów i studentów (w tym w szczególności do uczniów Klas akademickich SGH oraz studentów naszej uczelni).

Spotkanie przedstawicieli SGH i PW z Adamem Struzikiem
14 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem. Uczelnie, wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, tworzą konsorcjum naukowe.

Warszawska oświata, rynek pracy i sektor akademicki
Przedstawiciele sektora edukacji, nauczyciele i warszawscy samorządowcy dyskutowali 8 czerwca w SGH o przyszłości współpracy warszawskiej oświaty z rynkiem pracy i uczelniami. Gospodarzem obrad zespołu sterującego programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 był prof. Krzysztof Kozłowski, prorektor SGH ds. dydaktyki i studentów.

Rada Klubu Partnerów SGH i Polska Rama Kwalifikacji
Na spotkaniu Rady Klubu Partnerów 29 maja przedstawiciele firm partnerskich SGH zapoznali się z wybranymi aspektami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ich poznanie ma ułatwić aktywne włączanie się firm w tworzenie programów studiów i poszczególnych przedmiotów.

Telemost „Tech for Good” w ramach Festiwalu Sektor 3.0
Studenci SGH i Seoul National University wspólnie zorganizowali telemost (International University Video Bridge) pod hasłem „Tech for Good” w ramach Festiwalu Sektor 3.0 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem inicjatywy była budowa świadomości w środowisku studenckim na temat tego, jak nowe technologie, szczególnie blockchain, mogą służyć nie tylko biznesowi i sektorowi publicznemu, ale również budowaniu dobra wspólnego, generowaniu wartości dla społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego.

MAJ

Spotkanie rektorów w Salamance
IV Międzynarodowe Spotkania Rektorów „Universia” odbyły się w dniach 21-22 maja w Salamance w Hiszpanii. Panele dyskusyjne na temat edukacji i badań w świecie cyfrowym oraz wkładu uczelni w rozwój społeczny uświetniły 800-lecie Uniwersytetu w Salamance. Organizację wydarzenia wsparł program Santander Universidades. SGH w Hiszpanii reprezentował prof. Jacek Prokop, prorektor ds. współpracy z zagranicą. Kolejna edycja spotkań rektorów odbędzie się w 2023 roku w Buenos Aires.

KWIECIEŃ

Warsztaty SGH–Samsung
12 kwietnia rozpoczęły się „Warsztaty SGH–Samsung: wyzwania w zarządzaniu międzynarodową korporacją technologiczną”. To pilotażowe zajęcia prowadzone dla studentów SGH przez przedstawicieli Samsung Polska. Po inauguracji w SGH kolejne spotkania odbywają się w siedzibach firmy w Warszawie, w tym w Samsung Centrum R&D w Warsaw Spire. Są podzielone na część technologiczną – w ramach której studenci poznają proces wdrażania nowych technologii – oraz biznesową, która przybliży praktyki zarządzania międzynarodową korporacją. Koordynatorem zajęć ze strony SGH jest prof. Krzysztof Kozłowski.

Święto SGH. Relacja z uroczystego posiedzenia Senatu
– Jesteśmy uczelnią ambitną, o ugruntowanej pozycji nie tylko wśród wyższych szkół ekonomicznych w Polsce, lecz także w regionie, tak więc skupienie swoich wysiłków wokół konstrukcji misji, wizji i strategii rozwoju uznaję za naszą podstawową powinność – tymi słowami JM Rektor SGH prof. Marek Rocki podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni z okazji Święta SGH 11 kwietnia 2018 zapowiedział dalsze prace nad strategią jej rozwoju.

Deklaracja wdrożenia strategii HRS4R
11 kwietnia rektor prof. Marek Rocki podpisał deklarację wdrożenia w SGH strategii HRS4R na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych. Instytucjom, które wdrożą strategię HRS4R oraz przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, nadawane jest przez Komisję Europejską wyróżnienie „HR Excellence in Research”.

MARZEC

CECJCP: nowy program międzynarodowej współpracy dydaktycznej
Central Europe Connect Joint Certificate Program to nowy program trójstronnej współpracy dydaktycznej między SGH, WU (Vienna University of Economics and Business) i UEBA (University of Economics in Bratislava). 60 studentów studiów licencjackich trzech uczelni będzie uczestniczyło w zajęciach poświęconych specyfice biznesu w Europie Środkowej. Zajęcia przeprowadzone zostaną w formie trzech jednotygodniowych bloków, które odbędą się kolejno w partnerskich uczelniach. Spotkania te staną się okazją do zdobycia pogłębionej wiedzy pozwalającej na wykorzystanie szans, które daje działalność w naszej części Europy. Uczestnicy programu zdobędą doświadczenie w międzynarodowej współpracy oraz nawiążą wzajemne kontakty podczas pracy projektowej.

I edycja Programu Mentoringowego SGH
12 marca zainugurowaliśmy I edycję Programu Mentoringowego SGH. W wydarzeniu udział wzięli uczestnicy projektu – mentorzy i studenci – oraz przedstawiciele władz uczelni i organizatorzy. 62 absolwentów SGH, którzy odnieśli sukces w pracy zawodowej, zostało mentorami studentów wyłonionych w toczącym się w ostatnich tygodniach procesie rekrutacyjnym. Będą realizowali ścieżki: naukową, finansową, dyplomatyczną i biznesową.

50. rocznica Marca 1968 – pamiętamy
W marcu 1968 roku przez Polskę przetoczyła się najpierw fala studenckich wystąpień w obronie swobód obywatelskich, następnie zaś inspirowana przez władze PRL kampania antysemicka. Obydwa procesy nie ominęły Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W reakcji na brutalną pacyfikację studentów Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 8 marca w poniedziałek 11 marca w SGPiS odbył się wiec studencki. Uczestniczył w nim rektor Wiesław Sadowski, którego stwierdzenie „ten wiec jest legalny, bo ja w nim biorę udział” przeszło do historii. Pracownicy uczelni, przyłączając się do studentów, starali się utrzymać wydarzenia w bezpiecznych ramach, przede wszystkim nie dopuścić do tego, by studenci SGPiS wyszli na ulice.

Etnograficzna wystawa plenerowa „Nazywano ich Słowińcami”
Wystawa, którą prezentujemy na terenie kampusu SGH – obok uczelnianej biblioteki – poświęcona jest Słowińcom, ludności stanowiącej w XIX wieku „ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego Morza”, a powstałej, jako pewna szczególna kategoria Kaszubów w procesie interakcji społecznych zachodzących na terenie szeroko pojętego Pomorza. Wystawa jest przyczynkiem do publicznej refleksji nad regionalną pamięcią i tożsamością, do wspólnego namysłu nad trudną historią „małych ojczyzn”.

LUTY

​Współpraca SGH i European Trade Study Group (ETSG)
Rektor SGH prof. Marek Rocki i prof. Ian Wooton, reprezentujący organizację naukową European Trade Study Group (ETSG), podpisali umowę, na mocy której Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie gospodarzem tegorocznej edycji prestiżowej konferencji o handlu międzynarodowym.

Koniunktura 10 lat po kryzysie. Śniadanie prasowe IRG SGH i KPF
Podczas organizowanego przez IRG SGH i KPF (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych) śniadania prasowego "KONIUNKTURA GOSPODARCZA I RYNEK FINANSOWY 10 LAT PO KRYZYSIE" zostały zaprezentowane aktualne wyniki badań, a eksperci IRG SGH, KPF oraz KRD BIG SA odpowiadali na pytania dotyczące stanu polskiej gospodarki. 

Rada Klubu Partnerów SGH konsultowała wytyczne do strategii
Na zaproszenie władz uczelni prezesi, członkowie zarządów i dyrektorzy firm partnerskich spotkali się 13 lutego, by porozmawiać o wytycznych do strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wysokie zarobki magistrów SGH według Sedlak & Sedlak
W najnowszym badaniu wynagrodzeń Sedlak & Sedlak wśród magistrów najlepiej wypadają absolwenci SGH. „Najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w 2017 otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8228 zł. Połowa z nich zarabiała w granicach od 5789 do 12 100 zł. Kolejne miejsca zajmują magistrowie uczelni technicznych, tj. Politechniki Warszawskiej (7113 zł), Politechniki Wrocławskiej (6300 zł), Politechniki Gdańskiej (6008 zł), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (6000 zł) i Politechniki Poznańskiej (6000 zł)” – piszą autorzy badania.

Akredytacja CEEMAN IQA przyznana ponownie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ponownie otrzymała akredytację międzynarodowego stowarzyszenia na rzecz rozwoju zarządzania CEEMAN. Uczelnia kolejny raz znalazła się w gronie instytucji, które zostały uhonorowane prestiżowym certyfikatem International Quality Accreditation (IQA), przyznawanym ze względu na wysoką jakość kształcenia w zakresie zarządzania.

STYCZEŃ

I Ukraińsko-Polskie Forum Historii Gospodarczej i Społecznej 
Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zorganizowali Pierwsze Ukraińsko-Polskie Forum Historii Gospodarczej i Społecznej – międzynarodową konferencję poświęconą historii stosunków polsko-ukraińskich. 

Certyfikat „HR EXCELLENCE IN RESEARCH” – ruszyły prace
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rozpoczęła starania o uzyskanie wyróżnienia „HR Excellence in Research” przyznawanego przez Komisję Europejską dla instytucji, które tworzą przyjazne środowisko pracy naukowej, podnoszą jej jakość w ramach prowadzonych badań, gwarantują transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych, a także zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. Pierwszym krokiem do uzyskania wyróżnienia będzie zainaugurowany 17 stycznia proces wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacyjnych (OTM-R).

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z NZS SGH  
26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz pierwszy odbył się w SGH. Ponad 60 studentów z naszej uczelni kwestowało na ulicach Warszawy, a na Auli Spadochronowej odbyły się pokazy artystyczne, występy szkół tańca oraz inne wydarzenia towarzyszące. 

Dzień ACCA w SGH 
Podczas wydarzenia można było dowiedzieć się, jak jeszcze w czasie studiów wykorzystać możliwości kariery w finansach i biznesie. Dzięki studiom akredytowanym przez ACCA dostępnym w naszej uczelni studenci mogą zaliczyć część egzaminów z kwalifikacji ACCA jednocześnie ze zdobyciem dyplomu SGH.   

Klub Partnerów SGH przywitał nowy rok
Początek roku skłania do podsumowań i planowania przyszłości. Temu właśnie poświęcone było noworoczne spotkanie Klubu Partnerów SGH, które odbyło się w czytelni biblioteki SGH wieczorem 11 stycznia. Na uroczystą kolację, poprzedzoną występem chóru, przybyli prezesi, członkowie zarządów i dyrektorzy firm partnerskich. Rektora SGH prof. Marka Rockiego w roli gospodarza wspierali prorektorzy, dziekani i przedstawiciele administracji na co dzień współpracujący z firmami.

 

 2017 rok

 

GRUDZIEŃ

Rozstrzygnęliśmy konkurs na koncepcję budynku przy Batorego
Centrum Przestrzeni Innowacyjnej powstanie w miejscu obecnego budynku S przy ul. Batorego 8. Pierwszą nagrodę w konkursie pod patronatem Stowarzyszenie Architektów Polskich zdobyła propozycja biura architektonicznego Stelmach i Partnerzy. Nowy budynek nie tylko spełni oczekiwania studentów i wykładowców, ale również należycie – z szacunkiem dla otoczenia i pożytkiem dla warszawiaków – zagospodaruje ten ważny i delikatny fragment stolicy. Władze uczelni planują rozpocząć budowę już w II połowie 2018 roku.

Prof. Irena Kotowska otrzymała nagrodę ministra
Profesor Irena Kotowska otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Minister przyznaje nagrody dla przedstawicieli świata akademickiego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz sukcesy organizacyjne w mijającym roku.

Prof. Anna Karmańska przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej
2 grudnia prof. Anna Karmańska decyzją Ministra Rozwoju i Finansów została wyznaczona na przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

SGH wśród najlepszych szkół biznesu w Europie
Jak co roku w grudniu Financial Times opublikował ranking najlepszych 95 uczelni biznesowych w Europie. Zestawienie jest podsumowaniem czterech rankingów, które organizuje ten znany dziennik. W 2017 roku SGH zajęła 76. miejce (awans z 83.) - ex aequo z Hanken School of Economics, Corvinus University of Budapest i Université Paris-Dauphine.

LISTOPAD

Doktorat honoris causa SGH dla Krzysztofa Pietraszkiewicza
11 października 2017 r. Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadał tytuł doktora honoris causa Panu Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi, prezesowi Związku Banków Polskich. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się dzisiaj 29 listopada w Auli Głównej SGH. Otworzył ją i powitał przybyłych gości rektor SGH prof. Marek Rocki. Następnie wystąpił prof. Roman Sobiecki dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Laudację wygłosiła prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka. Krzysztof Pietraszkiewicz wygłosił wykład pt. „Bankowość polska w procesie przemian społecznych, politycznych i gospodarczych oraz w obliczu wyzwań kolejnych dekad”.

Tytuł „CEMS School of The Year” dla SGH
W uznaniu dla wysokiego poziomu satysfakcji studentów programu CEMS Master In International Management z zajęć oferowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie Komitet Akademicki CEMS przyznał uczelni tytuł „CEMS School of The Year”. Studenci docenili także kurs Global Management Practice prof. Jacka Mirońskiego, który otrzymał tytuł Kursu Roku. Ocena odbyła się na podstawie analizy ankiet, a tytuł został ogłoszony 27 listopada podczas zjazdu stowarzyszenia w Sydney.

Inauguracja I edycji programu SGH-WUM MBA
24 listopada zainaugurowaliśmy I edycję studiów MBA dla menadżerów zdrowia prowadzonych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Warszawski Uniwersytet Medyczny. W bibliotece WUM uczestników programu unikalnego w naszej części Europy przywitali rektor SGH prof. Marek Rocki, prorektor ds. studenckich i kształcenia WUM prof. Barbara Górnicka, prorektor SGH ds. nauki i zarządzania prof. Piotr Wachowiak oraz dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM prof. Bolesław Samoliński.

Podpisaliśmy Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
16 listopada w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. „Społeczna odpowiedzialność nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, podczas której dwadzieścia trzy szkoły wyższe podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Współorganizatorami konferencji byli Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Nagrody w konkursie IPMA Project Master
IPMA International Project Management Association jest światową organizacją profesjonalistów zarządzania projektami. Ogłoszenie wyników konkursu IPMA Project Master 2017 miało miejsce w trakcie dorocznego seminarium PM Edukacja 2017 towarzyszącego konferencji „Ludzie sukcesu. 20 lat budowania kompetencji w Project Management”.

Prace absolwentów SGH nagrodzone w konkursie Verba Veritatis
W 12. edycji konkursu na prace licencjackie, magisterskie i rozprawy doktorskie poruszające zagadnienia etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego dwie nagrody zdobyli absolwenci SGH. III miejsce w kategorii licencjatów zajął Filip Żotkiewicz, autor pracy „Zmiany pojmowania uczciwości w życiu gospodarczym na przestrzeni dziejów” napisanej pod kierunkiem prof. Grzegorza Szulczewskiego, a I miejsce w kategorii prac magisterskich zdobył mgr Jarosław Fudecki, autor rozprawy „Odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych w świetle działalności korporacji transnarodowych”, której promotorem była dr Dominika P. Brodowicz. Wyróżnienie dla SGH za zgłoszenie do konkursu aż 28 prac w latach 2005–2017 odebrał rektor prof. Marek Rocki.

Granty NCN dla badaczy z SGH
Zanamy już laureatów trzynastej edycji flagowych konkursów NCN, finansujących badania podstawowe. Naukowcy z SGH zdobyli ponad 3,5 mln zł na 18 projektów w ramach konkursów Opus i Preludium. Wskaźnik sukcesu dla złożonych wniosków z SGH wyniósł 47% wobec średniej 27%.

Prof. M. Weresa w grupie eksperckiej ESIR
Prof. Marzenna Weresa, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH​​, została powołana przez Komisję Europejską do udziału w pracach eksperckiej grupy badawczej „Economic and Societal Impact of Research and Innovation”. Grupa ESIR składa się z ekonomistów zajmujących się innowacyjnością i będzie wspierać Komisję Europejską swoją wiedzą ekspercką dotyczącą wpływu działalności B+R i innowacji na rozwój gospodarczy i społeczny. W szczególności zadaniem grupy ekspertów ESIR jest analiza polityki ukierunkowanej na badania naukowe i innowacje prowadzonej na szczeblu UE, tak, aby była ona racjonalna ekonomicznie i przynosiła wartość dodaną dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nagroda dla prof. Piotra Płoszajskiego
Północna Izba Gospodarcza z okazji rocznicy swojego dwudziestolecia przyznała prof. Piotrowi Płoszajskiemu nagrodę specjalną w postaci statuetki i tytułu „Osobowości w dziedzinie ekonomii”. Wręczenie odbyło się 20 października podczas uroczystej gali w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

PAŹDZIERNIK

Nominacja profesorska
26 października w Pałacu Prezydenckim profesor SGH Jan Komorowski otrzymał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską w zakresie nauk ekonomicznych. Jan Komorowski jest profesorem w Zakładzie Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

I miejsce SGH w drugiej edycji rankingu „Rzeczpospolitej”
27 października „Rzeczpospolita” opublikowała wyniki II edycji rankingu uczelni i wydziałów ekonomicznych. Tak jak przed rokiem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła I miejsce (93,92 pkt) w grupie uczelni zdecydowanie wyprzedzając Akademię Leona Koźmińskiego (67,50 pkt) i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (62,33 pkt). Nasza uczelnia zdobyła najwięcej punktów we wszystkich czterech kategoriach: jakość nauczania, kariera absolwentów, potencjał naukowy i umiędzynarodowienie.

„Gazeta SGH” w nowej odsłonie
Nowy rok akademicki rozpoczynamy z „Gazetą SGH” w nowej odsłonie graficznej. Chcemy przesunąć nieco akcenty: przejść z roli kronikarsko-informacyjnej w kierunku publicystycznej, popularyzatorskiej i wspierającej promocję uczelni. Będziemy tworzyć pismo inspirujące, otwarte na dyskusję, ale wciąż spełniające cztery funkcje: informacyjną, integracyjną, promocyjną i dokumentacyjną. Ten cel przyświecał redakcji od początku wydawania „Gazety SGH” i nadal jest aktualny. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim redaktorom i autorom, którzy przez lata współtworzyli czasopismo. Dołożymy wszelkich starań aby godnie kontynuować ich pracę.

Kategorie jednostek naukowych 2017
16 października 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kolegiom SGH przyznał następujące kategorie: Kolegium Analiz Ekonomicznych – A+, Kolegium Gospodarki Światowej – A, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – A, Kolegium Zarządzania i Finansów – A, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne – B. Ocena objęła cztery kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. Została wydana na podstawie analizy danych dotyczących osiągnięć naukowych uczelni w latach 2013-2016.

Dzień Nevady
16 października w SGH gościła delegacja naukowo-gospodarcza Nevady z gubernatorem Brianem Sandovalem na czele. Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Nevady w Reno w zakresie wspólnych badań, wymiany kadry akademickiej i studentów oraz promocji przedsiębiorczości – w tym wsparcia dla akademickich startupów.

Prof. Tomasz Szapiro wybrany przez KRASP do Rady Głównej
13 października 2017 r. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wybrała dwunastu przedstawicieli w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2018–2021. W Radzie zasiądzie prof. Tomasz Szapiro, były rektor SGH.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
4 października Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zainaugurowała rok akademicki 2017/2018. W uroczystym posiedzeniu Senatu uczelni poza wykładowcami i studentami udział wzięli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr hab. Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, władze samorządowe, rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, przedstawiciele instytucji publicznych, parlamentarzyści, przedsiębiorcy i reprezentanci Klubu Partnerów SGH. Przybyło wielu znakomitych gości, przyjaciół najstarszej polskiej uczelni ekonomicznej.

WRZESIEŃ

Przedsiębiorczość i WOS: olimpiady SGH w nowym roku szkolnym
Ruszyły kolejne edycje ogólnopolskich olimpiad, współorganizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (XIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości), a także szkół podstawowych oraz gimnazjów (III edycja Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, IV edycja Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości).

Wrześniowe spotkanie Rady Klubu Partnerów SGH
27 września odbyło się spotkanie Rady Klubu Partnerów SGH, w którym wzięli udział prezesi, dyrektorzy oraz przedstawiciele Banku Millennium, BZ WBK, EY, Deloitte, ING Banku Śląskiego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Procter & Gamble, Banku Pekao SA. Ze strony uczelni udział wzięli rektorzy, kanclerz i przedstawiciele Centrum Współpracy z Biznesem. Głównymi tematami spotkania były kwestie związane z zapowiedzianą reformą nauki i szkolnictwa wyższego, pracami nad strategią SGH oraz jakością kształcenia studentów.

Prof. W. Czyżowicz członkiem organizacji ICLA i INCU
Prof. Wiesław Czyżowicz z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH został mianowany członkiem Międzynarodowej Akademii Prawa Celnego (International Customs Law Academy - ICLA) oraz Komitetu Zarządzającego Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów Celnych (International Network of Customs Universities – INCU).

KNF zatwierdziła wybór dr. Marka Dietla na prezesa GPW
We wtorek 26 września Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zatwierdziła dr. Marka Dietla na prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dr Marek Dietl jest absolwentem i wykładowcą SGH – adiunktem w Katedrze Ekonomii Biznesu Kolegium Gospodarki Światowej. Od lutego 2016 pełni funkcję doradcy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. ​19 czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy GPW wybrało dr. Marka Dietla na prezesa zarządu.

Awans SGH w rankingu dziennika Financial Times
Dziennik „Financial Times” – jak co roku we wrześniu – opublikował ranking programów magisterskich z zakresu zarządzania „Global Masters In Management”. Dwa programy magisterskie oferowane przez SGH znalazły się w światowej czołówce. CEMS Master In Management współorganizowany przez jedyną polską uczelnię ekonomiczną obecną w sojuszu CEMS zajął 9. miejsce, natomiast „tradycyjny” kierunek zarządzanie awansował z 73. na 68. miejsce. Obecność w setce najlepszych potwierdza wysoką jakość kształcenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i renomę, jaką cieszą się jej absolwenci na rynku pracy.

Prof. Łukasz Woźny w finale nagród naukowych Polityki
Tygodnik Polityka ogłosił listę piętnastu finalistów 17. edycji nagród naukowych. Jest wśród nich dr. hab. Łukasz Woźny, prof. SGH, z Katedry Ekonomii Ilościowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W kolejnym etapie konkursu kapituła społeczna wskaże pięciu laureatów. Rozstrzygnięcie nastąpi 22 października.

Szkoła Podstawowa w Cieślach im. Janiny Jóźwiak
Prof. Janina Jóźwiak, wybitna ekonomistka, wieloletnia profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rektor uczelni w latach 1993-1999, została patronem Szkoły Podstawowej w Cieślach. Rodzinna miejscowość patronki uhonoruje w ten sposób jej dokonania w nauce, edukacji i działalności publicznej.

Rektor SGH na forum ekonomicznym w Krynicy
7 września, podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy, rektor SGH prof. Marek Rocki wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych: „Budowanie kapitału rozwojowego – edukacja, praca, przyszłość” oraz „Przyszłość europejskiej gospodarki: państwo czy rynek?”.

SIERPIEŃ

Uniwersjada w Tajpej 2017 – pożegnanie polskiej kadry w SGH
14 sierpnia była gospodarzem oficjalnego pożegnania biało-czerwonej, akademickiej kadry. Nasz kraj będzie reprezentować 181 zawodników. Wśród nich jest Mateusz Jerzy, świeżo upieczony młodzieżowy mistrz Polski w skoku o tyczce, a na co dzień student SGH.

Prof. M. Weresa na czele zespołu ekspertów UE
Prof. Marzenna Weresa, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH, została powołana przez Komisję Europejską jako ekspert w ramach działania „Policy Support Facility”. Profesor do 31 sierpnia 2018 roku będzie przewodniczyła zespołowi naukowców pracujących na rzecz programu „Mutual Learning Exercise on Evaluation of Business R&D Grant Schemes”.

LIPIEC

Czasopisma SGH w rankingu Google Scholar Metrics
Google opublikowało drugą edycję (2017) polskiego zestawienia Scholar Metrics, które przedstawia czasopisma naukowe uporządkowane według indeksu h5. Wśród nich znalazły się tytuły wydawane przez SGH: „Gospodarka Narodowa” na drugim miejscu, „Organizacja i Kierowanie” na 16., „E-mentor” na 22., „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” na 52., na 90. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, a „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” na 94.

Prof. J. Cygler współredaktorem czasopisma Sustainability
Prof. Joanna Cygler – kierownik Zakładu Systemów Zarządzania w Instytucie Kapitału Ludzkiego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – została współredaktorem specjalnego numeru czasopisma naukowego Sustainability.

Sukcesy Zespołu Pieśni i Tańca SGH w Armenii
Na międzynarodowym festiwalu Happy Planet w Armenii Zespół Pieśni i Tańca SGH zdobył grand prix w kategorii „taniec” oraz pierwsze miejsce w kategorii „taniec, grupa 16+”. Nasz zespół wygrał też w kategorii „najlepszy zespół folklorystyczny”, pokonując ponad 40 artystycznych grup z całego świata.

Osiem nowych szkół w „Klasie akademickiej SGH”
Do programu „Klasa akademicka SGH” dołączyło kolejne osiem szkół. Specjalny, czerwcowy nabór skierowany był do tych placówek, których uczniowie mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w nauce, m.in. uzyskaniem 100 proc. punktacji podczas egzaminu maturalnego. Program „Klasa akademicka SGH” jest realizowany od kwietnia 2016 r. Ma na celu rozwijanie współpracy z wyróżniającymi się szkołami ponadgimnazjalnymi z całej Polski.

Odnowienie doktoratu prof. Adama Kurzynowskiego
5 lipca podczas uroczystego posiedzenia Senatu SGH uczelnia odnowiła doktorat prof. Adama Kurzynowskiego, wybitnego badacza polityki społecznej – teoretyka i praktyka, który w sposób szczególny przyczynił się do wprowadzenia w latach 80. w Polsce urlopów wychowawczych. Promotorem odnowienia doktoratu był prof. Piotr Błędowski – uczeń profesora Kurzynowskiego i obecny dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH.

Konkurs na koncepcję budynku przy ul. Batorego 8
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłosiła konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszego opracowania architektoniczno-urbanistycznego (najlepszej pracy konkursowej) budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym zlokalizowanego przy ul. Batorego 8 w Warszawie. Autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego. Patronem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Architektów Polskich.

CZERWIEC

Rozpoczęła się Letnia Akademia Ekonomii i Przedsiębiorczości
26 czerwca w SGH rozpoczęły się zajęcia Letniej Akademii Ekonomii i Przedsiębiorczości (LAEP) – bezpłatnego, wakacyjnego kursu dla gimnazjalistów oraz uczniów, którzy ukończyli szóstą klasę szkoły podstawowej. Przed uczestnikami LAEP pięć dni poznawania podstawowych zagadnień z ekonomii i przedsiębiorczości, ciekawych dyskusji oraz warsztatów.

Naukowcy z SGH w kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
Prof. Piotr Wachowiak – prorektor SGH ds. nauki i zarządzania – oraz dr Marek Dietl zostali nominowani do kapituły XV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. „W ciągu 14 edycji zmieniła ona swoją formułę, ale cel nagrody pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać najlepszych”.

Dr Marek Dietl wybrany na prezesa GPW
19 czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wybrało dr. Marka Dietla na prezesa zarządu. Nominację zgłosił wicepremier Mateusz Morawiecki, a wybór musi zatwierdzić Komisja Nadzoru Finansowego. Dr Marek Dietl jest absolwentem i wykładowcą SGH – adiunktem w Katedrze Ekonomii Biznesu Kolegium Gospodarki Światowej. Od lutego 2016 pełni funkcję doradcy Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Perspektywy: SGH najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych Rankingu Szkół Wyższych 2017 opublikowanym przez „Perspektywy” 12 czerwca. SGH zdobyła też wszystkie trzy pierwsze miejsca w kategorii kierunków ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W tym roku uplasowaliśmy się na 12. miejscu wśród ogółu uczelni akademickich. Kapituła rankingu w szczególności doceniła potencjał naukowy SGH (3. miejsce w kraju, za UW i UJ).

Gala XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
8 czerwca w SGH odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Pierwszą nagrodę odebrał Paweł Sosnowski z Liceum Akademickiego w Zespole Szkół Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Uczestnicy gali wysłuchali wykładu prof. Jacka Prokopa, prorektora SGH ds. współpracy z zagranicą, pt. „Za co dostaje się Nagrodę Nobla z ekonomii”.

Nowy algorytm podziału dotacji korzystny dla SGH
SGH jako jedyna z grona uczelni ekonomicznych skorzystała na tegorocznej zmianie algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych. Dotacja dla SGH wzrosła o 4,87% (maksymalny możliwy wzrost to 5%). Z informacji MNiSW wynika, że wzrost ten było możliwy mimo wskaźnika dostępności dydaktycznej przekraczającego wartość referencyjną (SGH: 18,5; wartość referencyjna to 13 studentów i doktorantów na nauczyciela akademickiego) dzięki bardzo wysokiemu wskaźnikowi potencjału naukowego. Wskaźnik ten „w SGH jest najwyższy w grupie uczelni akademickich, uczelnia ta równa się w tym zakresie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie”.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych
3 czerwca Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była miejscem spotkania Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. W spotkaniu udział wzięli rektorzy: prof. Robert Tomanek (UE w Katowicach), prof. Andrzej Kaleta (UE we Wrocławiu), prof. Maciej Żukowski (UE w Poznaniu), prof. Andrzej Chochół (UE w Krakowie) i prof. Marek Rocki w roli gospodarza.

List intencyjny w sprawie organizacji EFA Annual Meeting
26 maja rektor SGH prof. Marek Rocki oraz prof. Marcin Kacperczyk podpisali list intencyjny o współpracy pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Imperial College London Business School dotyczącej organizacji 45. konferencji European Finance Association Annual Meeting w 2018 roku w Warszawie.

Naukowcy z SGH laureatami nagrody wydawnictwa Emerald
Dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek z Instytutu Kapitału Ludzkiego oraz dr Dariusz Turek z Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH otrzymali nagrodę „Emerald Literati Network Awards for Excellence” za artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie „Management Research Review”.

MAJ

Prof. D.Gajewski laureatem plebiscytu GW Człowiek Roku 2016
20 maja w plebiscycie „Gazety Wyborczej” Człowiekiem Roku 2016 w kategorii biznes został prof. Dominik Gajewski. Co roku czytelnicy dziennika wyróżniają osoby, które znacząco przyczyniły się do rozwoju życia społecznego w Polsce. Prof. Dominik Gajewski został doceniony za wkład w walkę z unikaniem opodatkowania.

II miejsce naszych studentów w debatach oksfordzkich
14 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się pierwsza debata finałowa Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. W debacie nad tezą ,,w życiu najbardziej opłaca się być neutralnym” drugie miejsce zajęło SKN Badań nad Konkurencyjnością SGH. Zwyciężyła drużyna reprezentująca Klub Debat Parlamentarnych UJ.

Kolejna pula grantów NCN dla naukowców z SGH
Dwanaście projektów naukowców z SGH uzyskało finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Badania zostały zgłoszone do konkursów Preludium 12, Sonata 12, Opus 12 i Polonez 3 ogłoszonych 15 września 2016 r.

Trzy programy podwójnego dyplomu w rankingu Eduniversal 2017
W tegorocznym rankingu Eduniversal Ranking for the 4000 Best Masters and MBAs znalazły się 3 magisterskie programy podwójnego dyplomu, które SGH oferuje przy współpracy z uczelniami partnerskimi.

Wieloletnia współpraca – EZD dla edukacji
20 kwietnia SGH gościła przedstawicieli 25 publicznych uczelni gotowych do nawiązania współpracy przy wdrażaniu i rozwoju systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

KWIECIEŃ

Rada Klubu Partnerów SGH zainaugurowała działalność
Na zaproszenie rektora prof. Marka Rockiego 27 kwietnia członkowie nowo powołanej Rady Klubu Partnerów SGH spotkali się z władzami uczelni. Czwartkowe rozmowy skoncentrowały się na strategii rozwoju SGH. W dyskusji udział wzięli prezesi, partnerzy zarządzający i dyrektorzy firm takich jak Accenture, Bank Pekao SA, Bank Millenium, Bank Zachodni WBK, DB Schenker, Deloitte Polska, EY Poland, ING Bank Śląski, KPMG, McKinsey&Company, PKO Bank Polski oraz PwC. Bank Millennium dołączył do Klubu Partnerów SGH

Święto SGH – 26 kwietnia 2017 r.
W tym roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie swoje kwietniowe Święto obchodzi przez tydzień. Studenci, doktoranci, pracownicy, absolwenci i przyjaciele SGH przygotowali wiele wydarzeń towarzyszących, jednak kulminacją obchodów było uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni 26 kwietnia. Tradycyjnie z okazji Święta SGH dziekani kolegiów wręczyli dyplomy doktorom habilitowanym i doktorom, a rektor wygłosił przemówienie podsumowujące ostatnie dokonania uczelni i zaanonsował kolejne działania. Nowością podczas Święta SGH było wręczenie studenckiej nagrody dla wykładowców – Inspiracja roku. Wydarzenie uświetnił koncert kwartetu smyczkowego, a na koniec – w Auli Spadochronowej – pojawił się tort.

Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
26 kwietnia rektor SGH prof. Marek Rocki i prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podpisali umowę o współpracy między Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Instytucje będą współpracowały przy realizacji projektów dotyczących problematyki ubezpieczeń społecznych – przedsięwzięć dydaktycznych i badawczych szczególnie wartościowych społecznie.

Rektor SGH z wizytą u Prezydenta RP
20 kwietnia, na spotkaniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy z władzami publicznych uczelni ekonomicznych JM Rektor SGH prof. Marek Rocki przedstawił głowie państwa najważniejsze działania i sukcesy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W wydarzeniu oprócz prezydenta, ministra Pawła Muchy, doradców ekonomicznych udział wzięli rektorzy SGH i uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz we Wrocławiu.

SGH na drugim miejscu wśród 30 uczelni aliansu CEMS
SGH jest jedyną uczelnią w Polsce należącą do tego stowarzyszenia, dodatkowo bardzo wysoko cenioną przez uczestników programu magisterskiego CEMS MIM. W zeszłym roku SGH zajęła 4. pozycję w rankingu za cały rok akademicki 2015/2016, a po semestrze zimowym 2016/2017 uplasowała się na drugim miejscu spośród wszystkich 30 uczelni.

SKN Ekonometrii SGH w finale gry ekonometrycznej
W dniach 5–7 kwietnia w Amsterdamie odbyła się kolejna edycja konkursu „Econometric Game” organizowanego przez Uniwersytet Amsterdamski. Czworo reprezentantów SKN Ekonometrii SGH – Justyna Klejdysz, Tomasz Zatoń (studenci), Arkadiusz Kotuła i Piotr Dybka (doktoranci) znalazło się w czołowej, finałowej dziesiątce. Opiekunem naukowym uczestników był dr Andrzej Torój z Instytutu Ekonometrii SGH.

Dyskusja wokół Ustawy 2.0
​Z inicjatywy nauczycieli akademickich z Kolegium Zarządzania i Finansów: prof. dr hab. Tomasza Michalskiego, prof. dr hab. Wojciecha Paprockiego oraz prof. dr hab. Marii Romanowskiej 7 kwietnia w SGH odbyła się dyskusja poświęcona proponowanym zmianom w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. W spotkaniu wzięli udział m.in. prof. dr hab. Irena Hejduk oraz dr hab. prof. SGH Jakub Brdulak, którzy brali udział w pracach zespołów przygotowujących propozycje Ustawy 2.0 na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

BIEG SGH – 9 kwietnia 2017 r. –  już czwarty raz biegniemy dla dzieci!
W tym roku cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczych, aby mogła swobodnie i samodzielnie wejść w dorosłość.

MARZEC

Międzynarodowy kongres Santander Universidades w SGH
30 i 31 marca Szkoła Główna Handlowa w Warszawie gościła V International University Smart Card Congress, który po raz piąty został zorganizowany przez Globalną Dywizję Santander Universidades oraz Uniwersytet w Murcji. Kongres otworzyli rektor SGH prof. Marek Rocki oraz Tomasz Mielniczuk – dyrektor Santander Universidades.

Akredytacja AMBA dla SGH
27 marca 2017 r. władze uczelni otrzymały oficjalny list potwierdzający przyznanie SGH akredytacji AMBA. Stowarzyszenie AMBA akredytuje uczelnie w zakresie rozwoju standardów programów MBA.

Dr K. Pisarska ekspertem Światowego Forum Ekonomicznego
Dr Katarzyna Pisarska, adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych SGH, została ekspertem Światowego Forum Ekonomicznego. To duże wyróżnienie, bo w gronie około 5 tysięcy specjalistów tej instytucji jest tylko troje Polaków. Dr Pisarska specjalizuje się w dyplomacji publicznej, polskiej polityce wschodniej i polityce zagranicznej UE.

Rozdanie dyplomów IV edycji MBA-SGH
26 marca 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom czwartej już edycji programu MBA-SGH. Dyplomy odebrało 37 absolwentów, przy czym w tej edycji aż 11 spośród nich zdobyło dyplom z wyróżnieniem (w trakcie ponad 1,5 rocznego intensywnego programu obejmującego ponad 700 godzin zajęć uzyskali oni ponad 90% punktów ze wszystkich przedmiotów). Dyplomy wręczył prorektor SGH ds. nauki i zarządzania dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak oraz gość honorowy uroczystości Magdalena Dziewguć, szefowa Google Cloud na Polskę, Czechy i Słowację.

IPMA-Student – certyfikat ponownie dla SGH
SGH jako pierwsza uczelnia w Polsce uzyskała przedłużenie akredytacji programu certyfikacji wiedzy i umiejętności studentów z zakresu zarządzania projektami IPMA-Student na kolejne trzy lata. W minionym okresie certyfikaty IPMA-Student uzyskało 60 z 62 studentów SGH, co dało najwyższy wynik spośród wszystkich uczelni w kraju, które przystąpiły do tego programu certyfikacji.

Tydzień polskiego biznesu i nauki w Nevadzie
W dniach 13-17 marca odbył się Tydzień Polskiego Biznesu i Nauki w Nevadzie. Zorganizowany przez Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego oraz Polsko-Amerykańską Izbę Gospodarczą w tym stanie projekt o charakterze edukacyjno-polityczno-biznesowym był aktywnie wspierany przez Szkołą Główną Handlową w Warszawie, reprezentowaną przez prorektor ds. współpracy z otoczeniem prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską, dr. hab. Marcina Wojtysiaka-Kotlarskiego, prof. SGH oraz dr. hab. Pawła Pietrasieńskiego.

Młodzi analitycy zwycieżyli w prestiżowym konkursie
15 marca odbył się lokalny finał (czyli finał Polski) konkursu CFA Institute Research Challenge. Pierwsze miejsce zajął zespół z SGH w składzie Jan Mysłowski, Jan Nalbert, Grzegorz Rostkowski, Marta Krześlak i Piotr Raczkowiak. Zespół wspiera dr Piotr Czapiewski – opiekun SKN Analiz Rynkowych działającego przy Instytucie Bankowości, do którego należy trzech członków zwycięskiego zespołu. 

Stypendium Fulbrighta dla dr hab. Anny Matuszyk
Dr hab. Anna Matuszyk z Instytutu Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów SGH otrzymała stypendium badawcze dla pracowników naukowych po doktoracie – Fulbright Senior Award. Stypendystka zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową.

Prof. Jerzy Menkes w Polsko-Rosyjskiej Grupie ds. Trudnych
​9 marca prof. Jerzy Menkes – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH – odebrał z rąk Ministra Spraw Zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego nominację na członka Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych.

Odnowienie dyplomów doktorskich
15 marca 2017 podczas uroczystego posiedzenia Senatu SGH nastąpiło odnowienie dyplomów doktorskich profesora Zygmunta Bosiakowskiego i profesora Mariana Strużyckiego.

LUTY

Rachunkowość i etyka – prezentacja wyników badań w Brukseli
9 lutego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli prof. Anna Karmańska z Instytutu Rachunkowości SGH zaprezentowała wyniki badań zawarte w raporcie pt. „Rachunkowość i etyka: presja wywierana na zawodowych księgowych”. Spotkanie na ten temat zorganizowała Europejska Federacja Audytorów i Księgowych (EFAA).

Aula I im. Jerzego Z. Holzera
W grudniu 2016 roku Senat SGH podjął decyzję o nadaniu imienia prof. Jerzego Z. Holzera Auli I znajdującej się w budynku głównym uczelni. 15 lutego odbyło się spotkanie poświęcone Profesorowi i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

STYCZEŃ

Odznaczenie dla prof. Romana Sobieckiego
Prof. Roman Sobiecki – dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH za długoletnią działalność i współpracę nauki z biznesem, otrzymał najwyższe odznaczenie w rzemiośle – Szablę im. Jana Kilińskiego.

Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Jana Szczepańskiego
25 stycznia na uroczystym posiedzeniu Senat SGH odnowił doktorat profesora Jana Szczepańskiego. Odnowienie dyplomu przyznanego w 1963 roku uzasadniają dokonania Profesora, w tym Jego wkład w rozwój nauki o finansach.

Konferencja z okazji jubileuszu prof. Leszka Balcerowicza
Z okazji jubileuszu 70-lecia prof. Leszka Balcerowicza 26 stycznia odbyła się konferencja naukowa „Systemy instytucjonalne a warunki życia w kraju”. Goście jubilata dyskutowali przede wszystkim na tematy związane z jego dorobkiem naukowym.

Badania zespołu dr hab. J. Perek-Białas dla UNECE
Zespół pod kierownictwem dr hab. Jolanty Perek-Białas z Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH rozpoczął realizację projektu na zlecenie Europejskiej Komisji Gospodarczej działającej w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE). Naukowcy przeprowadzą zaawansowane analizy niezbędnne do wyliczenia wskaźników aktywnego starzenia w Polsce. W projekcie będą brać udział także prof. Tomasz Panek, dr Jan Zwierzchowski oraz dr Radosław Antczak.

Spotkanie Klubu Partnerów SGH
13 stycznia odbyło się pierwsze po latach spotkanie Klubu Partnerów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rektor SGH, prof. Marek Rocki, zaprezentował przedstawicielom firm partnerskich założenia strategiczne rozwoju uczelni oraz pomysły na rozwój współpracy z biznesem. Zaingurował także powołanie Rady Klubu Partnerów SGH.

Prof. M. Kolasa laureatem XXI ed. Nagrody Banku Handlowego
Prof. Marcin Kolasa z Katedry Ekonomii Ilościowej SGH został laureatem XXI edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A. Nagrodę przyznano „za zbiór artykułów dotyczących cykli koniunkturalnych, konwergencji i polityki makroostrożnościowej opublikowanych w renomowanych czasopismach ekonomicznych z tzw. listy filadelfijskiej”.

WOŚP: licytujemy wyjątkowy długopis rektora
Rektor SGH prof. Marek Rocki na charytatywną aukcję podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczył wyjątkowy długopis. Rektor podpisał nim 25-tysięczny dyplom ukończenia studiów magisterskich w SGH (od czasu reformy uczelni w latach 90.).

Akt nominacyjny dla prof. Krystyny Poznańskiej
11 stycznia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych była profesor nauk ekonomicznych Krystyna Poznańska.

EUMIGRO: projekt badawczy o migracji w SGH
Dr Marta Pachocka z Katedry Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w latach 2016-2019 kieruje w SGH projektem EUMIGRO – „Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach”. Prace badawcze dotyczą procesów migracyjnych, a także prowadzonych polityk sektorowych – imigracyjnej i integracyjnej – na poziomie krajowym i unijnym.

 

 2016 rok

 

GRUDZIEŃ

Zwycięstwo w rankingu MBA „Perspektyw”
Program Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzony przez SGH we współpracy z University of Quebec w Montrealu ponownie zajął pierwsze miejsce w rankingu programów MBA Fundacji „Perspektywy”. Nasz drugi program – MBA-SGH – po raz drugi z rzędu uplasował się na 5. miejscu.

SGH kuźnią prezesów według „Rzeczpospolitej”
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Politechnika Warszawska zajęły ex aequo 1. miejsce w rankingu „Kuźnia prezesów”, czyli w zestawieniu uczelni, które wykształciły najwięcej szefów największych polskich firm.

100 lat AZS SGH
7 grudnia świętowaliśmy stulecie Akademickiego Związku Sportowego w SGH. Z tej okazji rektor prof. Marek Rocki odsłonił tablicę pamiątkową. Był też okolicznościowy tort, rozmowy o sukcesach i planach na drugie stulecie. O sukcesach sportowców z SGH będziemy informowali na bieżąco.

CEMS Annual Events – absolwenci odebrali dyplomy
3 grudnia w Sztokholmie w ramach 28. CEMS Annual Events odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w programie CEMS Master’s in International Management. Program jest prowadzony przez CEMS – alians strategiczny 30 czołowych uczelni ekonomicznych na świecie i 70 partnerów korporacyjnych. Tegoroczne CEMS Annual Events zorganizowała Stockholm School of Economics. Dyplomy odebrało 15 z 30 tegorocznych absolwentów SGH, którzy ukończyli program CEMS MIM. W uroczystości udział wzięli JM Rektor prof. Marek Rocki i prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. Jacek Prokop.

Prof. M. Zaleska laureatem nagrody „Rekiny Biznesu"
Profesor Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości SGH, otrzymała nagrodę specjalną „Rekiny Biznesu od Inwestorów”. Kapituła, składająca się z kilkunastu ekspertów rynku kapitałowego, przyznała wyróżnienia w dziewięciu kategoriach oraz cztery specjalne. Wyróżnione przez Inwestorzy.tv osoby i firmy przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego, dbając o jego rozwój, podnosząc prestiż i przyciągając na rynek nowych inwestorów.

SGH wśród najlepszych szkół biznesu w Europie
„Financial Times” opublikował ranking najlepszych 90 uczelni biznesowych w Europie. Ranking ten jest podsumowaniem pięciu różnych rankingów organizowanych przez FT. Miejsce w każdym z nich składa się na pozycję uczelni w grudniowym podsumowaniu. W 2016 roku SGH zajęła 83. miejsce – ex aequo z Bradford University School of Management i EM Strasbourg Business School (w 2016 r. SGH wzięła udział tylko w jednym rankingu FT – wrześniowym Master in Management, w którym kierunek zarządzanie uplasował się na 73. pozycji).

Prof. Michał Trocki laureatem nagrody Atlas PM 2016
Prof. dr hab. Michał Trocki wyróżniony został przez IPMA International Project Management Association prestiżową nagrodą Atlas Project Management 2016. Nagroda przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju profesjonalnego zarządzania projektami.

LISTOPAD

Nowe uprawnienia dla Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
28 listopada 2016 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu SGH uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Prof. Tomasz Szapiro przewodniczącym nowej komisji KRASP
Prof. dr hab. Tomasz Szapiro, były rektor SGH, został przewodniczącym nowo utworzonej Komisji ds. Rankingów i Akredytacji KRASP. Prof. Szapiro będzie kierował komisją w kadencji 2016–2020.

Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH
W SGH powstało Centrum Doskonałości Jeana Monneta (Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics – CEWSE). Centrum, którym kieruje prof. dr hab. Ewa Latoszek, jest ośrodkiem badań nad problematyką integracji europejskiej oraz miejscem propagowania wiedzy o procesach integracyjnych w Unii Europejskiej.

Habilitacje pracowników SGH nagrodzone przez NBP
Prof. Izabela Pruchnicka-Grabias z Instytutu Bankowości KES zdobyła I nagrodę w V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną. Jury doceniło rozprawę habilitacyjną prof. I. Pruchnickiej-Grabias pt. „Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka”. Dr hab. Małgorzata Pawłowska z Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych KES została wyróżniona w tym samym konkursie za pracę habilitacyjną „Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne”.

„Ustawa 2.0”: konsultacje z Senatem SGH
21 listopada w SGH odbyło się spotkanie konsultacyjne Senatu Uczelni z przedstawicielami jednego z trzech zespołów opracowujących założenia do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. W panelu z senatorami udział wzięli prof. Marek Kwiek (lider zespołu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) i prof. Jakub Brdulak z Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH (członek zespołu). Było to pierwsze spotkanie konsultacyjne po opublikowaniu propozycji założeń zespołu.

Tytuł „Osobowość w Ubezpieczeniach” dla SGH
Kapituła Nagrody Honorowej im. Profesora Tadeusza Sangowskiego Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka pod przewodnictwem prof. Alojzego Z. Nowaka z okazji 110. rocznicy edukacji ekonomicznej wielu pokoleń Polaków nadała Szkole Głównej Handlowej w Warszawie tytuł „Osobowość w Ubezpieczeniach”.

Dr hab. Z. Krysiak ekspertem Kancelarii Prezydenta i MF RP
Dr hab. Zbigniew Krysiak z Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH został powołany na eksperta ekonomicznego w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zbigniew Krysiak został także zatrudniony w Ministerstwie Finansów RP jako ekspert wiceministra finansów Wiesława Janczaka.

Finansowanie NCN dla 12 projektów badawczych z SGH
Dwanaście projektów badawczych z SGH zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Opus 11, Sonata 11 i Preludium 11 Narodowego Centrum Nauki.

Order Palm Akademickich dla prof. Małgorzaty Molędy-Zdziech
Order Palm Akademickich przyznany został dekretem premiera Republiki Francuskiej za zasługi prof. M. Molędy-Zdziech dla kultury francuskiej, w tym za wzmacnianie więzów uniwersyteckich pomiędzy Francją i Polską.

M. Bernardelli trzykrotnym mistrzem świata weteranów
Dr Michał Bernardelli na 22. Mistrzostwach Świata Weteranów w Lekkoatletyce w Perth w Australii zdobył trzy złote medale.

PAŹDZIERNIK

SGH wspiera Polonię
26 października JM Rektor prof. Marek Rocki podpisał porozumienie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, na mocy którego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przyjmie na studia podyplomowe dwie osoby o polskich korzeniach, mieszkające w Ameryce Łacińskiej. Polonijni studenci otrzymają od Fundacji stypendium.

Podwójny dyplom z ZHAW School of Management and Law
24 października w SGH przebywali przedstawiciele uczelni partnerskiej SGH ze Szwajcarii – ZHAW School of Management and Law. Spotkanie związane było z podpisaną umową o ustanowieniu i uruchomieniu nowego Magisterskiego Programu Podwójnego Dyplomu.

Złoto dla Chóru SGH
22 i 23 października Chór SGH brał udział w I Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Cantu Gaudeamus w Białymstoku, z którego wrócił z dwiema nagrodami. Chór mieszany – drugie miejsce i złoty dyplom w kategorii „chóry mieszane, dorośli”; chór żeński – pierwsze miejsce ex aequo z chórem żeńskim Uniwersytetu Wileńskiego „Virgo” w kategorii chóry o głosach równych, złoty dyplom i złota nagroda, a chór męski w tej samej kategorii – złoty dyplom.

Porozumienie SGH i ACCA
24 października rektor SGH prof. Marek Rocki i prezes zarządu ACCA Helen Brand podpisali porozumienie, które ułatwi współpracę obu instytucji na rzecz rozwoju zawodów związanych z finansami i rachunkowością w Polsce.

Prof. A. Blikle z nagrodą Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
18 października w zabytkowych wnętrzach Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagrody za najlepszą pracę naukową z zakresu nauk o przedsiębiorstwie. Tegorocznym laureatem Nagrody Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH został prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle. Kapituła doceniła jego książkę „Doktryna jakości – rzecz o skutecznym zarządzaniu”.

Platynowy Medal im. J. Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła
JM Rektor prof. Marek Rocki w imieniu SGH odebrał odznaczenie Związku Rzemiosła Polskiego – Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla polskiego rzemiosła. Związek Rzemiosła Polskiego jest najstarszą i największą ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 roku.
 
Warsztat Stanford University i SGH o transformacji Polski
17 października w SGH odbył się warsztat na temat społecznej oceny transformacji gospodarczej i ustrojowej Polski. O przemianach rozmawiali studenci Stanford University in Berlin i SGH.

Prof. Dominik Gajewski odebrał nominację sędziowską
10 października w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, na której prezydent RP Andrzej Duda wręczył 56 nominacji sędziowskich. Prof. Dominik Gajewski (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH) został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Dr Marek Chrzanowski szefem Komisji Nadzoru Finansowego
Decyzją premier RP Beaty Szydło dr Marek Chrzanowski od 13 października jest przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Dr Chrzanowski jest adiunktem w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Prof. Maria Aluchna wśród ekspertów Ministerstwa Rozwoju
Prof. Maria Aluchna z Katedry Teorii Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH dołączyła do grona ekspertów Ministerstwa Rozwoju. Zakres jej działań obejmuje ocenę merytoryczną wniosków w ramach projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 Ministerstwa Rozwoju. Od 2015 roku ekspertem w Ministerstwie Rozwoju jest także prof. Jonna Cygler z Instytutu Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
 
Prof. Elżbieta Adamowicz ponownie wybrana do CIRET Council
Prof. Elżbieta Adamowicz, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego w Kolegium Analiz Ekonomicznych, została wybrana na kolejną czteroletnią kadencję do CIRET Council. CIRET jest międzynarodowym stowarzyszeniem ośrodków zajmujących się badaniem koniunktury gospodarczej. SGH jest członkiem korporacyjnym organizacji.

Dr M. Bernardelli trzeci na mecie „Biegnij Warszawo”
Dr Michał Bernardelli, prezes AZS SGH, adiunkt w Instytucie Ekonometrii SGH i kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu SGH, w biegu na 10 kilometrów „Biegnij Warszawo” zajął trzecie miejsce w klasyfikacji mężczyzn. Trasę pokonał w 32 minuty i 17 sekund. Impreza „Biegnij Warszawo” odbyła się w niedzielę 2 października.

WRZESIEŃ

Pracownicy SGH w kapitule nagrody gospodarczej prezydenta RP
Dr Marek Chrzanowski, dr Marek Dietl i prof. dr hab. Małgorzata Zaleska z SGH zostali powołani do trzynastoosobowej kapituły. Nagrodą Prezydenta RP zostają uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
Dr hab. Dominik Gajewski z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie zostali powołani do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania.

SGH w Rankingu „Financial Times” Master In Management 2016
Dziennik „Financial Times” – jak co roku we wrześniu – opublikował ranking programów magisterskich z zakresu zarządzania. Program SGH awansował nieznacznie – z 75. na 73. miejsce. Oferowany w naszej uczelni program CEMS MIM, który w 2015 r. zajął 4. pozycję, w tym roku został wycofany z rankingu.

Symulacja obrad Model European Union Warsaw 2016 w SGH
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się III edycja warszawskiej symulacji procesu legislacyjnego Unii Europejskiej. Prawie setka młodych ludzi z dwudziestu kilku krajów wcielała się w role komisarzy unijnych, ministrów krajów członkowskich UE oraz posłów do Parlamentu Europejskiego. Jednym z głównych tematów obrad było bezpieczeństwo dostaw gazu i polityka energetyczna Unii Europejskiej.

XI Międzynarodowy Zjazd Absolwentów SGH/SGPiS
24 września 2016 r. odbył się XI Zjazd Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zjazd był ukoronowaniem obchodów 110-lecia nieprzerwanej działalności SGH. W spotkaniu wzięło udział ponad 840 osób. Zjazdowi towarzyszyła uroczystość ogłoszenia wyników VI edycji Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Program CEMBA realizowany w SGH znalazł się po raz kolejny w klasie mistrzowskiej.

SIERPIEŃ

Studentka SGH na Igrzyskach Olimpijskich w Rio
Na Olimpiadzie 18 i 19 sierpnia startowała nasza studentka Anna Maliszewska. Zajęła 19. miejsce w pięcioboju nowoczesnym.
Nasza zawodniczkach zdobyła wcześniej dwukrotnie Mistrzostwo Warszawy i Mazowsza w biegach przełajowych, a także brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w biegach przełajowych reprezentując SGH.

LIPIEC

Zmarła prof. Janina Jóźwiak, rektor SGH w latach 1993–1999
Prof. dr hab. Janina Jóźwiak, była rektorem SGH w latach 1993–1999, pierwsza kobieta piastującą tę funkcję. Była wybitną ekonomistką i demografem, osobą zasłużoną w procesie reformowania systemu edukacji w Polsce i w szczególności w SGH. 

Medal Mikołaja Kopernika dla profesora Andrzeja Hermana
Zarząd Związku Banków Polskich w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego przyznał prof. Andrzejowi Hermanowi Medal Mikołaja Kopernika. Prof. Andrzej Herman jest dyrektorem Instytutu Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Studentki SGH wygrały konkurs L’Oreal Brandstorm 2016
Tine Schlaak, Franziska Sarrazin oraz Angelika Kim – uczestniczki magisterskiego programu podwójnego dyplomu SGH i Technische Universität Berlin – wygrały tegoroczną edycję konkursu L’Oréal Brandstorm. Ich projekt był nowatorską – jak podkreślało jury w uzasadnieniu – propozycją marketingowej i sprzedażowej strategii dla jednej z marek koncernu.

Młodzi architekci przedstawiają wizje rozwoju kampusu SGH
Dwa zespoły młodych naukowców przedstawiły koncepcję rozwoju kampusu SGH.

CZERWIEC

SGH najlepsza w rankingu „Rzeczpospolitej”
30 czerwca „Rzeczpospolita” opublikowała pierwszą edycję nowego rankingu uczelni i wydziałów ekonomicznych. SGH zajęła I miejsce w kategorii uczelni (96,4). Mocne strony uczelni to jakość i dostępność kadry dydaktycznej, powodzenie absolwentów na rynku pracy oraz duża liczba wyjazdów zagranicznych naszych studentów.

SGH ponownie najlepsza w Polsce według rankingu „Perspektyw”
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych Rankingu Szkół Wyższych 2016 opublikowanym 8 czerwca przez „Perspektywy”. „Perspektywy” przyznały też pierwsze miejsca trzem naszym kierunkom: ekonomii, finansom i rachunkowości oraz zarządzaniu. Ponadto awansowaliśmy z 12. na 11. miejsce w ogólnym zestawieniu uczelni akademickich.

Kolegia SGH w rankingu Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało zestawienie jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach na granty rozstrzygniętych w latach 2013–2015. Trzy kolegia SGH zajęły wysokie pozycje w tym rankingu.
W 2015 roku wnioski o granty NCN złożyło 65 jednostek z grupy nauk humanistycznych i społecznych:
3. miejsce zajęło Kolegium Gospodarki Światowej (11 417 zł/pracownik naukowy),
4. miejsce – Kolegium Analiz Ekonomicznych (7 804 zł/pracownik naukowy),
12. miejsce – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (3 730 zł/pracownik naukowy).

Prof. Adam Glapiński powołany na prezesa NBP
10 czerwca Sejm RP powołał profesora Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Prof. Adam Glapiński kieruje Zakładem Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
Akredytacja EQUIS – wizyta przygotowawcza prof. Ulricha Hommela
6 czerwca w SGH, w czasie spotkania z władzami i pracownikami uczelni, prof. Ulrich Hommel, przewodniczący komitetu ds. akredytacji EQUIS, przedstawił wymagania EFMD dotyczące procesu akredytacji oraz wstępną ocenę przygotowanych przez uczelnię materiałów związanych z tą procedurą.

Nominacje profesorskie dla Mirosławy Janoś-Kresło i Jacka Mirońskiego
21 czerwca w Pałacu Prezydenckim profesorowie SGH Mirosława Janoś-Kresło i Jacek Miroński otrzymali z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy nominacje profesorskie w zakresie nauk ekonomicznych.

Prof. Ewa Latoszek gościem debaty w Parlamencie Europejskim
29 czerwca prof. dr hab. Ewa Latoszek, jako jedyny przedstawiciel nauk społeczno-humanistycznych z Unii Europejskiej, wzięła udział w debacie pt.: „Closing the success gap in R&I Framework Programmes”.

Prof. Marek Rocki otrzymał Złotego Gryfa AZS
Podczas XXVI Zjazdu AZS, który odbył się 10 i 11 czerwca na Politechnice Warszawskiej, profesor Marek Rocki – rektor-elekt SGH – otrzymał najwyższe wyróżnienie Akademickiego Związku Sportowego – Złotego Gryfa AZS. Marek Rocki przez ostatnie 13 lat był prezesem AZS; obecnie jest członkiem prezydium tej organizacji.

Prof. Beata Czarnacka-Chrobot ponownie w Komitecie Polityki Naukowej
Prof. Beata Czarnacka-Chrobot została powołana do Komitetu Polityki Naukowej na kadencję 2016–2018.

Studenckie noble 2016 dla SGH
Przemysław Brzuszczak – student trzech uczelni, w tym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – zwyciężył w tegorocznej edycji konkursu „Studencki Nobel” i został najlepszym studentem w Polsce. Drugim naszym laureatem jest Tomasz Klemt, student drugiego roku studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość, który został najlepszym studentem w kategorii nauki ekonomiczne i prawne.

Globalne spotkanie menedżerów programu CEMS MIM
W dniach 13–15 czerwca gościliśmy w SGH ponad 60 przedstawicieli trzydziestu uczelni partnerskich CEMS oraz pracowników centrali aliansu (CEMS Head Office), którzy spotkali się w celu omówienia działań na rzecz dalszego rozwoju programu CEMS MIM w skali globalnej.

MAJ

Wybory władz akademickich SGH na kadencję 2016–2020
9 maja dr hab. Marek Rocki, prof. nadzw. SGH został wybrany Rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kadencję 2016–2020. Rektor-elekt jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Ekonometrii Stosowanej w Instytucie Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych. Od 2005 roku Marek Rocki jest Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Jest także prezesem Akademickiego Związku Sportowego i członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
16 maja Kolegium Elektorów wybrało prorektorów i dziekanów studiów licencjackiego i magisterskiego:

 • prorektor do spraw dydaktyki i studentów – dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH;
 • prorektor do spraw nauki i zarządzania – dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH;
 • prorektor do spraw współpracy z zagranicą – dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH;
 • prorektor do spraw współpracy z otoczeniem – prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska;
 • dziekan Studium Licencjackiego – dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH;
 • dziekan Studium Magisterskiego – prof. dr hab. Marta Juchnowicz.

23 maja elektorzy wybrali prodziekanów studiów, licencjackiego i magisterskiego:

Dziekanat Studium Licencjackiego:

 • dr Olga Mikołajczyk – prodziekan do spraw studiów stacjonarnych,
 • dr Joanna Stryjek – prodziekan do spraw studiów niestacjonarnych,
 • dr hab. Dorota Niedziółka – prodziekan,
 • dr hab. Mariusz Próchniak – prodziekan.

Dziekanat Studium Magisterskiego:

 • dr Renata Pajewska-Kwaśny – prodziekan do spraw studiów stacjonarnych,
 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska – prodziekan do spraw studiów niestacjonarnych,
 • dr Anna Decewicz – prodziekan,
 • dr Adam Karbowski – prodziekan.

Władze dziekańskie kolegiów w kadencji 2016–2020
Kolegium Analiz Ekonomicznych

 • dr hab. Joanna Plebaniak – dziekan
 • dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot – prodziekan

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 • prof. dr hab. Wojciech Morawski – dziekan
 • wybory zostaną powtórzone – prodziekan

Kolegium Gospodarki Światowej

 • prof. dr hab. Marzenna Weresa – dziekan
 • dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH – prodziekan

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 • dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH – dziekan
 • dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH – prodziekan

Kolegium Zarządzania i Finansów

 • dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH – dziekan
 • dr Michał Matusewicz – prodziekan


Dr hab. Jakub Brdulak  w zwycięskim zespole  w konkursie na założenia nowej ustawy
Dr hab. Jakub Brdulak (Instytut Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) jest członkiem zespołu badawczego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – jednego z trzech zwycięzców konkursu MNiSW „Ustawa 2.0” na przygotowanie założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższy. Zespołem kieruje prof. Marek Kwiek, a zadanie dr. hab. Brdulaka to zaproponowanie rozwiązań w obszarze jakości kształcenia, w tym nowej logiki funkcjonowania PKA.

Certyfikat Uberrima Fide dla SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny z rzędu otrzymała Certyfikat Uberrima Fide za najwyższą staranność w zapewnianiu oryginalności prac dyplomowych.

Prawo podatkowe: nagrodzone prace magisterskie
W III edycji konkursu na pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego „Podatki są proste jak drut” nagrodzono rozprawy absolwentek SGH: Katarzyny Miazek (promotor dr hab. Aleksander Werner) i Darii Zwolińskiej (promotor dr hab. Marcin Jamroży) – zajęły ex aequo drugie miejsce.
Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 12 maja podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie z okazji Dnia Doradcy Podatkowego połączonej z Jubileuszem XX-lecia istnienia zawodu doradcy podatkowego.

KWIECIEŃ

Dr hab. Andrzej Rzońca przewodniczącym rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich
27 kwietnia 2016 r. odbyło się walne zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich, podczas którego dokonano wyboru władz na nową, dwuletnią kadencję. We władzach TEP znaleźli się dwaj pracownicy Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Kolegium Analiz Ekonomicznych: dr hab. Andrzej Rzońca został przewodniczącym rady, a dr Marek Radzikowski – jej członkiem.

Medale Kopernika dla profesorów SGH
Podczas marcowego Forum Bankowego Związek Banków Polskich wyróżnił profesorów SGH – m.in. prof. prof. Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską, Władysława Jaworskiego, Stanisława Kasiewicza, Karola Lutkowskiego, Piotra Masiukiewicza, Bogusława Pietrzaka, Andrzeja Sławińskiego, Małgorzatę Zaleską – Medalem Kopernika w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego.

Pracownicy SGH w prezydenckim zespole ekspertów
Szefowa Kancelarii Prezydenta RP powołała 8 kwietnia br. zespół do spraw wypracowania zmian w propozycji projektu ustawy dotyczącej kredytów odnoszonych do walut obcych. W zespole znaleźli się pracownicy SGH: dr hab. Zbigniew Krysiak i dr hab. Anna Szelągowska, prof. SGH z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz doradca prezydenta RP dr Marek Dietl z Kolegium Gospodarki Światowej.

„Złoty Paragraf” dla prof. Tomasza Siemiątkowskiego
Kapituła nagrody Dziennika Gazety Prawnej wyróżniła prof. Tomasza Siemiątkowskiego z Kolegium Zarządzania i Finansów SGH za działania na rzecz prawa i gospodarki. Prof. Tomasz Siemiątkowski otrzymał nagrodę za pomysł stworzenia ustawy o kontroli niektórych inwestycji, która pozwala zablokować przejęcie strategicznych dla państwa spółek przez niechcianych inwestorów.

Prof. Leszek Balcerowicz w gabinecie ministrów Ukrainy
Prof. Leszek Balcerowicz – kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH – został powołany przez prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę na jego przedstawiciela w gabinecie ministrów Ukrainy. Profesor został członkiem specjalnej rządowo-prezydenckiej grupy doradców strategicznych utworzonej w celu wspierania reform na Ukrainie.

Nominacja do nagrody „Economicus” dla książki pracowników Instytutu Zarządzania SGH
Książka Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu pod redakcją dr hab. Zbigniewa Dworzeckiego, prof. SGH i dr Wioletty Mierzejewskiej została nominowana do nagrody „Economicus” 2016. Książkę wydała Oficyna Wydawnicza SGH.

Projekt ChemMultimodal otrzymał finansowanie
Projekt ChemMultimodal współrealizowany przez zespół Katedry Logistyki przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH otrzymał finansowanie w konkursie programu Interreg Central Europe. Projekt o wartości ponad 2,7 miliona euro ma promować transport multimodalny w sektorze chemicznym nastawiony na poprawę jego efektywności i wzrostu wykorzystania rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu. Zrealizuje go konsorcjum, którego liderem jest Ministerstwo Nauki i Gospodarki Saksonia-Anhalt. Kierownikiem zespołu z ramienia SGH jest dr Katarzyna Nowicka.

Studenci SGH zwycięzcami konkursu EY Financial Challenger
Zwycięzcy dwunastej edycji pokonali ponad 550 zespołów. EY Financial Challenger organizowany jest już od ponad dekady z myślą o studentach zainteresowanych tematyką corporate finance – w szczególności zagadnieniami wyceny przedsiębiorstw oraz procesów fuzji i przejęć. W skład zwycięskiej drużyny weszli Jędrzej Karpiński, Cezary Golatowski, Piotr Maciejewski i Jędrzej Rychlik.

Sukces drużyny SGH w grze ekonometrycznej
Drużyna studentów i doktorantów SGH zajęła znakomite drugie miejsce – tuż za Uniwersytetem Harvarda – w międzynarodowym konkursie ekonometrycznym „Econometric Game” w Amsterdamie. To najlepszy wynik w historii naszego udziału w tej grze ekonomicznej. Kołem naukowym opiekuje się dr Andrzej Torój z Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Sukces osiągnął zespół doktorantów i magistrantów Instytutu Ekonometrii: Filip Premik, Jakub Witkowski, Arkadiusz Kotuła i Dominik Wasiluk. Nasi ekonometrycy pokonali w finale 8 zespołów z uniwersytetów: Lund, McGill (Montreal), Kopenhaga, ENSAE (Paryż), Aarhus, Erasmus (Rotterdam), Tor Vergata (Rzym), Antwerpia.

Studentka SGH brązową medalistką akademickich mistrzostw świata w szachach
Anna Warakomska – zawodniczka AZS SGH i Akademii Szachowej Gliwice – po wspaniałej walce w ostatniej rundzie pokonała liderującą przez pierwszą część turnieju najlepszą Ormiankę, Marię Gevorgyan, zdobywając dla Polski trzecie miejsce.

MARZEC

Współpraca z Lingnan University w Hong Kongu
22 marca w SGH gościła delegacja z Lingnan University z Hong Kongu. Celem wizyty było zapoznanie się z ofertą SGH oraz wstępne rozmowy dotyczące możliwości ustanowienia współpracy pomiędzy obiema uczelniami, w szczególności w zakresie wymiany studentów na poziomie licencjackim.

Wizyta przedstawicieli ZHAW School of Management and Law
18 marca w SGH przebywali przedstawiciele uczelni partnerskiej ze Szwajcarii – ZHAW School of Management and Law. Wizyta związana była z trwającymi pracami nad ustanowieniem nowego programu podwójnego dyplomu na poziomie magisterskim.

Profesor Irena E. Kotowska w grupie doradczej Horyzont 2020
Profesor Irena E. Kotowska została członkiem Horizon 2020 Advisory Group for European Research Infrastructures w latach 2016–2018. W jej skład wchodzą 22 osoby reprezentujące różne instytucje naukowe z krajów Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest przygotowanie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących programu badań na lata 2018–2020.

LUTY

Stacja „SGH-Pole Mokotowskie”
SGH rozpoczęła starania o zmianę stacji metra „A-10 Pole Mokotowskie” na „A–10: SGH-Pole Mokotowskie”.

Kolejna edycja EUD i AME w SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny gości młodych studentów na zajęciach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) i Akademii Młodego Ekonomisty (AME) Organizatorem spotkań jest, działająca przy SGH, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Konkurs Rektora na bajkę ekonomiczną
Na konkurs nadesłano czternaście prac. Ostatecznie komisja konkursowa postanowiła wyróżnić trzy bajki, przyznając równorzędne nagrody ich autorom. Są to: dr Michał Jakubczyk – autor bajki Przetwory i spółka, Maria Jerszow – autorka bajki Inwestycje i wydatki,  Michał Nowakowski – autor Bajka o prywatyzacji brudnego królestwa.

Powstańcze kody QR
Na tablicy pamiątkowej w budynku A została umieszczona plakietka z kodem QR kierującym do biogramów naszych absolwentów, studentów i wykładowców SGH walczących w czasie II wojny światowej w szeregach Armii Krajowej i w powstaniu warszawskim. Plakietkę rektorowi prof. Tomaszowi Szapiro przekazał prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszek Żukowski, pseudonim „Antek”.

STYCZEŃ

Prof. Tomasz Siemiątkowski w rankingu wpływowych prawników
Prof. Tomasz Siemiątkowski, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, znalazł się na 32. pozycji rankingu najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Ranking przygotował Dziennik Gazeta Prawna.

Akt nominacyjny dla prof. Marii Lissowskiej
26 stycznia br. prof. dr hab. Maria Lissowska, profesor nadzwyczajna z Katedry Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, odebrała z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską.

Prof. Ewa Latoszek ekspertem programu Horyzont 2020
Komisja Europejska mianowała prof. Ewę Latoszek na kolejną kadencję eksperta w ramach grupy roboczej Programu Horyzont 2020 Advisory Group for Societal Challenge 6 „Europe in a changing world – Inclusive, Innovative and Reflective Societies”.

Dr Marek Chrzanowski w Radzie Polityki Pieniężnej
13 stycznia 2016 r. Senat RP powołał dr. Marka Chrzanowskiego do Rady Polityki Pieniężnej na sześcioletnią kadencję. Dr Marek Chrzanowski jest adiunktem w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Prof. Małgorzata Zaleska wybrana prezesem zarządu GPW
12 stycznia 2016 walne zgromadzenie akcjonariuszy wybrało prof. Małgorzatę Zaleską na stanowisko prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Profesor Małgorzata Zaleska jest absolwentką i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektorem Instytutu Bankowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

 

 2015 rok

 

GRUDZIEŃ

CEMBA na pierwszym miejscu, MBA-SGH awansuje
W dorocznym rankingu Perspektyw polsko-kanadyjski program Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzony przez SGH we współpracy z University of Quebec w Montrealu zajął pierwsze miejsce. Na 5. miejsce awansował nasz drugi program – MBA-SGH.

SGH wśród 85 najlepszych szkół biznesu w Europie
W 2015 roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wzięła udział tylko w jednym z rankingów Financial Times: wrześniowym Global Masters in Management, zajmując 65. miejsce na świecie. W grudniowym podsumowaniu SGH została sklasyfikowana na 82. miejscu wśród 85 najlepszych uczelni biznesowych z całej Europy. Wskazane w rankingu średnie roczne zarobki brutto absolwentów kierunku zarządzanie w SGH trzy lata po ukończeniu studiów są wyższe niż rok temu i wynoszą 41104 dolarów.

LISTOPAD

Uroczystość ukończenia studiów 2015 – 28 listopada
28 listopada 2015 r. władze rektorskie i dziekańskie wręczyły listy gratulacyjne tegorocznym absolwentom studiów licencjackich i magisterskich. W uroczystości udział wzięli absolwenci, którzy obronili prace licencjackie lub magisterskie w okresie od 1 października 2014 do 30 września 2015 r. oraz ich goście.

Profesor Małgorzata Zaleska przewodniczącą KNOF PAN
26 listopada 2015 r. prof. dr hab. Małgorzata Zaleska została wybrana na przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach PAN na III kadencję (2015-2018).

Profesor Irena Kotowska  przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych PAN
24 listopada 2015 r. prof. dr hab. Irena E. Kotowska, kierownik Zakładu Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, jednogłośnie i po raz drugi została wybrana na przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018.

Wyniki konkursu OPUS 9 Narodowego Centrum Nauki
Pięć naszych zespołów badawczych uzyskało finansowanie dla swoich projektów złożonych w konkursach NCN w czerwcu 2015 r.: 1) Kompetencje sieciowe pracowników wiedzy – kierownik dr Marzena Fryczyńska, KNoP; 2) Modelowanie karier równoległych: zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego – kierownik dr Wioletta Grzenda, KAE; 3) Jakość i zakres informacji w kontekście prognozowania prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa – kierownik dr Tomasz Berent, KGŚ; 4) Jakość edukacji i jej znaczenie jako czynnika wzrostu gospodarczego i determinanty innych wskaźników socjoekonomicznych: analiza z wykorzystaniem metod ekonometrii panelowej, analizy kointegracyjnej i uśredniania Bayesowskiego – kierownik dr Bartosz Witkowski, KAE; 5) Zmiany konkurencyjności a intensywność współpracy gospodarczej z zagranicą nowych państw członkowskich UE w latach 2000-2014 – kierownik prof. dr hab. Elżbieta Czarny, KGŚ.

II edycja Kongresu Rozwoju Edukacji w SGH – 18-19 listopada
Głównym tematem kongresu była jakość kształcenia akademickiego oraz wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym. Organizatorzy zwracali szczególną uwagę na dwa z nich: opracowanie i realizację zróżnicowanej oferty, dostosowanej do potrzeb słuchaczy w różnym wieku i o różnych doświadczeniach oraz przygotowanie i zapewnienie warunków umożliwiających uznawanie kwalifikacji zdobytych poza uczelnią.

Medale studentów SGH na Varsaviadzie 2015
Tradycyjnie 10–11 listopada 2015 r. na obiektach AWF Warszawa odbyła się 52. Varsoviada – Igrzyska Studentów Pierwszego Roku. Studenci SGH na tegorocznej Varsaviadzie zdobyli 7 medali, biorąc udział w 5 dyscyplinach.

Prof. Marcin Kolasa otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów
Prof. Marcin Kolasa z Katedry Ekonomii Ilościowej SGH znalazł się wśród 41 nagrodzonych naukowców. Premier Ewa Kopacz wyróżniła go za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego [5 listopada].

Medal im. W. Szuberta dla prof. Marty Juchnowicz
Prof. Marta Juchnowicz, kierownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego, została odznaczona przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk medalem im. Wacława Szuberta za wybitne zasługi dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej.

PAŹDZIERNIK

Prof. Marcin Kolasa laureatem Nagrody Naukowej „Polityki”
18 października 2015 r. po raz piętnasty wręczone zostały Nagrody Naukowe POLITYKI. Dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH, pracownik Katedry Ekonomii Ilościowej SGH, został tegorocznym laureatem w kategorii NAUKI SPOŁECZNE.

Naukowcy z SGH w Narodowej Radzie Rozwoju
16 października prezydent Andrzej Duda powołał Narodową Radę Rozwoju, w skład której z SGH weszli prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka oraz dr Marek Chrzanowski. Rada jako forum konsultacyjne ma za zadanie przygotowywać opinie, ekspertyzy, a także opracowywać założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. Ponadto ma być ośrodkiem formułowania myśli strategicznych i tworzyć rozwiązania perspektywiczne dla Polski.

SGH kolejny raz otrzymała 5 Palm w ocenie Eduniversal
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych szkół biznesu wyróżnionych pięcioma palmami. Tę najwyższą pozycję przyznaje około 100 uczelniom na świecie organizacja Eduniversal z siedzibą w Paryżu. Pełny ranking Eduniversal obejmuje 1000 uczelni ze 154 państw z podziałem na dziewięć stref geograficznych. Ranking według Palm został przedstawiony na dorocznej konwencji Eduniversal w dniach 12–15 października w Harvard University (Cambridge, Massachusetts).

Wręczenie DHC SGH prof. Edwardowi I. Altmanowi
12 października 2015 r. prof. Edward I. Altman, emerytowany profesor finansów w Stern School of Business, New York University, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, otrzymał dyplom doktora honoris causa SGH.

Nagrody Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12 października 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczyła nagrody trzem pracownikom naszej uczelni: prof. Janinie Jóźwiak, prof. Marii Romanowskiej i prof. Zbigniewowi Strzeleckiemu.

Dofinansowanie NCN dla projektu prof. J. Gardawskiego
Projekt „Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech”, którego kierownikiem jest Pan prof. dr hab. Juliusz Gardawski, otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach pierwszej edycji konkursu BEETHOVEN.

WRZESIEŃ

Stypendium MNiSW dla prof. prof. Ł. Delonga i J. Growca
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła listę stypendystów – wybitnych młodych naukowców. Są na niej dwaj badacze z SGH: dr hab. Łukasz Michał Delong oraz dr hab. Jakub Marek Growiec.

SGH w rankingu „Financial Times” Master in Management
Realizowany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie program CEMS Master in International Management zajął 4. miejsce, a kierunek zarządzanie miejsce 75. w najnowszym rankingu FT. Tym samym SGH z dwoma swoimi programami magisterskimi znalazła się ponownie wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie. W stosunku do ubiegłorocznego zestawienia znacznie wzrosły zarobki ankietowanych absolwentów obu kierunków. Ponad 95% absolwentów tych programów znajduje pracę w ciągu trzech miesięcy od zakończenia studiów.

Dr hab. Marcin Kolasa, prof. nadzw. SGH, w finale Nagród Naukowych „Polityki” i z wyróżnieniem od Premier RP
Kapituła Profesorska dokonała wyboru 15 finalistów XV edycji konkursu Nagród Naukowych „Polityki”. Wśród finałowej piętnastki znalazł się dr hab. Marcin Kolasa - profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii Ilościowej Kolegium Analiz Ekonomicznych. Otrzymał nominację w kategorii nauki społeczne. Rozstrzygnięcie konkursu 18 października br.
Prof.  Kolasa został niedawno laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP przyznawanej za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Temat jego habilitacji to „Wykorzystanie modeli równowagi ogólnej do analizy wahań aktywności gospodarcze.

Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH wśród najskuteczniejszych wnioskodawców według NCN
Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie osiągnęło jeden z najlepszych w Polsce współczynników sukcesu według Narodowego Centrum Nauki, które opublikowało zestawienie wyników jednostek naukowych w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014. W zestawieniu są wszystkie kolegia SGH. Współczynnik sukcesu KAE SGH wyniósł 48%, co oznacza to, że aż 48% wniosków składanych do NCN zostało zakwalifikowanych do finansowania. Stanowi to drugi wynik w Polsce w grupie wspólnej oceny (HSK1EK). Więcej informacji i wyniki wszystkich kolegiów SGH


SIERPIEŃ

Udział Rektora SGH w konsultacjach budżetowych w Premiera RP
We wtorek 25 sierpnia odbyło się spotkanie premier Ewy Kopacz i minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej z przedstawicielami środowiska akademickiego. W spotkaniu, na którym dyskutowano o rozwoju polskiej nauki, uczestniczył rektor SGH prof. Tomasz Szapiro.

LIPIEC

Wizyta delegacji stanu Nevada
Rozmowy przedstawicieli University of Nevada Las Vegas, University of Nevada Reno, Nevada State College i Desert Research Institute z władzami SGH i innych warszawskich uczelni o współpracy akademickiej i badawczej.

Pierwsi absolwenci z SGH kończą program Erasmus Mundus QEM prowadzony przez konsorcjum uczelni z paryską Sorboną na czele

CZERWIEC

SGH najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce w rankingu „Perspektyw” z wyróżnieniami dla najlepszej uczelni w grupie kierunków zarządzanie i ekonomia
W skali kraju SGH na 12. miejscu, awans z 13. pozycji

SGH gości debatę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Jakie mają być nasze uczelnie i Polska nauka?” 

Konferencja GDN – Group Decision and Negotiation 2015 z udziałem ekspertów w zakresie negocjacji m.in. Prof. Prof. Petera W. Galbraitha, Ralpha L. Keeney’a i Jeswalda W. Salacuse

Porozumienie o współpracy SGH z ASP w Łodzi
Wspólne działania mają wesprzeć obie uczelnie w rozwoju i wzroście konkurencyjności. 

SGH najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce
Pierwsze miejsce wśród uczelni ekonomicznych, pierwsze w grupie kierunków zarządzanie i pierwsze w grupie kierunków ekonomia – to wyniki SGH w Rankingu Uczelni Wyższych „Perspektyw”.

Zacieśniamy współpracę z ASP w Łodzi
Rektorzy SGH i ASP podpisali porozumienie o współpracy miedzy uczelniami. Wspólne działania mają wesprzeć obie uczelnie w rozwoju i wzroście konkurencyjności.

MAJ

Granty NCN dla zespołów naukowych z SGH
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło właśnie wyniki konkursów Opus 8, Preludium 8 i Sonata 8, na które nabór wniosków ogłoszony został we wrześniu 2014 r. Na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do finansowania jest pięć projektów badawczych realizowanych przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 3 realizowane w ramach programu Opus 8 i 2 w ramach programu Preludium 8.

Nasz student wśród laureatów turnieju negocjacyjnego
Karol Chilimoniuk, student SGH oraz uczestnik programu CEMS Master in International Management, podczas rozgrywanych w Warszawie w dniach 24-26 kwietnia zawodach studentów uczelni ekonomicznych i biznesowych Warsaw Negotiation Round 2015 był w zespole zwycięzców. Wygrała studencka reprezentacja Uniwersytetu Bocconi, a Karol właśnie studiuje w Mediolanie, realizując program CEMS MIM. Ich wygrana jest wspólnym zwycięstwem Bocconi i SGH.

Zwycięstwa sportowców, laury dla chórzystów
Chór SGH zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Chórów CantaRode 2015 w Kerkrade w Holandii. Nasi chórzyści pokonali zespoły z Portoryko, Słowenii, Finlandii, Niemiec czy Holandii. Nasi tenisiści stołowi obronili złoto na Akademickich Mistrzostwach Polski w Gdańsku, a sprinterki wywalczyły złote medale w sztafecie 4 x 400 metrów na AMP w Łodzi.

Absolwenci SGH wciąż na szczycie pod względem wynagrodzeń
Kolejny rok z rzędu absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mogą wykazać się najwyższymi zarobkami spośród absolwentów wszystkich uczelni w Polsce – wynika z badania firmy Sedlak & Sedlak. W porównaniu z ubiegłym rokiem ich pensje wzrosły. Próba blisko 1300 ankietowanych absolwentów SGH pokazała, że mediana ich wynagrodzeń wynosi 8700 zł brutto.  W porównaniu z badaniem w ubiegłym roku mediana zarobków absolwentów SGH wzrosła o 655 zł.

KWIECIEŃ

Święto SGH, Dzień Otwarty i Bieg SGH
Ponad 70 doktorów i doktorów habilitowanych odebrało dyplomy. Symboliczny dyplom odnowienia doktoratu sprzed 50 lat odebrał prof. Klemens Białecki. Wykład o wpływie teorii dźwigni na kryzys finansowy wygłosił przedstawiciel nowo promowanych – dr hab. Tomasz Berent. Zdjęcia i film z uroczystości dostępne są w internecie. Kilka dni później około 2 tys. osób odwiedziło naszą uczelnię podczas Dnia Otwartego, a ok. 750 osób wzięło udział w drugim Biegu SGH. Mimo niesprzyjającej pogody fala biegaczy w żółtych koszulkach przebiegła 5-kilometrową trasą po ulicach Starego Mokotowa.

Coraz bliżej wspólnych studiów MBA z WUM
Zainaugurowała działalność Rada Programowa studiów MBA w ochronie zdrowia, które będą prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W spotkaniu rozpoczynającym pracę Rady uczestniczyli rektorzy obu uczelni – prof. Marek Krawczyk oraz prof. Tomasz Szapiro.

Porozumienie z Telewizją Polską
Rektor SGH prof. Tomasz Szapiro i prezes TVP Juliusz Braun podpisali otwiera drogę do stworzenia wspólnych studiów podyplomowych SGH i TVP adresowanych do kadr zarządzających mediami. Umożliwia także rozpoczęcie współpracy naukowej, eksperckiej oraz edukacyjnej TVP z kadrą naukową i studentami SGH. Jak głosi porozumienie, obie strony zobowiązały się do podejmowania działań związanych z realizacją misji publicznej Telewizji oraz edukacji służącej rozwojowi nauki, oświaty i najlepszych praktyk działania organizacji.

MARZEC

Stypendia Fulbrighta i FNP dla naszych młodych naukowców
Dr Tymon Słoczyński został laureatem programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest jednym z dwunastu młodych naukowców wybranych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, którzy nawiążą współpracę badawczą z uczonymi o bogatym dorobku naukowym. Jego mentorem będzie prof. Alberto Abadie z Harvard University.
Dr Michał Jakubczyk oraz dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH, są w grupie laureatów J. William Fulbright Foreign Scholarship Senior Award 2015/2016. Pierwszy będzie realizował swój projekt badawczy w Tippie College of Business – The University of Iowa, a drugi na Columbia University.

Wizyta prezesa Banku Pekao i wykład dla studentów
Luigi Lovaglio, prezes Banku Pekao, wygłosił w SGH wykład dla uczestników projektu Mosty Ekonomiczne, w którym udział wzięli studenci uczelni ekonomicznych z całej Polski.

LUTY

Akredytacja CeQuInt
Dr Rafał Towalski, Prodziekan Studium Licencjackiego SGH, odebrał Certyfikat CeQuInt dla kierunku studiów licencjackich International Economics. Świadectwo CeQuInt jest swoistą akredytacją wydawaną przez European Consortium for Accreditation in Higher Education zrzeszająca krajowe instytucje akredytacyjne. Zaświadcza o wysokim stopniu umiędzynarodowienia. Wręczenie certyfikatów miało miejsce w Paryżu 27 lutego  podczas konferencji poświęconej umiędzynarodowieniu uczelni europejskich.


STYCZEŃ

Prof. Piotr Błędowski Wielką Osobowością UTW
Uniwersytety Trzeciego Wieku uhonorowały tym tytułem go za zaangażowanie w sprawy seniorów. Prof. Piotr Błędowski jest współtwórcą uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce. Jest dyrektorem Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, kierownikiem Zakładu Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Nowe programy podwójnego dyplomu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podpisała dwie umowy na wspólne programy magisterskie podwójnego dyplomu - z EBS Universität für Wirtschaft und Recht na kierunku Zarządzanie oraz Toulouse Business School.

Nominacja profesorska dla Wiesława Czyżowicza
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowieniem z 19 grudnia 2014 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Wiesławowi Czyżowiczowi, profesorowi nadzwyczajnemu w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych odbyła się 28 stycznia 2015 r.

Odznaczenia dla prof. Zbigniewa Strzeleckiego
Profesor otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Polskiej Akademii Nauk oraz Medal Pamiątkowy „PRO MASOVIA".

Srebrne medale dla żeńskiej reprezentacji SGH w futsalu
Reprezentantki SGH zdobyły tytuł wicemistrzyń Warszawy i Mazowsza.

Pierwsze Nagrody im. Augusta Zielińskiego przyznane
Justyna Klejdysz i Ewelina Michałowska ukończyły pierwszy rok studiów w SGH z najlepszymi wynikami. Nagrodę przyznaje Kolegium Dziekańskie Dziekanatu Studium Licencjackiego.

Nagroda i wyróżnienie w konkursie UOKiK dla absolwenta SGH
Mgr Tomasz Kwaśniewski, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zdobył II miejsce i wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w konkursie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ochrony konkurencji. Absolwent SGH studiował finanse i rachunkowość. Tematem jego pracy była „Ocena siły rynkowej przedsiębiorstw w postępowaniach antymonopolowych”. Promotorem pracy był dr Bartosz Targański.

 

 2014 ROK

 

GRUDZIEŃ

Wizyta Ambasadora Niemiec
Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rolf Nikel odwiedza SGH i podczas wykłady otwartego opowiada o relacjach polsko-niemieckich w kontekście wydarzeń na Ukrainie.

Debata o europejskiej unii bankowej
SGH wraz z Narodowym Bankiem Polskim organizują konferencję z debatą o europejskiej unii bankowej z udziałem prezesów banków, szefa Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciela ministra finansów i NBP.

Maluch na uczelni – kampania zainaugurowana w SGH
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska oraz minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej w SGH zainaugurowali program „Maluch na uczelni”. Program finansowania ma pomóc polskim uczelniom przystosować się do potrzeb rodziców z dziećmi – studentów i pracowników uczelni.

Minister sprawiedliwości w SGH
Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął udział w konferencji poświęconej rozwojowi współpracy międzynarodowej w polskim sądownictwie. W wydarzeniu wzięli udział sędziowie i prokuratorzy z całej Polski oraz goście zagraniczni. Minister wręczył dyplomy delegatom zagranicznym oraz prezesom sądów pilotażowych.

Wręczenie dyplomów absolwentom SGH oraz programu MBA-SGH
Około 300 absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wzięło udział w uroczysto0ści zakończenia studiów w SGH. Odebrali dyplomy z wyróżnieniem oraz listy gratulacyjne. W tych wyjątkowych chwilach towarzyszyli im rodzice i bliscy. Około 40 absolwentów programu MBA-SGH odebrało dyplomy ukończenia drugiej edycji tych studiów. W uroczystości udział wzięła Beata Stelmach, prezes General Electric w Polsce i Krajach Bałtyckich.

SGH będzie współpracować z WUM
Rektorzy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podpisali umowę o współpracy w obszarach dydaktycznym i naukowo-badawczym.

Nagrody MNiSW dla naszych nauczycieli akademickich
Nagroda za całokształt dorobku dla prof. Elżbiety Mączyńskiej. Nagroda za osiągnięcia naukowe I i II stopnia dla dr. hab. Jakuba Growca, prof. SGH. Nagroda II stopnia za osiągnięcia organizacyjne dla rektora SGH prof. Tomasza Szapiro.

Granty badawcze NCN dla zespołów z SGH

Konkurs OPUS 7:

 • Kapitał zagraniczny w sektorach bankowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej – znaczenie dla stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego – kierownik projektu prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Kolegium Zarządzania i Finansów
 • Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w procesie dostosowań do uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim w latach 1995-2013 – kierownik projektu prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Kolegium Gospodarki Światowej
 • Endogeniczny wybór portfela kredytów hipotecznych w równowadze ogólnej – kierownik projektu dr hab. Marcin Kolasa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Powstanie i ewolucja odmian kapitalizmu w Polsce i nowych krajach członkowskich UE z Europy Środkowo-wschodniej – próba instytucjonalnej analizy porównawczej – kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Rapacki, Kolegium Gospodarki Światowej

Konkurs SONATA 7:

 • Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich UE oraz ich pozycja w globalnych łańcuchach wartości – analiza z wykorzystaniem światowych tablic przepływów międzygałęziowych – kierownik projektu dr Łukasz Ambroziak, Kolegium Gospodarki Światowej

LISTOPAD

Dwa nasze programy MBA w rankingu MBA Perspektywy 2014
Program Canadian Executive Master of Business Administration CEMBA zajął trzecie, a program MBA-SGH szóste miejsce w rankingu MBA Perspektywy 2014. W ubiegłym roku MBA-SGH zadebiutował w zestawieniu na miejscu dziewiątym.

Absolwenci CEMS MIM odebrali dyplomy w Brukseli
13 studentów SGH – absolwentów programu CEMS Master’s in International Management – osobiście odebrało dyplomy podczas CEMS Annual Events, które w tym roku zorganizowała Louvain School of Management. Program ukończyło w tym roku łącznie 22 studentów SGH.

Konferencja 25 Years of Transformation z udziałem Prezydenta RP
Kilkaset osób wzięło udział w konferencji 25 Years of Transformation, którą zorganizowały uczelnie zrzeszone w KRUE. W wydarzeniu poświęconym 25-leciu przemian w Polsce uczestniczył Prezydent RP. „Możemy być i jesteśmy dumni z 25 lat transformacji gospodarczej” – mówił prezydent Bronisław Komorowski podczas wystąpienia w auli głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Główne wystąpienie wygłosił prof. Leszek Balcerowicz, a w poszczególnych sesjach wystąpili Bogusław Fiedor (Uniwersytet Wrocławski), Jacob Frenkel (szef JPMorgan Chase International, były szef banku centralnego Izraela), Danuta Hübner (posłanka do Parlamentu Europejskiego, była komisarz UE), Jerzy Hausner (były wicepremier, minister pracy i spraw socjalnych) i Lajos Bokros (były minister finansów Węgier). W kolejnych sesjach udział wzięli Stanisław Gomułka, Christopher Hartwell, Oleh Havrylyshyn, Ulrich Karpen, David Kemme, Ali Kutan, Anna Giza-Poleszczuk, Lucjan Orłowski i Jarosław Bełdowski.

Studenci SGH zajęli drugie miejsce w konkursie G20 w Australii
Marta Zwierz (studentka SGH), Norbert Wiśniewski i Piotr Tatarczuk (absolwenci SGH) oraz Bartłomiej Głowacki (UW/ASP) zakwalifikowali się do światowego finału prestiżowego konkursu G20 Global Business Challenge. To międzynarodowy konkurs, przeznaczony dla studentów studiów magisterskich oraz absolwentów najlepszych uczelni technicznych i biznesowych na świecie. Celem konkursu jest stworzenie innowacyjnego projektu technologicznego służącego rozwiązaniu globalnego problemu braku wody na świecie. W finale, który odbywał się podczas szczytu G20 w Brisbane, zajęli drugie miejsce.

 

PAŹDZIERNIK

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w SGH
Ponad 4 tys. nowo przyjętych studentów rozpoczęło rok akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W inauguracji roku akademickiego, która odbyła się 2 października, udział wzięła m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Wojciech Paprocki.

Premier Ewa Kopacz z wizytą w SGH
Dopełnieniem uroczystości inauguracyjnych było otwarcie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH. W wydarzeniu udział wzięła premier Ewa Kopacz.

Wizyty Gubernatora Kanady i Komisarza UE
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie miała zaszczyt gościć Jego Ekscelencję Davida Johnstona Gubernatora Generalnego Kanady. Po spotkaniu ze studentami wziął udział w dyskusji z profesurą o innowacjach we współpracy naukowej pomiędzy Polską i Kanadą. Dzień później SGH odwiedził László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji. Wygłosił wykład poświęcony konwergencji i spójności w Europie.

Dr Anna Baranowska-Rataj laureatką Nagród Naukowych „Polityki”
Laureatka jest adiunktem w Zakładzie Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH). Wyróżniono ją w kategorii nauk społecznych w obszarze socjologia, ekonomia, demografia. Obecnie realizuje projekt badawczy w Szwecji.

Grupa Azoty nowym partnerem SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zyskała nowego ważnego partnera w biznesie. Grupa Azoty S.A. podjęła decyzję o pełnieniu roli Partnera CEMS.

Prof. Jan Bossak wyróżniony Dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych Japonii
Wyróżnienie jest przyznawane w uznaniu za nadzwyczajne osiągnięcia w promocji przyjaźni i wzajemnych relacji między Japonią i innymi krajami. Profesor jest autorem licznych publikacji, zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym publikacji japońskiej agencji rządowej APO. Ma wkład w rozpowszechnianie w kraju wiedzy o Japonii i japońskiej gospodarce. Naukowiec jest współzałożycielem i wiceprezesem Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego. Od wielu lat działa na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej i wspierania kontaktów między przedsiębiorcami z Polski i Japonii.

Medal „Powstanie w Getcie Warszawskim" dla prof. Krzysztofa Miszczaka
29 września odbyło się uroczyste wręczenie medalu honorowego „Powstanie w Getcie Warszawskim” prof. Krzysztofowi Miszczakowi. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Historii Żydów Polskich w trakcie konferencji  „Żydzi w Powstaniu Warszawskim 1944”. Dr hab. Krzysztof Miszczak jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Europejskiego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego KES. Odznaczenie przyznawane jest Polakom kultywującym pamięć o wspólnym oporze i wspólnej walce Polaków i Żydów z okupantem hitlerowskim podczas II wojny światowej, a także pamięć o wiekowym wkładzie Żydów w ekonomiczny, polityczny, kulturalny i społeczny rozwój Polski.

Przedstawiciel SGH w Społecznej Radzie ds.  Zrównoważonego Rozwoju Energetyki
Dr hab. Dorota Niedziółka weszła w skład Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju powołanej przez Ministra Gospodarki. Rada będzie ciałem pomocniczym Ministra. Pani doktor jest adiunktem w Katedrze Geografii Ekonomicznej (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH). Rada będzie opracowywać propozycje i koncepcje rozwiązań systemowych w obszarze polskiej energetyki w kontekście unijnych i międzynarodowych uwarunkowań.

SGH korzysta z Horyzontu 2020
Dwa trzyletnie projekty badawcze z udziałem SGH uzyskały finansowanie z programu Horyzont 2020. Oba realizowane są przez międzynarodowe konsorcja uczelni. Jeden z projektów to „Investigating the Impact of the Innovation Union” (kierownictwo w SGH prof. Marzenna Weresa), a drugi „Raising Open and User-friendly Transparency-Enabling Technologies for Public Administrations” (kierownictwo w SGH dr Przemysław Szufel).

Wybitni młodzi naukowcy z SGH laureatami stypendiów MNiSW
Wśród laureatów konkursu na stypendia dla młodych wybitnych naukowców w 2014 r. przyznawanych przez Ministerstwo  Nauki i Szkolnictwa Wyższego znaleźli się dr Anna Baranowska-Rataj i dr Łukasz Woźny – pracownicy Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

 

WRZESIEŃ

Ponad 800 tys. zł dla SGH na rozwój współpracy z pracodawcami
W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju drugie miejsce dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za program doskonalenia kompetencji dla kierunku finanse i rachunkowość. SGH dostanie ponad 800 tys. zł na realizację projektu płatnych staży i warsztatów z udziałem pracodawców.

Dr Anna Baranowska-Rataj wśród finalistów Nagród Naukowych POLITYKI
Po raz kolejny młody naukowiec z SGH znalazł się w gronie 15 finalistów konkursu tygodnika „Polityka”. Dr Anna Baranowska-Rataj, adiunkt w Zakładzie Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH), została wyróżniona w kategorii nauki społeczne.

Awans kierunku zarządzanie i CEMS MIM w rankingu „Financial Times”
Prowadzony w SGH kierunek zarządzanie zajął 68. miejsce w rankingu „Financial Times” Global Masters in Management 2014. Poprawił swoją pozycję o jedną lokatę. Program CEMS Master in International Management prowadzony w SGH awansował z 7. na 5. miejsce.

Dr hab. Bogumił Kamiński we władzach ESSA
Dr hab. Bogumił Kamiński, kierownik Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji w Instytucie Ekonometrii (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH), został wybrany na członka Management Committee w European Social Simulation Association. ESSA jest najważniejszym międzynarodowo stowarzyszeniem skupiającym badaczy specjalizujących się w teorii i zastosowaniach metod symulacyjnych do modelowania systemów społecznych. Wyboru dokonano 3 września 2014 r.

 

SIERPIEŃ

SGH patronuje konkursowi „Przyjaźni Seniorom”
Udział Rektora SGH w ogłoszeniu konkursu organizowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Studenci SGH po raz kolejny triumfują w konkursie Google
Zespół studencki z SGH zwyciężył w konkursie Google Online Marketing Challenge, zdobywając tytuł Global Winner i powtarzając sukces z 2012 r. Nasi studenci pokonali kilka tysięcy zespołów z całego świata, tworząc kampanię internetową AdWords dla Legii Warszawa. W latach 2009-2011 nasi studenci byli najlepsi w Europie.

Akredytacje ACCA i CeQuInt dla SGH
Kierunek International Economics prowadzony przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie uzyskał akredytację CeQuInt przyznawaną przez European Consortium for Accreditation. Kierunek finanse i rachunkowość na I i II stopniu uzyskał akredytację ACCA. Wyróżnienia dla SGH są potwierdzeniem wysokich standardów jakości naszej dydaktyki i uznania międzynarodowych organizacji akredytacyjnych. Akredytacja ACCA potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania i gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji, a także daje studentom SGH możliwości uzyskania branżowej kwalifikacji.

 

LIPIEC

Nagroda Fundacji Kronenberga ponownie dla naukowca z SGH
Dr hab. Tomasz Berent otrzymał Nagrodę Banku Handlowego przyznawaną przez Fundację Kronenberga. Książka jego autorstwa pt. „Ogólna teoria dźwigni finansowej” opublikowana przez Oficynę Wydawniczą SGH zyskała najwyższe uznanie jury. Jest kolejnym laureatem Nagrody Banku Handlowego związanym ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w ostatnich latach.

Rektor reprezentuje SGH na konferencji Universia 2014
Prof. Tomasz Szapiro wziął udział w III Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów. Tematem przewodnim wydarzenia był uniwersytet XXI wieku z perspektywy iberoamerykańskiej. Rektor prowadził rozmowy na temat porozumienia o współpracy z FGV/EBAPE (Fundacio Getulio Vargas/ The Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas - Brazilian School of Public and Business Administration) w Rio de Janeiro.

 

CZERWIEC

Stanisław Szuszkiewicz doktorem honoris causa SGH
W poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie włączony zostaje prof. Stanisław Szuszkiewicz – członek korespondent Narodowej Akademii Nauk Białorusi; w latach 1991–1994 przewodniczący Rady Najwyższej Białoruskiej SRR/Rady Najwyższej Republiki Białorusi XII kadencji. Pełniąc funkcję przewodniczącego parlamentu, od ogłoszenia niepodległości Białorusi do dymisji z tego stanowiska, był głową państwa.

Złoto dla żeglarzy
Sekcja żeglarska SGH zdobywa drużynowo złoty medal w rywalizacji uczelni społeczno-przyrodniczych na Akademickich Mistrzostwach Polski.

International Risk Management Conference 2014
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie gości ekspertów z dziedziny zarządzania ryzykiem z całego świata. Wśród prelegentów m.in. Edward Altman z NYU Stern School of Business.

Pierwszy Licencjacki Program Podwójnego Dyplomu
SGH podpisuje porozumienie z Kyungpook National University o programie podwójnego dyplomu - pierwszy w SGH dla studentów studiów licencjackich i pierwszy z partnerem spoza Europy. Oferta wzbogaca programy podwójnego dyplomu dostępne dotychczas w SGH jedynie na poziomie magisterskim.

Wizyta Australijskiej Misji Biznesowej w SGH
Podczas wizyty European Australian Business Council w SGH biorący udział w misji biorą udział w prezentacjach przygotowanych przez profesorów uczelni dotyczących wybranych sektorów polskiej gospodarki.

 

MAJ

SGH najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce – Gala rankingu Perspektywy 2014
Szkoła Główna Handlowa najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce oraz najlepszą uczelnią w grupie kierunków ekonomicznych. Wyniki rankingów są miarą wspólnego wysiłku całej społeczności akademickiej Uczelni. Ten podwójny sukces nie byłby możliwy bez współpracy ze strony studentów, doktorantów, całej kadry, a także absolwentów SGH.

Udział Rektora w debatach o systemach finansowania nauki i edukacji
Prof. dr hab. Tomasz Szapiro wziął udział w Polish-German Science Summit. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach podczas Global Business Research Symposium wygłasza wykład inauguracyjny pt. „Crisis in Education – Education in Crisis”.

 

KWIECIEŃ

Święto SGH
Z okazji Święta SGH 89 nowo promowanych doktorów i doktorów habilitowanych odebrało dyplomy. Wykład wygłosił jeden z nowo promowanych dr hab. Jakub Growiec, prof. nadzw. SGH. Order Palm Akademickich z rąk ambasadora Francji odebrała dr Izabela Bergel, Pełnomocnik Rektora ds. Programu Podwójnego Dyplomu. Odznaczenie przyznał jej Minister Edukacji Narodowej Francji w uznaniu za wkład w rozwój polsko-francuskiej współpracy akademickiej.

Wizyta słuchaczy programu Executive MBA z NYU Stern School of Business
Rozwijamy współpracę z New York University – Stern School of Business. W SGH gościliśmy 65 słuchaczy tamtejszego programu Executive MBA. Wzięli udział w dwóch przygotowanych specjalnie dla nich wykładach w SGH oraz w spotkaniu networkingowym z absolwentami naszych programów MBA.

Debata o przyszłości kampusu SGH
Kolejne spotkanie na temat planów dotyczących rewitalizacji kampusu SGH połączone z wręczeniem nagród autorom zwycięskich projektów koncepcyjnych w dwóch konkursach zorganizowanych dla studentów Politechniki Warszawskiej

 

MARZEC

Prezentacja raportu OECD na temat polskiej gospodarki
Zaledwie dzień po oficjalnej prezentacji raportu OECD Economic Survey: Poland 2014 przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Peter Jarrett i Antoine Goujard zaprezentowali raport studentom i pracownikom naukowym SGH.

Prezentacja raportu European Economic Advisory Group 2014
Wyniki raportu na temat gospodarki europejskiej przedstawili prof. Harold James z Princeton University oraz prof. Jan-Egbert Sturm z ETH Zurich.

Wizyta Ambasadora USA w SGH
Gościem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był Ambasador USA w Polsce Stephen Mull. Po rozmowie z Rektorem Uczelni prof. Tomaszem Szapiro odbył dyskusję ze studentami na temat stosunków polsko-amerykańskich.

 

LUTY

Absolwenci SGH zarabiają najwięcej
Według firmy Sedlak & Sedlak absolwenci SGH osiągają najwyższe zarobki wśród absolwentów wszystkich uczelni w Polsce. W pierwszej pracy zarabiają średnio 4200 zł brutto, a niezależnie od stażu pracy ich średnie wynagrodzenie wynosi 8045 zł brutto.

Nasze programy MBA w rankingu „CEO Magazine”
Londyński „CEO Magazine” ogłasza ranking uczelni z najlepszymi programami MBA i EMBA w Europie według International Graduate Forum. SGH jest wymieniona w obu tych grupach.

Współpraca z Dalhousie University
Porozumienie SGH z Dalhousie University w Nowej Szkocji w Kanadzie. Umowa jest owocem wieloletnich kontaktów między naukowcami obu uczelni, wspólnych projektów i publikacji naukowych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest szczególnie zainteresowana współpracą naukową w obszarze analizy Big Data z Institute for Big Data Analytics przy Dalhousie University.

Konwersatorium rektorskie pt. SGH i otoczenie globalne. Kierunki rozwoju
W spotkaniu biorą udział Hans Timmer, główny ekonomista Banku Światowego dla regionu Europy i Azji Środkowej, a także władze rektorskie oraz zaproszeni goście – partnerzy biznesowi, prezesi firm i organizacji środowiskowych.

 

STYCZEŃ

Coraz więcej menedżerów z SGH
Według badania dziennika „Rzeczpospolita” przybywa absolwentów uczelni ekonomicznych na czele przedsiębiorstw. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią menadżerowie z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. SGH jest czwartą uczelnią w Polsce i pierwszą spoza grona uczelni technicznych, której absolwenci najczęściej zasiadają we władzach polskich firm.

Studenci budują łódź napędzaną energią słoneczną
Grupa studentów SGH i Politechniki Wrocławskiej pracuje nad skonstruowaniem łodzi napędzanej energią słoneczną. Chcą wystartować w lecie w wyścigu, który odbędzie
się w Holandii.

Granty NCN dla zespołów badawczych z SGH
Finansowanie dla swoich projektów badawczych uzyskuje 11 zespołów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Projekty badawcze będą realizowane w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki – Preludium 5, Opus 5 i Harmonia 5.

 

 2013 ROK

 

GRUDZIEŃ

Konferencja PISA 2012
Ekspercka debata po publikacji wyników międzynarodowego raportu OECD PISA 2012, dotyczącego umiejętności 15-latków. Omówienie wyników z udziałem m.in. Minister Edukacji Narodowej. Uczestnicy postanawiają o doprowadzeniu do organizacji regularnych spotkań na ten temat w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje Kolegium Zarządzania i Finansów SGH uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. To jedno z pierwszych takich uprawnień w Polsce w tej dziedzinie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH w Sejmie
Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Rektor SGH oraz nasi eksperci od polityki senioralnej biorą udział w II Ogólnopolskiej Konferencji UTW. Wydarzenie odbywa się w Sejmie RP z inicjatywy Marszałek Ewy Kopacz.

Uroczystość ukończenia studiów licencjackich i magisterskich w SGH
W uroczystym wydarzeniu wieńczącym studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie udział bierze blisko 300 absolwentów. Towarzyszą im rodziny, bliscy i przyjaciele. 

 

LISTOPAD

Wykłady i spotkania Rektora SGH w uczelniach w USA
Rektor SGH odwiedza nasze partnerskie uczelnie na wschodnim wybrzeżu USA. W ramach wizyty w Northeastern Illinois University w Chicago wygłasza serię wykładów dla studentów i pracowników. Odwiedza również University of Illinois Springfield. Wygłasza  wykład dotyczący relacji europejsko-amerykańskich oraz na tym tle polsko-amerykańskich. Następuje podpisanie listu intencyjnego o współpracy, która ułatwia działania na niwie naukowej oraz ma rozwinąć programy studenckiej wymiany.

Konferencja PIM (Partnership in Management 2013) w Pekinie
Rektor SGH bierze udział w programie dla rektorów i dziekanów szkół biznesu organizowanym w ramach konferencji globalnej sieci PIM w Pekinie, m.in. w sesji dotyczącej współpracy międzynarodowej uczelni, zwłaszcza modeli współpracy pomiędzy uczelniami oraz strategii prowadzenia wymian studenckich.

SGH na CEMS Annual Events 2013
Blisko 40 absolwentów prestiżowego programu CEMS Master in International Management
w SGH oraz władze Uczelni biorą udział w dorocznej konferencji, która odbywa się w ESADE Business School w Barcelonie. CEMS to elitarne stowarzyszenie 29 uczelni oraz ich partnerów biznesowych. Polskę reprezentuje w tym sojuszu SGH.

Rada ds. Zabytkowego Kampusu SGH ogłasza dwa kolejne konkursy dla studentów
Pierwsze z zadań polega na przedstawieniu propozycji zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym teren SGH. Drugie zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu otoczenia budynku głównego SGH jako reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, która zaczęła funkcjonować pod określeniem „Brama Mokotowa”.
W konkursie biorą udział studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Uroczyste zakończenie pierwszej edycji studiów MBA-SGH
Dyplomy Master of Business Administration odbiera 24 absolwentów. MBA-SGH jest naszym autorskim programem, którym chcemy współtworzyć standardy w edukacji menedżerskiej.  Podczas uroczystości wykład wygłosił prof. Piotr Płoszajski.

 

PAŹDZIERNIK

SGH w Lidze 5 Palm
Jako jedyna uczelnia w Polsce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymuje po raz kolejny 5 Palm – najwyższą możliwą ocenę, będącą symbolem jakości studiów przyznawaną przez francuską agencję ratingową Eduniversal.

Rektor SGH na Conference Europa w Sorbonie
Prof. Tomasz Szapiro bierze udział w konferencji "Imagine the Future, Make it Happen". Jego wystąpienie dotyczy miejsca Europy w sytuacji, kiedy wzrost gospodarczy nie nadąża za tempem innowacji amerykańskich, a dzielący Europę i USA dystans powiększa się. Partnerami konferencji były m.in.: Paris-Sorbonne University, Bocconi University oraz SGH. 

Inauguracja zajęć dla dzieci i młodzieży w SGH
W Szkole Głównej Handlowej rozpoczyna się 13. edycja zajęć dla uczniów szkół podstawowych w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Pracownicy naukowi SGH wprowadzają młodych ludzi w podstawy wiedzy ekonomicznej. Jednocześnie rozpoczyna się kolejna edycja projektu skierowanego dla uczniów gimnazjów – Akademia Młodego Ekonomisty. W każdym ze spotkań udział bierze ponad setka uczniów. Równolegle odbywają się zajęcia dla rodziców.

W SGH odbywa się debata „Polska w drodze do euro”
W debacie współorganizowanej przez NBP udział biorą prof. Dariusz Rosati (przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych), prof. Małgorzata Zaleska (członek zarządu NBP), prof. Janusz Osiatyński (doradca Prezydenta RP), dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (główna ekonomistka PKPP Lewiatan).

SGH podpisuje umowę z Wits Business School w RPA
Rozpoczynamy współpracę z należącą do sieci PIM Wits Business School – University
of the Witwatersrand w Johannesburgu. Zaliczana do czołówki szkół biznesu w RPA szkoła szczyci się czterema laureatami Nagrody Nobla. Rektor SGH uczestniczy w oficjalnych rozmowach polskiej delegacji rządowej z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

V Konferencja „Młodzi KES”
Konferencja Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH pt. „Społeczeństwo obywatelskie i państwo, a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy” nawiązywała do 20. rocznicy wprowadzenia Traktatem z Maastricht obywatelstwa UE. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor SGH, a także Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA).

Młody naukowiec z SGH wśród wyróżnionych przez „Politykę”
Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH wyróżniony w konkursie o Nagrody Naukowe „Polityki”. Znalazł się w gronie 15 finalistów tego konkursu dla młodych naukowców.

Stypendium Fulbrighta dla dr Elizy Chilimoniuk-Przeździeckiej
Stypendium Fulbrighta dla dr Elizy Chilimoniuk-Przeździeckiej (Fulbright Senior Advanced Research Award, Fuqua School of Business, Duke University, USA).

 

WRZESIEŃ

Konferencja prasowa na temat zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni
Spotkanie prof. Tomasza Szapiro rektora SGH z dziennikarzami na temat reformy SGH. Przedstawienie koncepcji zmian w strukturze Uczelni. W konferencji udział biorą przedstawiciele prasy i radia. Media lokalne i ogólnopolskie publikują artykuły zawierające wywiady oraz wypowiedzi Rektora na temat planowanej reformy.

Kolegia SGH wizytówkami polskiej nauki
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał kategorie jednostkom naukowym w Polsce. Po raz pierwszy przyznano kategorię A+, którą uzyskało tylko 37 jednostek. Zostały one nazwane wizytówkami polskiej nauki. W SGH elitarną kategorię A+ otrzymały Kolegium Analiz Ekonomicznych oraz Kolegium Zarządzania i Finansów. Pozostałe kolegia w SGH –  Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne i Kolegium Gospodarki Światowej uzyskały bardzo dobrą kategorię naukową A.

SGH w rankingu „Financial Times”
Prowadzony w SGH kierunek magisterski zarządzanie po raz pierwszy trafia na prestiżową listę rankingową „Financial Times” Global Masters in Management. Zajmuje 69. pozycję.

European Doctoral School of Demography w SGH
Do 2015 roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie miejscem studiów
dla najlepszych doktorantów z dziedziny demografii z całego świata. Prestiżowa European Doctoral School of Demography to wspólny program specjalistycznych studiów doktoranckich tworzony przez konsorcjum uczelni i instytutów badawczych specjalizujących się w badaniach demograficznych. Organizatorem ze strony naszej Uczelni jest Instytut Statystyki i Demografii w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Konferencja ESSA w SGH
W SGH odbywa się konferencja The European Social Simulation Association (ESSA) zorganizowana przez Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Instytutu Ekonometrii (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH). W wydarzeniu bierze udział 120 uczestników z 33 krajów. ESSA jest organizacją stowarzyszającą badaczy specjalizujących się w zastosowaniu technik symulacyjnych do badania systemów społecznych.

Konferencja "Perspectives in Business Informatics Research BIR 2013"
Cykliczna konferencja międzynarodowa "Perspectives in Business Informatics Research" odbywa się co roku w innym kraju nadbałtyckim. Organizatorem jej 12. edycji jest Katedra Informatyki Gospodarczej (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH), a komitetowi programowemu przewodniczą profesorowie SGH Andrzej Kobyliński (kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej) oraz Andrzej Sobczak (kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką). Jednym z efektów wydarzenia jest publikacja pokonferencyjna ich autorstwa.

 

SIERPIEŃ 

Stypendium Fulbrighta dla prof. Jacka Mirońskiego
Stypendium Fulbrighta dla prof. Jacka Mirońskiego (Fulbright Senior Advanced Research Award, University of Minnesota, USA).

 

LIPIEC

Nagroda Fundacji Kronenberga dla naukowca SGH
Dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH zostaje laureatem XIX edycji prestiżowej Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A. przyznawanej przez Fundację im. Leopolda Kronenberga za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów. Nagrodzono jego książkę pt. Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji.

Programy MBA oferowane przez SGH w najlepszej dziesiątce w Polsce
Program Canadian Executive Master of Business Administration jest na drugim, a program MBA-SGH na dziewiątym miejscu w rankingu programów MBA magazynu „Perspektywy”. Według rankingu nasze programy MBA są najlepsze w opinii pracodawców.

SGH podpisuje umowę o współpracy z Soochow University na Tajwanie
Umowa dotyczy współpracy akademickiej w zakresie wymiany studentów i pracowników naukowych oraz współpracy naukowej w obszarze analizy Big Data.

Rektor SGH z wizytą w Parlamencie Europejskim
W czasie spotkania w Brukseli z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem – po trzymiesięcznej przerwie – kontynuowane były rozmowy na temat centralnych zagadnień wymagających analiz eksperckich w kontekście finansowania przedsięwzięć w Europie.

 

CZERWIEC

Uchwała w sprawie kierunku zmian struktury organizacyjnej SGH
Senat SGH opowiada się jednoznacznie za przyjęciem uchwały kierunkowej, zgodnie z którą zostaną utworzone w strukturze Uczelni trzy szkoły jako jednostki podstawowe – Szkoła Biznesu, Szkoła Ekonomii i Szkoła Polityki Publicznej. Zgodnie z wytyczonym w uchwale harmonogramem pierwszy rocznik studentów rozpocznie studia w trybie zreformowanym w roku akademickim 2015/2016. 

Uroczystość zakończenia XVI i XVII edycji studiów CEMBA
Dyplomy MBA programu Canadian Executive Master of Business Administration odbiera
39 absolwentów. W uroczystości udział bierze ambasador Kanady JE Alexandra Bugailiskis.

Dr Dorota Podedworna-Tarnowska powołana zostaje na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
Jest adiunktem w Zakładzie Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa w Instytucie Zarządzania Wartością (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH). Pełni funkcję Prodziekana Studium Magisterskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

MAJ

SGH zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni ekonomicznych w Polsce według rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na czele rankingu w kategorii uczelni ekonomicznych oraz w kategorii kierunków ekonomicznych. W rankingu ogólnopolskim SGH zajmuje 10. miejsce wśród uczelni akademickich.

Debata o ochronie danych osobowych w internecie z udziałem wiceprzewodniczącej KE
W debacie udział biorą komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Komisji Europejskiej Viviane Reding oraz minister administracji i cyfryzacji Michał Boni.

Debata o kierunkach rozwoju kampusu
Ogłoszenie wyników konkursu na ideę przestrzeni zrównoważonego rozwoju kampusu SGH. Wystawa prac konkursowych i debata z udziałem architektów.

 

KWIECIEŃ

SGH partnerem stowarzyszonym Erasmus Mundus QEM Master Course - Models and Methods in Quantitative Economics
Podczas Święta SGH Uczelnia oficjalnie przystępuje w roli partnera stowarzyszonego do prestiżowego programu Erasmus Mundus QEM Master Course – Models and Methods in Quantitative Economics. W konsorcjum uczelni prowadzących program jest m.in. Sorbona.

Martin Schulz w SGH
Wizytę w SGH składa Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Spotkanie z władzami Uczelni oraz wykład dla studentów SGH o wyzwaniach dla strefy euro.
Zespół studentów z SGH wygrywa konkurs Global Startup Challenge
Projekt studentów SGH, rozwijający technologię peer-to-peer (P2P) na potrzeby streamingu
w internecie, zwycięża w konkursie dla polskich start-upów i w nagrodę otrzymuje dofinansowanie w wysokości 1 mln zł od Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Konferencja European University Association
Udział Rektora SGH w dorocznej konferencji European University Association, do której należy SGH. Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Ghent w Belgii. Uczestniczący rektorzy dyskutują o konsolidacji uniwersytetów oraz o rankingach uniwersyteckich.

Order Zasługi RFN dla profesora SGH
Dr hab. Piotr Błędowski, prof. nadzw. SGH, Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został odznaczony Orderem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec w uznaniu za zaangażowanie na rzecz intensyfikacji niemiecko-polskich stosunków akademickich.

Profesor SGH podsekretarzem stanu w MSZ
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Artura Nowaka-Fara na stanowisko podsekretarza stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Dr hab. Artur Nowak-Far jest profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

 

MARZEC

Puchar drużynowy Akademickich Mistrzostw Polski w brydżu dla studentów SGH
Reprezentanci AZS Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej uczelni społeczno-przyrodniczych w Akademickich Mistrzostwach Polski w brydżu sportowym.

SGH rozpoczyna współpracę z San Jose State University
JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr hab. Tomasz Szapiro podpisał list intencyjny z Davidem M. Steele’m, Dziekanem Lucas Graduate School of Business San Jose State University. List intencyjny zakłada otwarcie obu uczelni na długofalową współpracę w zakresie rozwoju wspólnych programów studiów.

 

LUTY

Profesor SGH wśród najbardziej wpływowych prawników w Polsce
Prof. Zygmunt Niewiadomski znalazł się w gronie 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce według Dziennika Gazety Prawnej. Prof. Niewiadomski jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, jest zaangażowany w prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Absolwenci SGH zarabiają najwięcej – wyniki badań Sedlak & Sedlak
Jak wynika z ogólnopolskiego badania wynagrodzeń firmy Sedlak&Sedlak, w 2012 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby, które ukończyły Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Ich przeciętne zarobki w okresie do roku od ukończenia studiów wyniosły 3 500 zł brutto, zaś niezależnie od stażu pracy – 8100 zł brutto.

Pracownik naukowy SGH wiceministrem gospodarki
Premier Donald Tusk powołał Jerzego Witolda Pietrewicza na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz na pełnomocnika rządu ds. deregulacji gospodarczych. Dr Pietrewicz jest wykładowcą w Katedrze Analizy Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

 

STYCZEŃ

Absolwent SGH ministrem w litewskim rządzie
Jarosław Niewierowicz, dotychczasowy prezes zarządu polsko-litewskiej spółki LitPol Link i absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zostaje pierwszym w historii polskim ministrem w litewskim rządzie. Objął tekę ministra energetyki.

Milion złotych dla kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne
Prowadzony przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie kierunek Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne znalazł się na liście najlepszych kierunków w Polsce nagrodzonych dotacją w wysokości 1 mln zł przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SGH w rankingu uczelni, które ukończyli prezesi polskich spółek
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie znalazła się na czwartym miejscu zestawienia uczelni, które ukończyli prezesi polskich firm. Ranking przygotowała Rzeczpospolita. Na podium znalazły się uczelnie techniczne. Ranking powstał w oparciu o życiorysy 435 prezesów.

Szachiści z SGH zdobywają medale Akademickich Mistrzostw Polski
Cztery kolejne pierwsze miejsca zdobyły szachistki AZS SGH w turnieju indywidualnym kobiet podczas Akademickich Mistrzostw Polski. W turnieju drużynowym szachiści z SGH wywalczyli srebrny medal.

Finanse i rachunkowość SGH najlepszym kierunkiem w regionie - ranking Eduniversal
Kierunek finanse i rachunkowość prowadzony przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie po raz drugi z rzędu zajął pierwsze miejsce w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w kategorii studiów magisterskich związanych z rachunkowością i audytem - kategoria accounting and auditing. Klasyfikację Best Masters and MBA Worldwide prowadzi Eduniversal - francuska agencja ratingowa specjalizująca się w edukacji wyższej. Porównała 4000 kierunków studiów, grupując je na 30 specjalizacji.

 

 2012 ROK

 

GRUDZIEŃ

SGH najlepszą uczelnią w Polsce według zestawienia RePec
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najlepszą uczelnią w Polsce według zestawienia RePEc (Research Papers in Economics) za grudzień 2012 – rankingu publikacji naukowych. RePEc to zestawienie publikacji naukowych z dziedziny ekonomii i finansów. Na podstawie ich liczby ustala się rankingi najbardziej aktywnych naukowców pod względem ich publikacji oraz uczelni lub instytucji ekonomicznych, z którymi są związani. Baza RePEc korzysta z ponad 1400 archiwów z 75 krajów. W gronie 25% najlepszych autorów w Polsce znalazło się 19 naukowców związanych z SGH.

 

LISTOPAD

Profesorowie SGH wśród ekspertów Komisji Europejskiej
Prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Kierownik Zakładu Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, zostaje powołana w skład grupy ekspertów do współpracy z departamentem Europe 2020: Social Policies w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Dr hab. Marzenna Weresa, prof. nadzw. SGH, dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, została powołana w skład grupy niezależnych ekspertów, którzy będą doradzać Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej.

Absolwentka SGH w prestiżowym programie Banku Światowego
Aleksandra Iwulska, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie awansuje na pozycję research analyst w Banku Światowym w ramach prestiżowego programu Junior Professional Associate. Jest jedyną Polką w tym dwuletnim programie dla najzdolniejszych.

Otwarcie Ośrodka Studiów Tajwan-Unia Europejska w SGH
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zainauguruje działalność Ośrodek Studiów Tajwan-Unia Europejska. To pierwszy i jedyny tego typu ośrodek studiów w Polsce.

Studentka SGH najlepsza w dziedzinie nauk ekonomicznych konkursu Primus Inter Pares
Anna Katarzyna Tworek najlepszą studentką w dziedzinie nauk ekonomicznych 43. edycji Konkursu Primus Inter Pares organizowanego przez Zrzeszenie Studentów Polskich.

Nagroda Fundacji Kronenberga dla profesora SGH
Dr hab. Michał Brzoza-Brzezina, profesor nadzwyczajny w Katedrze Polityki Pieniężnej SGH, laureatem XVIII edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A. przyznawanej przez Fundację Leopolda Kronenberga za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów. Wyróżniona publikacja pt. Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne referuje całokształt badań dotyczących kształtu polskiej polityki monetarnej i koncentruje się na pokazaniu dobrych praktyk w tym obszarze.

 

PAŹDZIERNIK

Laureat Nagrody Nobla Thomas C. Schelling z wizytą w SGH
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie gościł Thomas C. Schelling, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Profesor Schelling został uhonorowany Nagrodą Nobla w 2005 r. w uznaniu jego pracy nad zastosowaniem teorii gier w naukach politycznych i społecznych. Jego wykład w auli głównej SGH na temat relacji miedzy teorią gier a naukami społecznymi zgromadził nadkomplet publiczności. Nazajutrz odbyło się seminarium z udziałem noblisty oraz naukowcami SGH i Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracownik naukowy SGH laureatem Nagrody Naukowej „Polityki”
Dr Jakub Growiec, adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji Instytutu Ekonometrii w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, został laureatem stypendium - nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację Tygodnika "Polityka" i redakcję "Polityki". Dr Growiec odebrał nagrodę w kategorii nauki społeczne.

SGH wśród najlepszych uczelni ekonomicznych w regionie – ranking Eduniversal
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako jedyna w Polsce otrzymała 5 Palm – najwyższy możliwy znak jakości kształcenia przyznawany przez Eduniversal, francuską agencję ratingową specjalizująca się w edukacji wyższej. SGH została w ten sposób wyróżniona jako jedyna w Polsce i znalazła się wśród grona 100 uczelni określanych jako "Universal Business School with major international influence".

Pracownicy naukowi SGH w komitetach Polskiej Akademii Nauk
Łącznie 43 pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zostało wybranych do komitetów – naukowych i problemowych – Polskiej Akademii Nauk na bieżącą kadencję

SGH najbardziej medialną uczelnią ekonomiczną w Polsce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest zdecydowanie najbardziej medialną uczelnią ekonomiczną w Polsce – wynika z analizy „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”. W okresie od 1 października 2011 do 30 września 2012 r. w prasie, internecie, radiu i telewizji pojawiło się ponad 15 tys. materiałów dotyczących SGH. Liczba informacji na jej temat w mediach w badanym okresie była kilkukrotnie większa niż na temat innych publicznych szkół wyższych o profilu ekonomicznym.

Wizyta Księżnej Laurentien w SGH
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie gości Jej Królewska Wysokość Księżna Laurentien – księżna Niderlandów, księżna Oranje-Nassau i Pani Van Amsberg. Podczas wykładu dla studentów SGH mówiła o wykorzystaniu kwestii ochrony klimatu w działaniach i strategiach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) firm.

 

WRZESIEŃ

Studenci SGH globalnymi mistrzami konkursu Google Online Marketing Challenge
Zespół studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zajął pierwsze miejsce w organizowanym przez Google światowym konkursie marketingu internetowego. Studenci SGH po raz czwarty z rzędu zostali laureatami konkursu. W latach 2009–2011 studenci SGH zwyciężali w Europie. Tym razem zespół z SGH, pokonując ponad 11 tys. uczestników z 86 krajów, został pierwszą europejską drużyną w historii konkursu, która wywalczyła tytuł Globalnego Zwycięzcy. Zadanie konkursowe polegało na przeprowadzeniu skutecznej kampanii reklamowej w internecie przy budżecie 250 dolarów.