Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Społeczna odpowiedzialność SGH : SGH w dobie pandemii
Społeczna odpowiedzialność SGH
 

 SGH w dobie pandemii

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, jako odpowiedzialny pracodawca i członek społeczności lokalnej, podjęła różnorodne działania w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2.
 
Do najważniejszych z nich można zaliczyć następujące inicjatywy:
– Akcja wolontariacka „Szkoła Główna Domowa, czyli odrób lekcje z SGH”, w ramach której pracownicy, studenci i doktoranci naszej uczelni pomagają dzieciom pracowników szpitala jednoimiennego MSWiA przy ul. Wołoskiej 137. Pomoc online w odrabianiu lekcji udzielana jest z matematyki, informatyki, fizyki, WOS, historii, geografii oraz języków obcych na poziomie klas 4-8 szkoły podstawowej.Więcej informacji.
 

2020.04.28_Szkola_glowna_domowa_rotator-01.png


  


 
Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy SGH oraz formularz zgłoszeniowy dla dzieci pracowników szpitala przy Wołoskiej.
 
– Akcja charytatywna „Widzialna ręka”, to inicjatywa polegająca na wzajemnym wsparciu społeczności akademickiej SGH w ​trudnym czasie epidemii koronawirusa. Ponad 100 studentów, wolontariuszy zgłosiło się, aby nieść pomoc osobom będącym w trudniejszym położeniu, tj. emerytowanym pracownikom SGH – osobom starszym, samotnym czy niepełnosprawnym, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne wyjście z domu. Planowane jest rozszerzenie inicjatywy o uczestników Uniwersytetu Trzeciego WiekuWięcej informacji.​
Bank inicjatyw społecznych #zostanwdomu – akcja służąca utworzeniu Banku Inicjatyw Społecznych #zostanwdomu, czyli ogólnopolskiej bazy przejawów społecznej przedsiębiorczości w czasach pandemii „widocznej” w sieci. Więcej informacji.​
Archiwum źródeł uciekających – akcja zachęcająca do fotografowania i nadsyłania zdjęć ze swojej najbliższej okolicy, które obrazują różnego typu rozwiązania porządkujące codzienność w dobie nadzwyczajnej sytuacji pandemii. Więcej informacji
 FAQ nt koronawirusa – pytania i odpowiedzi dotyczące SGH, aktualizowane na bieżąco, zgodnie z publikowanymi komunikatami.   
 – Przygotowanie i rozpoczęcie dydaktyki w formie kształcenia na odległość. Centrum Technologii Informatycznych przeszkoliło ponad 250 nauczycieli i na bieżąco udziela wsparcia online. Blisko 20 nauczycieli prowadzi zajęcia w czasie rzeczywistym na kampusie z asystą techniczną. Pracownikom wydano ponad 50 laptopów, 30 tabletów graficznych i ponad 50 sztuk drobniejszego sprzętu jak kamery, systemy do audiokonferencji czy słuchawki. Do prowadzenia zajęć online zostało uruchomionych blisko 2 tysiące grup zajęciowych w MS Teams. Więcej informacji.
– Od połowy marca br. Centrum Otwartej Edukacji przeszkoliło bądź udzieliło wsparcia 100 nauczycielom w prowadzeniu zajęć poprzez platformę e-sgh oraz niezbędnik. W tym samym czasie uruchomiono dużą akcję promocyjną związaną z prowadzeniem zajęć w czasie rzeczywistym za pośrednictwem MS Teams.Więcej informacji.
– Biblioteka rozpoczęła akcję skanowania fragmentów publikacji na użytek zarówno nauczycieli, jak i studentów. Więcej informacji.
– W akademiku zainstalowano kamerę termowizyjną do badania temperatury ciała. 
– W każdym budynku SGH w portierniach dostępne są termometry oraz maseczki dla osób poruszających się po kampusie. 
– We wszystkich budynkach w toaletach, pokojach socjalnych i holach zainstalowano dozowniki do dezynfekcji rąk. Ponadto służby porządkowe dezynfekują regularnie wszystkie klamki oraz poręcze. 
Na skutek epidemii w SGH zostały wydane akty prawne regulujące edukację i pracę w warunkach zagrożenia epidemicznego: