Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Społeczna odpowiedzialność SGH : Komisja rektorska ds. społecznej odpowiedzialności SGH
Społeczna odpowiedzialność SGH
 

 Komisja rektorska ds. społecznej odpowiedzialności SGH

 
Komisja rektorska ds. społecznej odpowiedzialności SGH została powołana decyzją Rektora nr 15 z dnia 30 marca 2017 r. z późn.zm.
 
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele 5 kolegiów, studentów i doktorantów oraz najważniejszych jednostek organizacyjnych Uczelni. Komisja pracuje na rzecz całej społeczności SGH a także interesariuszy uczelni. Komisja jest odpowiedzialna za koordynowanie wdrażania koncepcji SOU, w tym przygotowywanie publicznych raportów z tego zakresu.
 
Do szczegółowych zadań Komisji należy:
  • opracowanie projektu strategii społecznej odpowiedzialności SGH
  • inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności SGH
  • przygotowanie raportów społecznych SGH.

Obecnie w skład Komisji wchodzą:

dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH – przewodnicząca; 
dr Ewa Jastrzębska – zastępca przewodniczącej; 
dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH; 
dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH; 
dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH; 
dr Marcin Dąbrowski; 
dr Jacek Lewicki; 
dr Maria Roszkowska-Menkes; 
mgr Grażyna Brodowicz;
mgr Justyna Kozera; 
mgr Mirosław Łukasiewicz; 
mgr Tomasz Misiak;
Mateusz Wantuła;
mgr Anna Kotlińska – sekretarz 

 
 
 

 Artykuły - Gazeta SGH