Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Społeczna odpowiedzialność SGH : Deklaracja społecznej odpowiedzialności
Społeczna odpowiedzialność SGH
 

 Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni

 
logo deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni
16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju (obecnym Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej) odbyła się konferencja pt. „Społeczna odpowiedzialność nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, podczas której 23 szkoły wyższe podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Jedną z tych uczelni była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Deklarację w imieniu SGH podpisał rektor dr hab. Marek Rocki, prof. SGH. 
 
Projekt Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni został wypracowany przez grupę roboczą ds. edukacji i popularyzacji CSR funkcjonującą w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju (obecnie Funduszy i Polityki Regionalnej).
 
Dokument stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
W Deklaracji zawartych jest 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami.
 
W deklaracji podkreślona została rola uczelni jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy potrzeba pielęgnowania wartości akademickich oraz kształtowania społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. Dostrzeżono również znaczenie zasad etycznych i konieczność upowszechniania idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowania i ochrony prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia. W Deklaracji zwrócono również uwagę na partnerstwo nauki i biznesu, które jest podstawą rozwoju innowacyjności.
 
W dniach 16-17 kwietnia 2019 r. odbył się Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie w Krakowie. Druga cześć Kongresu miała charakter konferencyjny, na którym zostały zaprezentowane dobre praktyki uczelni w zakresie społecznej odpowiedzialności a także nastąpiło rozszerzenie listy sygnatariuszy Deklaracji. Obecnie Deklarację podpisało 60 polskich uczelni.

 

zdjęcie deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni
  ​fot. EJ
 
 
 

 Deklaracja SOU

 
deklaracja SOU