Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Społeczna odpowiedzialność SGH : Społeczna odpowiedzialność SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Społeczna odpowiedzialność SGH
 

 Społeczna odpowiedzialność Uczelni (SOU)

 
Grupa robocza ds. spraw społecznej odpowiedzialności uczelni​, działająca przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organie pomocniczym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, przygotowała podręcznik na temat społecznej odpowiedzialności uczelni. Grupa, skład której wchodzą przedstawiciele różnych ośrodków akademickich w Polsce, wypracowała definicję społecznej odpowiedzialności​ uczelni zgodnie z którą:

Społeczna odpowiedzialność uczelni (SOU) to strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią, budowania współpracy i dialogu z interesariuszami, które przyczynia się do:
  • zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego,
  • wspierania wartości akademickich i tworzenia nowych idei,
  • podtrzymania oraz rozwoju kompetencji naukowych i dydaktycznych mających wpływ na efektywność działalności i innowacyjność.*
 
Koordynatorem grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni od 2020 r. jest rektor-elekt dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH a w publikacji znaleźć można dobre praktyki SOU naszej uczelni.​


* J. Kulczycka, E. Pędziwiatr, Definicje SOUw: Społeczna odpowiedzialność - znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania, red. E. Jastrzębska, M. Przybysz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2019, s. 9 (publikacja do pobrania​)
 
 

 Działania SGH na rzecz SOU

 
Do wybranych działań SGH z zakresu społecznej odpowiedzialności można zaliczyć:

W obecnej nadzwyczajnej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają działania odpowiadające na wyzwania, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa SARS-CoV-2​.
 
 

 Karta Różnorodności - Forum odpowiedzialnego biznesu

 
 

 Raport SGH dla PRME