Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Pełnomocnicy rektora : Pełnomocnicy rektora | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pełnomocnicy rektora
 

 Pełnomocnicy rektora

 

JM Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak powołał pełnomocników, którym powierzył obowiązki związane z kluczowymi obszarami działania uczelni, by zapewnić optymalny poziom zarządzania i realizacji wyznaczonych zadań:

dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH​ – pełnomocnik rektora ds. uczelnianego systemu zarzadzania jakością kształcenia w SGH

​dr Anna Janowska – pełnomocnik rektora ds. otwartego dostępu

mgr inż. Dariusz Grabowski – pełnomocnik rektora ds. edukacji wojskowej studentów

dr hab. Paweł Pietrasieński – pełnomocnik rektora ds. współpracy ze stanem Nevada (USA)

dr Mariusz Strojny – pełnomocnik rektora ds. transferu technologii

mgr inż. Dariusz Grabowski – pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych

prof. dr hab. Marek Bryx – pełnomocnik rektora ds. zabytkowego kampusu

dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH – pełnomocnik rektora do spraw praw i obowiązków studentów i doktorantów

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH – pełnomocnik rektora do spraw parametryzacji dyscyplin naukowych

prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska– pełnomocnik rektora do spraw równego traktowania

dr Anna Masłoń-Oracz – pełnomocnik rektora ds. Afryki

dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH – pełnomocnik rektora ds. strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

mgr Bożena Lublińska-Kasprzak – pełnomocnik rektora do spraw projektów rozwojowych

dr hab. Tomasz Sikora, prof. SGH – pełnomocnik rektora ds. programów podwójnego dyplomu

prof. dr hab. Adam Śliwiński – pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami zagranicznymi o szczególnym znaczeniu dla SGH

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH – pełnomocnik rektora ds. współpracy z Unią Europejską

dr Iryna Degtyarova – pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi

mgr Kamil Wyszkowski – pełnomocnik rektora ds. współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych

mgr Katarzyna Janczewska – inspektor ochrony danych

mgr Marta Pyrko – koordynator ochrony danych osobowych


Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przedstawiającym najważniejsze wyzwania pełnomocników rektora oraz podejmowane przez nich w ostatnim czasie działania.