Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 2018

 
Święto SGH - 11 kwietnia 2018 roku

11 kwietnia 2018 roku w Auli Głównej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu SGH z okazji Święta SGH, na które przybyli liczni goście przedstawiciele władz uczelni, władz państwowych, reprezentanci instytucji publicznych i świata biznesu, a także studenci, absolwenci, pracownicy i przyjaciele uczelni. 

 
 JM Rektor SGH prof. Marek Rocki w swoim przemówieniu wskazał wyzwania, na które uczelnia musi odpowiedzieć kształtując swoje cele dydaktyczne i naukowe. Rektor przypomniał zebranym, że czekają Uczelnię zmiany związane z wprowadzeniem nowego prawa o szkolnictwie wyższym, a co za tym idzie prawdopodobny wzrost wagi parametryzacji i wskaźników monitorujących efektywność pracy badaczy i dydaktyków.

Rektor wymienił najważniejsze inicjatywy ostatnich miesięcy: rozpoczęcie budowy nowego budynku przy ulicy Batorego, podpisanie przez – SGH jako jednej z pierwszych uczelni w Polsce – Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz rozpoczęcie procedury uzyskania certyfikatu Logo HR: – Dzisiaj podpisałem odpowiedni dokument w tej sprawie – podkreślił.

Po przemówieniu rektora miejsce za mównicą zajął Bartosz Ciołkowski z Mastercard, reprezentujący Klub Partnerów SGH. 

Zgodnie z tradycją Święta SGH odbyło się wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym i nowo wypromowanym doktorom, którzy złożyli ślubowanie. W imieniu naukowców głos zabrała dr hab. Andżelika Kuźnar. 

Uroczystościom Święta SGH towarzyszyły:
 
11 kwietnia - koncert Plaisir d'amour w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej – mezzosopran i Małgorzaty Zalewskiej – harfa; 
12 kwietnia - Double Degree Day, World Cafe; 
13 kwietnia - Targi firm absolwentów SGH, akcja „Uwolnij książkę ekonomiczną”: wymień, zamień, podaruj; koncert Chóru SGH; 
14 kwietnia - premiera spektaklu „PARTY” - Teatru Scena Główna Handlowa w reżyserii i dramaturgii Jerzego Łazewskiego, oparty na współczesnym dramacie brytyjskim, a zarazem w przewrotny sposób czerpiący z klasyki broadwayowskiego musicalu; 
15 kwietnia - Bieg SGH, Dzień Dawcy Szpiku - aby każdy mógł uratować komuś życie.

Listy gratulacyjne nadesłali:

Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Stołeczny Policji

 
 


 


Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku,​ od lewej: prof. ​Krzysztof Kozłowski prorektor ds. dydaktyki i studentów​, prof. Piotr Wachowiak prorektor ds. nauki i zarządzania, JM rektor prof. Marek Rocki, prof. Hanna Godlewska-Majkowska prorektor ds. współpracy z otoczeniem, prof. Jacek Prokop prorektor ds. współpracy z zagranicą​   Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku,​lewej: prof. Piotr Wachowiak prorektor ds. nauki i zarządzania, JM rektor prof. Marek Rocki


 


Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, goście i społeczność akademicka Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku


 


Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku. W pierwszym rzędzie od lewej: prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów prof. Roman Sobiecki, dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, prof. Marzenna Weresa dziekan Kolegium Gospodarki Światowej, prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 
Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku,  goście i społeczność akademicka​
 

Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, goście i społeczność akademicka. W pierwszym rzędzie od lewej prof. Bartosz Witkowski – dziekan Studium Licencjackiego, Krzysztof Pietraszkiewicz doktor honoris causa SGH z 2017 roku​, prof. Zygmunt Bosiakowski, rektor SGPiS w latach 1983-1990​ Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku. Od lewej prof. Hanna Godlewska-Majkowska prorektor ds. współpracy z otoczeniem, prof. Jacek Prokop prorektor ds. współpracy z zagranicą​  


 


Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku. Od lewej: prof. ​Krzysztof Kozłowski prorektor ds. dydaktyki i studentów​, prof. Piotr Wachowiak prorektor ds. nauki i zarządzania
Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, w drugim rządzie od lewej: prof. Klemens Białecki prorektor SGPiS w latach 1972-1978, dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego w roku akad. 1971/1972 i prof. Marian Strużycki prorektor SGPiS w latach 1975-1978, dziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego w latach 1968-1975


 


Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, Bartosz Ciołkowski (Mastercard), reprezentujący Klub Partnerów SGH


 


Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, przemawia JM rektor prof. Marek Rocki Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku


 


Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Joanna Plebaniak, dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych wręcza dyplom doktora habilitowanego dr hab. Katarzynie Bień-Barkowskiej  Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Joanna Plebaniak, dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych wręcza dyplom doktora habilitowanego dr hab. Agnieszce Słomka-Gołębiowskiej


 


Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Joanna Plebaniak, dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych wręcza dyplom doktora habilitowanego dr. hab. Rafałowi Warżale   Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Marzenna Weresa dziekan Kolegium Gospodarki Światowej wręcza dyplom doktora habilitowanego dr hab. Andżelice Kuźnar
 Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Roman Sobiecki, dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie wręcza dyplom doktora habilitowanego​ dr. hab. Tomaszowi Dąbrowskiemu Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Roman Sobiecki, dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie wręcza dyplom doktora habilitowanego​ dr. hab. Lechowi Kurklińskiemu


 
Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów wręcza dyplom doktora habilitowanego dr hab. Justynie Bugaj Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów wręcza dyplom doktora habilitowanego dr hab. Monice Raulinajtys-Grzybek​
 Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego wręcza dyplom doktora nauk ekonomicznych dr. Marcinowi Czaplickiemu Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego  wręcza dyplom doktora nauk ekonomicznych dr Magdalenie Kozak

Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku​, prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów wręcza dyplom doktora nauk ekonomicznych dr Edycie Bochenek ​Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów wręcza dyplom doktora nauk ekonomicznych dr. Patrykowi Dziurskiemu
​Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów wręcza dyplom doktora nauk ekonomicznych dr. Pawłowi Miodkowi ​Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów wręcza dyplom doktora nauk ekonomicznych dr​ Elwirze Ziółkiwskiej
​Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, dr hab. Andżelika Kuźnar  Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku​, wręczenie tytułu Inspiracji Roku – nagrody studentów dla najbardziej inspirujących dydaktyków​ - w kategorii studiów licencjackich nagrodę odbiera prof. Krzysztof Kozłowski 
​Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, wręczenie tytułu Inspiracji Roku – nagrody studentów dla najbardziej inspirujących dydaktyków - w kategorii studiów magisterskich nagrodę odbiera prof. Waldemar Rogowski  Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, koncert Plaisir d'amour w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej – mezzosopran i Małgorzaty Zalewskiej – harfa​
​Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, koncert Plaisir d'amour w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej – mezzosopran i Małgorzaty Zalewskiej – harfa ​Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, koncert Plaisir d'amour w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej – mezzosopran i Małgorzaty Zalewskiej – harfa
​Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku, koncert Plaisir d'amour w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej – mezzosopran i Małgorzaty Zalewskiej – harfa ​Święto SGH, 11 kwietnia 2018 roku​, doktorzy i doktorzy habilitowani​
 Odsłonięcie ławeczki Augusta Zielińskiego - założyciela Wyższych Kursów Handlowych Męskich w 1906 roku​
Odsłonięcie ławeczki Augusta Zielińskiego - założyciela Wyższych Kursów Handlowych Męskich w 1906 roku​
Odsłonięcie ławeczki Augusta Zielińskiego, ​JM Rektor prof. Marek Rocki​ i przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych, która finansowała ławeczkę-pomnik Augusta Zielińskiego JM Rektor prof. Marek Rocki i prof. Zygmunt Bosiakowski, rektor SGPiS w latach 1983-1990
Prof. Piotr Wachowiak prorektor ds. nauki i zarządzania, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów prof. Roman Sobiecki, dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie JM Rektor prof. Marek Rocki i dr Barbara Trzcińska


fot. Maciej Górski
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015