Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
WIRTUALNE MUZEUM SGH
Uroczystości : Stanisław Sołtysiński​
 

 ​Profesor Stanisław Sołtysiński​

 
13 maja 2010 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu.

Wniosek do Senatu o nadanie zaszczytnego tytułu Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu złożyło Kolegium Zarządzania i Finansów. Recenzentami byli prof. Jan Głuchowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. Andrzej Kidyba z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i prof. Andrzej Całus z SGH.

Promotorem był prof. Zygmunt Niewiadomski, który wygłosił laudację.
 
Prof. Stanisław Sołtysiński wygłosił wykład nt. "Ład korporacyjny w świetle lekcji kryzysu".
 
 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu. Przemawia JM Rektor prof. Adam Budnikowski
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu. Przemawia JM Rektor prof. Adam Budnikowski. Od lewej prof. Zygmunt Niewiadomski, prof. Stanisław Sołtysiński

Goście i społeczność akademicka
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu. Przemawia JM Rektor prof. Adam Budnikowski.
Profesor Stanisławow Sołtysiński
Profesor Janusz Ostaszewski, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów

Profesor Zygmunt Niewiadomski wygłasza laudację
JM Rektor prof. Adam Budnikowski wręcza dyplom prof. Stanislawowi Sołtysińskiemu

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGHProfesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu. Od lewej prof. Zygmunt Niewiadomski, prof. Stanisław Sołtysiński, prof. Adam Budnikowski
Prof. Stanisław Sołtysiński i prof. Zygmunt Niewiadomski

Prof. Stanisław Sołtysiński wygłasza wykład

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu.
Prof. Stanisław Sołtysiński i prof. Zygmunt Niewiadomski

fot. Maciej Górski
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015