Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Paul H. Dembiński

 
 
16 stycznia 2019 roku w Auli Głównej SGH odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa profesorowi Paulowi H. Dembińskiemu, dyrektorowi Obserwatorium Finansów w Genewie, profesorowi Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.

Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Paulowi H. Dembińskiemu​ 24 października 2018 roku​

Uroczystość otworzył i powitał przybyłych gości prof. Marek Rocki, rektor SGH. Następnie wystąpił prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów. Laudację wygłosił prof. Janusz Ostaszewski, dyrektor Instytutu Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, promotor w postępowaniu o nadanie tytułu
Po uroczystym wręczeniu dyplomu doktora honoris causa SGH głos zabrał prof. Paul H. Dembiński

W uroczystym posiedzeniu Senatu SGH uczestniczył m.in. ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce, przedstawiciele świata nauki i polityki, członkowie władz warszawskich uczelni oraz żona, dzieci i wnuki prof. Paula Dembińskiego.

Uroczystość uświetnił występ Chóru SGH.​
 
 
 
JM Rektor prof. Marek Rocki i prof. Paul H. Dembińsk​i z małżonką 

JM Rektor prof. Marek Rocki
 i prof. Paul H. Dembiński
W Sali Senatu SGH. Od lewej: prof. Janusz Ostaszewski, dyrektor Instytutu Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, promotor w postępowaniu o nadanie tytułu, małżonka prof. Paula H. Dembińskiego, prof. Paul H. Dembiński, JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów 
Prof. Janusz Ostaszewski, małżonka prof. Paula H. Dembińskiego, prof. Paul H. Dembiński, JM Rektor prof. Marek Rocki 
 Prof. Paul H. Dembiński wpisuje się do księgi pamiątkowej SGH
 Prof. Paul H. Dembiński wpisuje się do księgi pamiątkowej SGH. Od lewej prof. Janusz Ostaszewski, małżonka prof. Paula H. Dembińskiego, prof. Paul H. Dembiński,  prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, JM Rektor prof. Marek Rocki ​​
Wpis prof. Paula H. Dembińskiego do księgi pamiątkowej SGH
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Paulowi H. Dembińskiemu. Od lewej: prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansówprof. Paul H. Dembiński,​ JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Janusz Ostaszewski​
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Paulowi H. Dembińskiemu. Od lewej: prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansówprof. Paul H. Dembiński, JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Janusz Ostaszewski   
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Paulowi H. Dembińskiemu. Od lewej: prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansówprof. Paul H. Dembiński,​ JM Rektor prof. Marek Rocki
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Paulowi H. Dembińskiemu 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Paulowi H. Dembińskiemu. Od lewej: prof. Paul H. Dembiński, JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Janusz Ostaszewski    
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Paulowi H. Dembińskiemu. Przemawia JM Rektor prof. Marek Rocki
 Prof. Paul H. Dembiński 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Paulowi H. Dembińskiemu. Przemawia prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Paulowi H. Dembińskiemu 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Paulowi H. Dembińskiemu​. Laudację wygłasza prof. Janusz Ostaszewski, dyrektor Instytutu Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, promotor w postępowaniu o nadanie tytułu
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Paulowi H. Dembińskiemu.Goście uroczystości​ 


Prof. Janusz Ostaszewski wręcza kwiaty małżonce prof. Paula H. Dembińskiego  Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Paulowi H. Dembińskiemu​. Przemawia prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Paulowi H. Dembińskiemu. ​Od lewej: prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, prof. Paul H. Dembiński, JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Janusz Ostaszewski    Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Paulowi H. Dembińskiemu. ​Prof. Paul H. Dembiński i JM Rektor prof. Marek Rocki  ​Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Paulowi H. Dembińskiemu. Od lewej: prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansówprof. Paul H. Dembiński,​ JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Janusz Ostaszewski​
Profesor Paul H. Dembiński, doktor  honoris causa SGH wygłasza wykład


Profesor Paul H. Dembiński, doktor  honoris causa SGH wygłasza wykład  Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Paulowi H. Dembińskiemu.
Od lewej:
​Pan Krzysztof Pietraszkiewicz​ doktor  honoris causa SGH z 2017 roku, prof. Jacek Prokop, prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. Hanna Godlewska-Majkowska, prorektor ds. współpracy z otoczeniem, prof. Piotr Wachowiak, prorektor ds. nauki i zarządzania, prof. Krzysztof Kozłowski, prorektor ds. dydaktyki i studentów
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Paulowi H. Dembińskiemu Profesor Paul H. Dembiński, doktor  honoris causa SGH i JM Rektor prof. Marek Rocki
Profesor Paul H. Dembiński, doktor  honoris causa SGH​ i JM Rektor prof. Marek Rocki Profesor Paul H. Dembiński, doktor  honoris causa SGH i Pan Krzysztof Pietraszkiewicz​ doktor  honoris causa SGH z 2017 roku

Profesor Paul H. Dembiński, doktor  honoris causa SGH i Pan Krzysztof Pietraszkiewicz​ doktor honoris causa SGH z 2017 roku​ Profesor Paul H. Dembiński, doktor  honoris causa SGH i dr Jacek Bartkiewicz, przewodniczący Rady Uczelni SGH
 

fot. Maciej Górski
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015