Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Jerzy Hausner

 
27 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Panu Profesorowi Jerzemu Hausnerowi, profesorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przewodniczącemu Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. 

Uroczystość otworzył i powitał przybyłych gości prof. Marek Rocki, rektor SGH. Następnie wystąpił prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Laudację wygłosił prof. Juliusz Gardawski, promotor w postępowaniu o nadanie tytułu. 

Po uroczystym wręczeniu dyplomu doktora honoris causa SGH głos zabrał prof. Jerzy Hausner. 

 

 
 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Jerzemu Hausnerowi. Prof. Jerzy Hausner wpisuje się do księgi pamiątkowej SGH Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH
Profesorowi Jerzemu Hausnerowi.  Prof. Ewa Łętowska
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi. Od lewej: prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, prof. Jerzy Hausner,  JM Rektor SGH prof. Marek Rocki, prof. Juliusz Gardawski  
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi. Od lewej: prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, prof. Jerzy Hausner,  JM Rektor SGH prof. Marek Rocki, prof. Juliusz Gardawski 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi 
 
 Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi. Od lewej: prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, prof. Jerzy Hausner,  JM Rektor SGH prof. Marek Rocki, prof. Juliusz Gardawski ​
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi. Prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 
 Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi. Prof. Juliusz Gardawski wygłasza laudację
Profesor Jerzy Hausner 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi. Prof. Jerzy Hausner i prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Jerzemu Hausnerowi​.​ Od prawej: prof. Krzysztof Kozłowski, prorektor ds. dydaktyki i studentów, prof. Hanna Godlewska-Majkowska, prorektor ds. współpracy z otoczeniem, prof. Jacek Prokop, prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. Tomasz Szapiro, rektor SGH w latach 2012-2016, Pan Krzysztof Pietraszkiewicz​ doktor  honoris causa SGH z 2017 roku, prof. Paul H. Dembiński, doktor  honoris causa SGH z 2019 roku 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi. Prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego  
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi. Dyplom wręcza JM Rektor SGH prof. Marek Rocki 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Jerzemu Hausnerowi​. Od lewej: prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, prof. Jerzy Hausner,  JM Rektor SGH prof. Marek Rocki, prof. Juliusz Gardawski 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi. Dyplom wręcza JM Rektor SGH prof. Marek Rocki  


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi. Od lewej: prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, prof. Jerzy Hausner,  JM Rektor SGH prof. Marek Rocki, prof. Juliusz Gardawski  Wykład wygłasza prof. Jerzy Hausner, doktor honoris causa SGH
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi. Od prawej: prof. Juliusz Gardawski, JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Jerzy Hausner,  prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego​ 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi. Od prawej: prof. Juliusz Gardawski, JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Jerzy Hausner,  prof. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego​  Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi​. Spotkanie w Sali Kolumnowej. JM Rektor prof. Marek Rocki i prof. Jerzy Hausner

 Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi​. Spotkanie w Sali Kolumnowej. Prof. Jerzy Hausner i dr Jacek Bartkiewicz, przewodniczący Rady Uczelni SGH
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Jerzemu Hausnerowi​. ​Spotkanie w Sali Kolumnowej. Prof. Jerzy Hausner​ i prof. Leszek Balcerowicz
 
 
 

fot. Maciej Górski
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015