Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
WIRTUALNE MUZEUM SGH
Uroczystości : Jean H. P. Paelinck Stanisław Rączkowski
 

 Profesor Jean H. P. Paelinck i Profesor Stanisław Rączkowski

 
4 marca 1992 r. Senat SGH jednomyślnie podjął uchwałę przyznającą tytuł doktora honoris causa Profesorowi Jean H.P. Paelinckowi, wybitnemu uczonemu – ekonomiście o rozległych zainteresowaniach i powszechnie cenionym dorobku naukowym (szczególnie w dziedzinie badań regionalnych, m.in. budowy regionalnych modeli ekonometrycznych. Jego prace wywarły znaczny wpływ m.in. na rozwój ekonometrii przestrzennej).
 
Także 4 marca 1992 r. Senat SGH jednogłośnie nadał tytuł doktora honoris causa Profesorowi Stanisławowi Rączkowskiemu.za szczególny wkład w rozwój nauk ekonomiczno-finansowych w Polsce oraz za działalność na rzecz poprawy efektów polityki gospodarczej państwa w stosunkach z zagranicą.

13 stycznia 1993 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której Profesor Jean H.P. Paelnick i Profesor Stanisław Rączkowski otrzymali doktoraty honoris causa SGH.
 
 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Jean H.P. Paelnickowi i Profesorowi Stanisławowi Rączkowskiemu

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Jean H.P. Paelnickowi i Profesorowi Stanisławowi Rączkowskiemu. Przemawia JM Rektor prof. Aleksander Müller
Od lewej: prof. Stanisław Rączkowski, JM Rektor prof. Aleksander Müller, prof. Jean H.P. Paelnick

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Jean H.P. Paelnick i Profesorowi Stanisławowi Rączkowskiemu. Goscie i społeczność akademicka
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Jean H.P. Paelnick i Profesorowi Stanisławowi Rączkowskiemu. Przemawia JM Rektor prof. Aleksander Müller

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Jean H.P. Paelnick i Profesorowi Stanisławowi Rączkowskiemu. Od lewej prof. Maria Podgórska, dziekan Studium Podstawowego i prof. Tomasz Szapiro, dziekan Studium Dyplomowego
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Jean H.P. Paelnickowi i Profesorowi Stanisławowi Rączkowskiemu

JM Rektor prof. Aleksander Müller wręcza dyplom doktora honoris causa SGH prof. Jean H.P. Paelnick
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Jean H.P. Paelnickowi i Profesorowi Stanisławowi Rączkowskiemu
Prof. Jean H.P. Paelnick
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Jean H.P. Paelnickowi i Profesorowi Stanisławowi Rączkowskiemu


JM Rektor prof. Aleksander Müller wręcza dyplom doktora honoris causa SGH prof. Stanisławowi Rączkowskiemu
Przemawia prof. Stanisław Rączkowski

Przemawia prof. Wiesław Flakiewicz, dziekan Wydziału Finansów i Statystyki
Prof. Jean H.P. Paelnick z gośćmi, spotkanie po uroczystości w Klubie Profesorskim

Spotkanie po uroczystości w Klubie Profesorskim
Prof. Stanisław Rączkowski, spotkanie po uroczystości w Klubie Profesorskim

 
 
Fot. Maciej Górski
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015