Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Frans Willekens

 
 
23 maja 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Panu Profesorowi Fransowi Willekensowi, światowej sławy uczonemu, którego prace wywarły w ostatnim półwieczu ogromny wpływ na rozwój badań ludnościowych i ich  metodologii.
 
Ten zaszczytny tytuł nadał Profesorowi Fransowi Willekensowi Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 28 marca 2018 roku. 

Recenzentami w postępowaniu o nadanie tytułu byli: prof. Ewa Frątczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. Marek Kupiszewski z Polskiej Akademii Nauk. Trzecim recenzentem był prof. Jakub Bijak, absolwent kierunku MIESI w SGH, obecnie profesor University of Southampton. Uroczystości zaszczycił także inny wybitny uczony Profesor Dirk J. Van de Kaa, doktor honoris causa SGH z 2003 roku.
 
Uroczystość otworzył i powitał przybyłych gości rektor SGH prof. Marek Rocki. Następnie wystąpiła prof. Joanna Plebaniak dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Laudację wygłosiła prof. Irena E. Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Wykład wygłosił Profesor Frans Willekens.
 
Uroczystość uświetnił występ Chóru SGH.
 


 Profesor Frans Willekens wpisuje się do księgi pamiątkowej SGH 
Prof. Irena Kotowska i prof. Dirk J. Van de Kaa, doktor honoris causa SGH z 2003 roku  
 Prof. Frans Willekens, prof. Irena Kotowska i JM Rektor prof. Marek Rocki 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi. Od lewej: prof. Joanna Plebaniak, dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Frans Willekens, prof. Irena Kotowska  
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi. Od lewej: prof. Joanna Plebaniak, dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Frans Willekens
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Fransowi Willekensowi  
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi. Od prawej: prof. Tomasz Szapiro, rektor SGH w latach  2012–2016, prof. Dirk J. Van de Kaa, doktor honoris causa SGH z 2003 rokuKrzysztof Pietraszkiewicz, doktor honoris causa SGH z 2017 roku
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Fransowi Willekensowi. Przemawia JM Rektor prof. Marek Rocki  
 Profesor Frans Willekens
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Fransowi Willekensowi 
 Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi. Przemawia prof. Joanna Plebaniak, dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi. Laudację przedstawia prof. Irena Kotowska 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi. Od lewej: prof. Joanna Plebaniak, dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Frans Willekens, prof. Irena Kotowska   
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi. Od lewej: prof. Joanna Plebaniak, dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Frans Willekens  
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi.  JM Rektor prof. Marek Rocki i prof. Frans Willekens  
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi. Od lewej: prof. Joanna Plebaniak, dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, JM Rektor prof. Marek Rocki, prof. Frans Willekens, prof. Irena Kotowska   
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi 


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi. Wykład wygłasza prof. Fransowi Willekensow Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi. Od prawej: prof. Tomasz Szapiro, rektor SGH w latach  2012–2016, prof. Dirk J. Van de Kaa, doktor honoris causa SGH z 2003 roku, Krzysztof Pietraszkiewicz, doktor honoris causa SGH z 2017 roku
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Fransowi Willekensowi. Od prawej: prof. Krzysztof Kozłowski prorektor ds. dydaktyki i studentów​, prof. Piotr Wachowiak prorektor ds. nauki i zarządzania, prof. Hanna Godlewska-Majkowska prorektor ds. współpracy z otoczeniem​, prof. Jacek Prokop prorektor ds. współpracy z zagranicą​  
Prof. Frans Willekens

Występ Chóru SGH Występ Chóru SGH

Prof.  Frans Willekens i prof. Tomasz Szapiro, rektor SGH w latach  2012–2016​
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Fransowi Willekensowi. Spotkanie w Sali Senatu
Prof.  Frans Willekens i prof. Dirk J. Van de Kaa, doktor honoris causa SGH z 2003 roku Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi​ Fransowi Willekensowi. Spotkanie w Sali Senatu​. Siedzą: Prof.  Frans Willekens i prof. Dirk J. Van de Kaa, doktor honoris causa SGH z 2003 roku
 

fot. Maciej Górski
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015