Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Profesor Edward I. Altman

 
 
12 października 2015 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi,
profesorowi finansów w Stern School of Business, New York University. Profesor Edward I. Altman specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem. Jest uznanym na świecie autorytetem w zakresie predykcji bankructwa przedsiębiorstw, obligacji „śmieciowych”, rynków kredytowych i analizy ryzyka kredytowego.
 
Laudację wygłosiła prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska.


 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi. Przemawia JM Rektor prof. Tomasz Szapiro. Od lewej prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, prof. Edward I. AltmanUroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi. Przemawia JM Rektor prof. Tomasz Szapiro


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi. Laudację wygłasza prof. Małgorzata Iwanicz-DrozdowskaUroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi. Dyplom wręcza JM Rektor prof. Tomasz SzapiroProfesor Edward I. Altman

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi


Wykład wygłasza prof. Edward I. Altman


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. AltmanowiUroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi

Prof. Edward I. Altman podpisuje swoją książkę: Edward I. Altman, 2015 Honorary Doctor of SGH Warsaw School of Economics. Selected Articles


Prof. Edward I. Altman podpisuje książkę w Klubie Profesorskim

fot. Maciej Górski
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015