Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 1991/1992

 
 
Inauguracja roku akademickiego 1991/1992

Gośćmi inauguracji byli: Jan Krzysztof Bielecki - prezes Rady Ministrów, Pani Ada Kalecka, wdowa po prof. Michale Kaleckim oraz rektorzy wielu uczelni.

Inaugurację otworzyło przemówienie Jego Magnificencji Rektora prof. Aleksandra Müllera.

Uroczystym momentem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Wojciech Roszkowski.
 
Przedstawiamy władze akademickie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
w roku akademickim 1991/1992

Rektor             prof. Aleksander Müller
Prorektorzy   prof. Wojciech Roszkowski
                         prof. Marek Rocki
                         prof. Ryszard Gajęcki
Dziekani

prof. Witold Rakowski - dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji
prof. Wiesław Flakiewicz - dziekan Wydziału Finansów Statystyki
prof. Zofia Zielińska - dziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego
prof. Eufemia Teichmann - dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego
prof. Janusz Kaliński - dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
prof. Jan Adamczyk - dziekan Wydziału Spółdzielczo-Ekonomicznego w Rzeszowie

Inauguracja roku akademickiego 1991/1992.
W pierwszym rzędzie siedzą od lewej profesorowie: Wojciech Roszkowski - prorektor. Marek Rocki - prorektor, Aleksander Müller - rektor, Ryszard Gajęcki - prorektor
Inauguracja roku akademickiego 1991/1992.
W pierwszym rzędzie stoją od lewej profesorowie: Wojciech Roszkowski - prorektor. Marek Rocki - prorektor, Aleksander Müller - rektor, Ryszard Gajęcki - prorektor

Inauguracja roku akademickiego 1991/1992.
W pierwszym rzędzie od lewej profesorowie:  Ryszard Gajęcki - prorektor, Zofia Zielińska - dziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego, Eufemia Teichmann - dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego
Inauguracja roku akademickiego 1991/1992.
Przemawia JM Rektor prof. Aleksander Müller
Inauguracja roku akademickiego 1991/1992.
Goście i społeczność akademicka
Inauguracja roku akademickiego 1991/1992.
Immatrykulacja
Inauguracja roku akademickiego 1991/1992.
Goście i społeczność akademicka. Wśród gości Jan Krzysztof Bielecki - prezes Rady Ministrów (trzeci z lewej)
Inauguracja roku akademickiego 1991/1992.
Wykład inauguracyjny wygłasza prof. Wojciech Roszkowski
Inauguracja roku akademickiego 1991/1992.
Spotkanie w Sali Senatu. Pierwszy z prawej Jan Krzysztof Bielecki - prezes Rady Ministrów. Pierwszy z lewej prof. Grzegorz Kołodko
Inauguracja roku akademickiego 1991/1992.
Spotkanie w Sali Senatu. Rektor Aleksander Müller rozmawia z premierem Janem Krzysztofem Bieleckim


fot. Maciej Górski 
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015