Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 1983/1984

 
Inauguracja roku akademickiego 1983/1984

Gośćmi inauguracji byli: wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Stanisław Nowacki, dr Manfred Gorywoda - kierownik zespołu doradców ekonomicznych prezesa Rady Ministrów.

Inaugurację otworzyło przemówienie Jego Magnificencji Rektora prof. Zygmunta Bosiakowskiego.
Uroczystym momentem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Marian Strużycki
 
Przedstawiamy władze akademickie Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
w roku akademickim 1983/1984

Rektor            prof. Zygmunt Bosiakowski
Prorektorzy  prof. Andrzej Całus
                        prof. Jerzy Z. Holzer
                        prof. Wojciech Wrzosek

Dziekani

prof. Franciszek Tomczak – dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji
prof. Michał Kolupa – dziekan Wydziału Finansów Statystyki
prof. Bogdan Kołodziejek – dziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego
prof. Zygmunt Kossut – dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego
prof. Adam Kurzynowski – dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego


Inauguracja roku akademickiego 1983/1984
Inauguracja roku akademickiego 1983/1984.
W pierwszym rzędzie od lewej profesorowie: Andrzej Całus - prorektor, Zygmunt Bosiakowski - rektor, Wojciech Wrzosek - prorektor. W drugim rzędzie od prawej profesorowie: Kemens Białecki - przedstwiciel Wydziału Handlu Zagranicznego, Zygmunt Kossut - dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego, Wacław Gabara - przedstawiciel Wydziału Handlu Wewnętrznego
Inauguracja roku akademickiego 1983/1984.
Przemawia JM Rektor prof. Zygmunt Bosiakowski
Inauguracja roku akademickiego 1983/1984.
W pierwszym rzędzie od lewej profesorowie: Andrzej Całus - prorektor, Zygmunt Bosiakowski - rektor, Wojciech Wrzosek - prorektor
Inauguracja roku akademickiego 1983/1984.
W pierwszym rzędzie od lewej: prof. Zygmunt Bosiakowski - rektor, Wojciech Wrzosek - prorektor. Przy mównicy prof. Andrzej Całus - prorektor. W drugim rzędzie od prawej profesorowie: Wacław Gabara - przedstawiciel Wydziału Handlu Wewnętrznego, Bogdan Kołodziejek - dziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego, Michał Kolupa - dziekan Wydziału Finansów i Statystyki
Inauguracja roku akademickiego 1983/1984.
Immatrykulacja
Inauguracja roku akademickiego 1983/1984.
Immatrykulacja

Inauguracja roku akademickiego 1983/1984.
Wykład inauguracyjny wygłasza prof. Marian Strużycki
Inauguracja roku akademickiego 1983/1984.
Goście i społeczność akademicka. Wśród gości prof. Stanisław Nowacki - wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego  (w pierwszym rzędzie trzeci z lewej), dr Manfred Gorywoda - kierownik zespołu doradców ekonomicznych prezesa Rady Ministrów (piąty z lewej)

Inauguracja roku akademickiego 1983/1984.
Goście i społeczność akademicka.
 
 
 
 
 

fot. Maciej Górski
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015