Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 1982/1983

 
Inauguracja roku akademickiego 1982/1983

Gośćmi inauguracji byli: prof. Kazimierz Secomski - wiceprzewodniczący Rady Państwa, dr Manfred Gorywoda - kierownik zespołu doradców ekonomicznych prezesa Rady Ministrów, rektorzy innych uczelni.

Inaugurację otworzyło przemówienie Jego Magnificencji Rektora prof. Stanisława Nowackiego.

Uroczystym momentem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku.
 
Przedstawiamy władze akademickie Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
w roku akademickim 1982/1983

Rektor            prof. Stanisław Nowacki
Prorektorzy  prof. Andrzej Całus
                        prof. Jerzy Z. Holzer
                        prof. Wojciech Wrzosek

Dziekani

prof. Franciszek Tomczak – dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji
prof. Michał Kolupa – dziekan Wydziału Finansów Statystyki
prof. Bogdan Kołodziejek – dziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego
prof. Zygmunt Kossut – dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego
prof. Adam Kurzynowski – dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

Inauguracja roku akademickiego 1982/1983.
W pierwszym rzędzie od lewej profesorowie: Andrzej Całus - prorektor, Stanisław Nowacki - rektor, Wojciech Wrzosek - prorektor, Jerzy Z. Holzer - prorektor.
Inauguracja roku akademickiego 1982/1983.
W pierwszym rzędzie od lewej profesorowie: Stanisław Nowacki - rektor, Wojciech Wrzosek - prorektor, Jerzy Z. Holzer - prorektor, w drugim rzędzie: Michał Kolupa - dziekan Wydziału Finansów i Statystyki, Zbigniew Pirożyński - przedstawiciel Wydziału Finansów i Statystyki, Bogdan Kołodziejek - dziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego
Inauguracja roku akademickiego 1982/1983.
Przemawia JM Rektor prof. Stanisław Nowacki
Inauguracja roku akademickiego 1982/1983.
Inauguracja roku akademickiego 1982/1983. Immatrykulację prowadzi prof. Andrzej Całus - prorektor ds. dydaktyki i studentów Inauguracja roku akademickiego 1982/1983. Immatrykulacja
Inauguracja roku akademickiego 1982/1983.
Goście i społeczność akademicka. Wśród gości: prof. Kazimierz Secomski - wiceprzewodniczący Rady Państwa (w pierwszym rzędzie – pierwszy z lewej)
Inauguracja roku akademickiego 1982/1983.
Zakończenie inauguracji
Inauguracja roku akademickiego 1982/1983.
Spotkanie w Sali Senatu. Od lewej profesorowie: Dariusz Rosati, Ignacy Tarski, Zygmunt Kossut, Wojciech Wrzosek, Barbara Prandecka. Pierwszy z prawej prof. Zygmunt Bosiakowski
 
 

 
Inauguracja roku akademickiego 1982/1983.
Spotkanie w Sali Senatu                                          fot. Maciej Górski 
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015