Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 1980/1981

 
Inauguracja roku akademickiego 1980/1981

Inaugurację otworzyło przemówienie Jego Magnificencji Rektora prof. Stanisława Nowackiego
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Stanisław Rączkowski.

Przedstawiamy władze akademickie Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w roku akademickim 1980/1981

Rektor            prof. Stanisław Nowacki
Prorektorzy  prof. Barbara Prandecka
                        prof. Witold Sierpiński
                        prof. Wojciech Wrzosek

Dziekani

prof. Irena Fierla – dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji
prof. Michał Kolupa – dziekan Wydziału Finansów Statystyki
prof. Bogdan Kołodziejek – dziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego
prof. Zygmunt Kossut – dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego
prof. Leszek Gilejko – dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

Inauguracja roku akademickiego 1980/1981.
Przemawia JM Rektor prof. Stanisław Nowacki. W pierwszym rzędzie od lewej profesorowie: Witold Sierpiński - prorektor, Kazimierz Secomski - członek rzeczywisty PAN, Wiesław Sadowski - członek korespondent PAN, Barbara Prandecka  - prorektor, Wojciech Wrzosek - prorektor. W drugim rzędzie od lewej profesorowie: Leszek Gilejko - dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Alicja Sajkiewicz - przedstawicielka  - Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
Inauguracja roku akademickiego 1980/1981.
Przemawia JM Rektor prof. Stanisław Nowacki. W pierwszym rzędzie od lewej profesorowie: Witold Sierpiński - prorektor, Kazimierz Secomski - członek rzeczywisty PAN, Wiesław Sadowski - członek korespondent PAN, Barbara Prandecka - prorektor, Wojciech Wrzosek - prorektor. W drugim rzędzie od lewej profesorowie: Irena Fierla - dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji, Leszek Gilejko - dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Alicja Sajkiewicz - przedstwicielka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Michał Kolupa - dziekan Wydziału Finansów i Statystyki, Bogdan Kołodziejek - dziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego, Mieczysław Klimas - przedstawiciel Wydziału Handlu Wewnętrznego, Zygmunt Kosut - dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego, Józef Sołdaczuk - przedstawiciel Wydziału Handlu Zagranicznego

Inauguracja roku akademickiego 1980/1981.
Siedzą od lewej profesorowie: Irena Fierla - dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji, Witold Bień - przedstawiciel Wydziału Ekonomiki Produkcji, Leszek Gilejko - dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Alicja Sajkiewicz - przedstawicielka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Michał Kolupa - dziekan Wydziału Finansów i Statystyki
Inauguracja roku akademickiego 1980/1981.
Przemawia Wojciech Paprocki. W pierwszym rzędzie od lewej profesorowie: Witold Sierpiński - prorektor, Kazimierz Secomski - członek rzeczywisty PAN, Stanisław Nowacki - rektor, Wiesław Sadowski - członek korespondent PAN, Barbara Prandecka - prorektor, Wojciech Wrzosek - prorektor. W drugim rzędzie od lewej profesorowie: Irena Fierla - dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji, Leszek Gilejko - dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Alicja Sajkiewicz - przedstawicielka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Michał Kolupa - dziekan Wydziału Finansów i Statystyki, Bogdan Kołodziejek - dziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego, Mieczysław Klimas - przedstawiciel Wydziału Handlu Wewnętrznego
Inauguracja roku akademickiego 1980/1981.
Wykład inauguracyjny wygłasza prof. Stanisław Rączkowski
Inauguracja roku akademickiego 1980/1981.
Poczet sztandarowy Szkoły Głównej Planowania i Statystyki i Socjalistycznego Związku Studentów Polskich oraz Jan Borucki – pedel
Inauguracja roku akademickiego 1980/1981.
Spotkanie w Sali Senatu. Od lewej prof. Barbara Prandecka - prorektor, JM Rektor prof. Stanisław Nowacki i dr Edward Golachowski. W głębi prof. Zygmunt Bosiakowski, prof. Wojciech Wrzosek prorektor i prof. Kazimierz Boczar
Inauguracja roku akademickiego 1980/1981.
Spotkanie w Sali Senatu. Od lewej: dr Tadeusz Paweł Tkaczyk, dr Edward Golachowski, prof. Alicja Sajkiewicz, prof. Sławomir Dyka, dr Michał Piskiewicz, prof. Elżbieta Domańska, Andrzej Wiśniewski, prof. Urszula Grzelońska, dr Bogdan Grzeloński, pierwszy z prawej dr Leszek Balcerowicz
Inauguracja roku akademickiego 1980/1981.
Spotkanie w Sali Senatu. Od prawej: dr Bogdan Dawidowicz, prof. Romuald Bauer, prof. Włodzimierz Januszkiewicz, prof. Ignacy Tarski
 
Inauguracja roku akademickiego 1980/1981.
Spotkanie w Sali Senatu. W pierwszym rzędzie od prawej prof. Witold Bień. W drugim rzędzie od prawej prof. Adam Ginsnert-Gebert i prof. Wiesław Sadowski
 
 

fot. Maciej Górski
 
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015