Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 1979/1980

 
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980

Gościem inauguracji roku akademickiego 1979/1980 był prof. Henryk Jabłoński - przewodniczący Rady Państwa.
Inaugurację otworzyło przemówienie Jego Magnificencji Rektora prof. Stanisława Nowackiego.

Przedstawiamy władze akademickie Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w roku akademickim 1979/1980

Rektor            prof. Stanisław Nowacki
Prorektorzy  prof. Barbara Prandecka 
                        prof. Witold Sierpiński       
                        prof. Wojciech Wrzosek
                   
Dziekani

prof. Irena Fierla - dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji
prof. Leszek Gilejko - dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
prof. Michał Kolupa - dziekan Wydziału Finansów i Statystyki
prof. Bogdan Kołodziejek - dziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego
prof. Zygmunt Kossut - dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego

Przed inauguracją roku akademickiego 1979/1980.
W pierwszym rzędzie od lewej prof. Henryk Jabłoński - przewodniczący Rady Państwa, prof. Stanisław Nowacki - rektor, z prawej strony prof. Zygmunt Bosiakowski
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980.
Wejście pocztu sztandarowego
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980.
Wchodzą profesorowie: Barbara Prandecka - prorektor, Wiesław Sadowski - członek korespondent PAN, Kazimierz Secomski - członek rzeczywisty PAN, Witold Sierpiński - prorektor

Inauguracja roku akademickiego 1979/1980.
Przemawia prof. Stanisław Nowacki - rektor.
W pierwszym rzędzie od lewej profesorowie: Barbara Prandecka - prorektor, Henryk Chołaj - członek korespondent PAN
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980.
Od lewej profesorowie: Witold Sierpiński - prorektor, Kazimierz Secomski - członek rzeczywisty PAN, Stanisław Nowacki - rektor, Barbara Prandecka - prorektor
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980.
W pierwszym rzędzie od lewej profesorowie: Witold Sierpiński - prorektor, Kazimierz Secomski - członek rzeczywisty PAN, Wiesław Sadowski  - członek korespondent PAN, Stanisław Nowacki - rektor, Barbara Prandecka - prorektor, Henryk Chołaj - członek korespondent PAN, Wojciech Wrzosek - prorektor
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980.
Od lewej profesorowie: Barbara Prandecka - prorektor, Henryk Chołaj - członek korespondent PAN, Wojciech Wrzosek - prorektor
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980.
Przemawia J.M. Rektor prof. Stanisław Nowacki
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980.
Od lewej profesorowie: Witold Bień - przedstawiciel Wydziału Ekonomiki Produkcji, Leszek Gilejko - dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Alicja Sajkiewicz - przedstawicielka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980.
Poczet sztandarowy Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
 
 
 
 
 
 
fot. Maciej Górski
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015