Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Władze administracyjne

 
Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego (1906-1909)

Kierownik
August Zieliński 1906-1908
Stanisław Tyrchowski 1908-1909

Wyższe Kursy Handlowe im. Augusta Zielińskiego (1909-1915)

Kierownik   
Stanisław Tyrchowski 1909-1912   
Bolesław Miklaszewski 1912-1915

Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie (1915-1933)

Kierownik   
Bolesław Miklaszewski 1915-1918

Dyrektor 
 
Bolesław Miklaszewski 1918-1925

Dyrektor administracyjny   
Bolesław Miklaszewski 1929-1933

Kierownik Biblioteki   

Konstanty Krzeczkowski 1925-1929   
Jan Riemer 1929-1930   
Konstanty Krzeczkowski 1930-1933

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1933-1940)

Dyrektor administracyjny  
 
Bolesław Miklaszewski 1933-1939
Kierownik Sekretariatu i Administracji  
Franciszek Branny 1939-1940

Kierownik Biblioteki  
 
Konstanty Krzeczkowski 1933-1939  
Andrzej Grodek 1939-1940

Kursy Gospodarcze (1940-1941)

Kierownik 
 Edward Lipiński

Miejska Szkoła Handlowa (1941-1942)

Kierownik  
Edward Lipiński

I Miejska Szkoła Handlowa II stopnia (1942/1943)

Kierownik
 Edward Lipiński

Miejskie Kursy Handlowe (1943/1944)

Kierownik  
Edward Lipiński

Kursy Akademickie w Częstochowie (1944-1945)

Kierownik 
 
Edward Lipiński listopad 1944-styczeń 1945   
Jerzy Loth styczeń-lipiec 1945

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1945-1949)

Dyrektor Biblioteki 

Andrzej Grodek 1945-1948  
Helena Drzażdżyńska 1948-1949

Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (1949-1991)

Dyrektor administracyjny
 

Ludwik Hilgier 1949-1952   
Stanisław Rozbicki 1952-1955 (zastępca rektora ds. administracji)   
Józef Szymański 1955-1972   
Józef Chodakowski 1972-1978   
Michał Stankowski 1978-1981   
Andrzej Wojtłowski 1981-1983   
Zbigniew Olszewski 1983-1986       
Wojciech Łyżwiński 1986-1991

Dyrektor Biblioteki

Helena Drzażdżyńska 1949-1966
Zbigniew Landau 1966-1967
Hanna Uniejewska 1967-1984
Stefan Wrzosek 1984-1991

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (od 1991)

Dyrektor administracyjny
 
  
Wojciech Łyżwiński  1990-1991  
Halina Adamiak 1991-1992  
Stanisław Sadocha 1992-1993  
Paweł Orzeszko 1993  
Halina Adamiak 1993-1999   
Andrzej Kierczyński 1999-2001   
Piotr Wachowiak 2001-2005

Kanclerz (od 1 września 2005)
  
Piotr Wachowiak 2005-2009
Witold Włodarczyk 2009-2013
Bartosz Grucza 2013-2016
Marcin Dąbrowski od 2016

Dyrektor Biblioteki
 
Stefan Wrzosek 1991-1992   
Aleksandra Zabielska-Helle 1992-1993   
Alicja Kenska 1993-2004   
Maria Rekowska od 2004

 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015