Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Zespół wdrażający

 

​W celu wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R zostali powołani: Koordynator, Komitet sterujący, Zespół ds. wdrożenia oraz Grupa monitorująca.

Skład Komitetu sterującego:

 • dr hab. Marek Rocki, prof. SGH - Rektor
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH - prorektor ds. nauki i zarządzania
 • dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH - prorektor ds. współpracy z zagranicą
 • dr Marcin Dabrowski - kanclerz
 • mgr Jolanta Ausz - kwestor

Koordynator SGH ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R:

 • prof.dr hab. Piotr Błędowski 

Skład Zespołu ds. wdrożenia:

 Przewodniczący Zespołu ds. wdrożenia:

 • dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH

 Wiceprzewodniczący Zespołu ds. wdrozenia:

 • dr hab. Maciej Malicki, prof. SGH

 Sekretarz Zespołu ds. wdrożenia:

 • mgr Edyta Brodowicz

 Kolegium Analiz Ekonomicznych:

 • dr hab. Jacek Kotłowski, prof. SGH - pracownik Kolegium
 • dr Ewa Gałecka-Burdziak - pracownik Kolegium

 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne:

 • dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH - prodziekan Kolegium
 • dr Marta Pachocka - pracownik Kolegium

 Kolegium Gospodarki Światowej:

 • dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH - prodziekan Kolegium
 • dr Łukasz Skrok - pracownik Kolegium

 Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie:

 • dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH - prodziekan Kolegium
 • dr Tomasz Pilewicz - pracownik Kolegium

 Kolegium Zarządzania i Finansów:

 • dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH - dziekan Kolegium
 • dr Adam Hoszman - pracownik Kolegium

 Samorząd Dokrotantów SGH:

 • mgr Jan Janiszewski - przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów SGH

 Administracja SGH:
 • mgr Ewa Wierzbińska - zastępca kwestora
 • mgr Grażyna Brodowicz - dyrektor Działu Spraw Pracowniczych
 • mgr Katarzyna Kacperczyk - dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych
 • mgr Bartosz Majewski - dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
 • mgr Ewelina Krasucka - p.o. Kierownika Zespołu Wsparcia Rozwiązań Informatycznych
 • mgr Justyna Kozera - dyrektor Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
 • mgr Dorota Popowska - dyrektor Centrum Otwartej Edukacji
 • mgr Maria Karaś - zastępca dyrektora Działu Promocji i Rekruracji
 • dr Irmina Cisek-Cicirko - kierownik Działu Nauki
 • mgr Piotr Militz - kierownik Działu Radców Prawnych
 • mgr Lidia Tomaszewska - kierownik Działu Obsługi Projektów
 • mgr Patrycja Wyżlic - kierownik Działu Organizacji i Legislacji
 • mgr Małgorzata Hryciuk - zastępca kierownika Działu Organizacji Dydaktyki
 • dr Piotr Karwowski - rzecznik prasowy
 • dr Mariusz Strojny - pełnomocnik Rektora ds. transferu technologii
 • mgr Edyta Brodowicz - pracownik Działu Nauki
 • mgr Monika Sobieska - p.o. Kierownika Oficyny Wydawniczej SGH
 • Monika Afrykańska - pracownik Działu Spraw Pracowniczych
 • mgr Justyna Gać - pracownik Działu Obsługi Projektów
 • Tomasz Chodyra - pracownik Działu BHP (inspektor ds. BHP)

 Skład Grupy monitorującej:

 • prof. dr hab. Piotr Błędowski - koordynator ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R
 • mgr Anna Ulatowska - zastępca koordynatora ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R
 • mgr Jacek Malesa - kierownik Działu Audytu Wewnętrznego
 • dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH - pracownik Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 • dr Stanisław Macioł - dyrektor Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych
 • dr Jakub Zawieska - pracownik Kolegium Zarządzania i Finansów