Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wdrożenie planu

 

HRS4R - CZY BYŁO WARTO? 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w Gazecie SGH pt. Wdrażamy standardy  HR Exellence in Research. 
 

5.07.2019


Spotkanie Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R
 
Uczestnicy:
 
 1. Prof. dr hab. Piotr Błędowski – koordynator ds. wdrożenia Strategii
 2. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – prorektor ds. nauki i zarządzania
 3. Mgr Anna Ulatowska – z-ca koordynatora ds. wdrażania strategii
 4. Mgr Edyta Brodowicz – sekretarz Zespołu ds. wdrożenia Strategii
 5. Dr Irmina Cisek-Cicirko – kierownik Działu Nauki
 6. Mgr Beata Mierzejewska – z-ca kanclerza
 7. Mgr Agnieszka Okrojek – Centrum Otwartej Edukacji
 8. Mgr Grażyna Brodowicz – dyrektor Działu Spraw Pracowniczych
 9. Mgr Katarzyna Maślak – Dział Spraw Pracowniczych
 10. Mgr Małgorzata Chromy – z-ca dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych
 11. Mgr Katarzyna Torchalska-Kasiak – Centrum Programów Międzynarodowych
 12. Mgr Anna Karpińska – Oficyna Wydawnicza
 13. Dr Mariusz Strojny – Pełnomocnik Rektora ds.  Transferu Technologii
 14. Mgr Mirosław Łukasiewicz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
 15. Mgr Justyna Gać – Dział Obsługi Projektów
 16. Mgr Patrycja Wyżlic – kierownik Działu Organizacji i Legislacji
 17. Mgr Justyna Kozera – dyrektor Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
 18. Dr hab. Katarzyna Majchrzak – Grupa Monitorująca
 19. Dr Stanisław Macioł – Grupa Monitorująca
 20. Mgr Jacek Malesa – Grupa Monitorująca

Cel:

Ocena stopnia wdrożenia działań zaplanowanych do końca czerwca 2019 r.

Agenda:

 1. Omówienie zaplanowanych działań.
 2. Ustalenie harmonogramu dalszych prac.

Ustalenia:

 1. Podsumowanie dotychczasowych działań:
·         A1: wydłużenie czasu realizacji do grudnia 2019 r.;
·         A2: regulamin gotowy, decyzja o rozszerzeniu o regulacje ryzykiem, wydłużenie terminu realizacji do września 2019 r.;
·         A3: gotowa wersja robocza, wydłużenie czasu realizacji do grudnia 2019 r.;
·         A4: powiązane ze statutem SGH, realizacja zgodnie z harmonogramem;
·         A5: zrealizowano;
·         A6: regulacja w trakcie realizacji, realizacja zgodnie z harmonogramem;
·         A7: realizacja zgodnie z harmonogramem (spotkanie w grudniu), dołożono dodatkowe spotkanie w październiku;
·         A8: przygotowana wersja robocza, wydłużenie czasu realizacji do września 2019 r.;
·         A9: w realizacji (umowa na wprowadzenie rozwiązań antyplagiatowych w konsultacji w Dziale Prawnym, przewidywana aktualizacja do września 2019 r.;
·         A10:  zrealizowano;
·         A11: zrealizowano;
·         A12: wydłużenie terminu realizacji do września 2019 r.;
·         A13: w procesie, potrzebne szersze konsultacje, wydłużenie czasu realizacji do września 2019 r.;
·         A14: Kodeks Etyki – zrealizowano; Katalog Dobrych Praktyk – w realizacji; wydłużenie terminu realizacji do grudnia 2019 r.;
·         A15: zrealizowano;
·         A16: powstał projekt zarządzenia i procedur, oczekiwanie na uregulowania w sprawie wyjazdów, wydłużenie terminu realizacji do grudnia 2019 r.;
·         A17: zmiana jednostki odpowiedzialnej na Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, wydłużenie terminu realizacji do grudnia 2019 r.;
·         A18: zrealizowano;
·         A19: zrealizowano;
·         A20: zmiana zapisu: rzecznik praw akademickich na  rzecznik ds. etyki, wydłużenie czasu realizacji do września 2019 r.;
·         A21: jest kandydat, wydłużenie czasu realizacji do września 2019 r;
·         A22: do stworzenia Przewodnika potrzebne są wszystkie regulaminy, wydłużenie terminu realizacji do grudnia 2019 r.;
·         A23: zgodnie z harmonogramem;
·         A24: przewidywany termin kampanii na początku roku akademickiego, wydłużenie terminu realizacji do października 2019 r.;
·         A25: rozpoczęto prace nad elektronicznym obiegiem dokumentów finansowych, wydłużenie terminu realizacji do grudnia 2019 r.;
·         A28: zrealizowano;
·         A29: zapis o parytecie zostanie umieszczony w Katalogu Dobrych Praktyk (Działanie A14), wydłużenie terminu realizacji do grudnia 2019 r.;
·         A30: zrealizowano;
·         A31: opracowaniem zajmie się zespół ds. etyki, wydłużenie terminu realizacji do grudnia 2019 r.;

 

2. Kolejne spotkanie na początku listopada 2019 r. (do uzgodnienia).

3. Aktualizacja harmonogramu. 

 5.06.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.06.201.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność SGH w ramach Strategii HRS4R:

 • Kodeks etyki - link
 • Mobilność naukowa i edukacyjna - link
 • Spotkania kierowane do nowych pracowników naukowych i doktorantów na temat możliwości upowszechniania, popularyzowania i promowania wyników B+R -link
 • Strona internetowa dedykowana mechanizmom pozyskiwania środków na działalność naukową - link

 

Baza ofert Euraxess.png

 Kodeks etyki.png

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Finansowanie badań naukowych.png

 

 

 

 

 


 


 12.04.2019

W Gazecie SGH opublikowano wywiad z rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Markiem Rockim, prof. SGH pt. Kompas dla całej wspólnoty oraz artykuł dr hab. Grzegorza Szulczewskiego, prof. SGH pt. Etyczna nawigacja dla pracowników SGH.

2 zdjęcia.png

 

26.02.2019

Spotkanie Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R

 Uczestnicy:

 1. Prof. dr hab. Piotr Błędowski – koordynator ds. wdrożenia Strategii
 2. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – prorektor ds. nauki i zarządzania
 3. Mgr Beata Mierzejewska – z-ca kanclerza
 4. Mgr Anna Ulatowska – z-ca koordynatora ds. wdrażania strategii
 5. Mgr Edyta Brodowicz – sekretarz Zespołu ds. wdrożenia Strategii
 6. Dr Irmina Cisek-Cicirko – kierownik Działu Nauki
 7. Mgr Katarzyna Kacperczyk - dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych
 8. Mgr Katarzyna Torchalska-Kasiak – Centrum Programów Międzynarodowych
 9. Mgr Monik Sobieska – p.o. kierownika Oficyny Wydawniczej

Cel:

Ocena stopnia wdrożenia działań zaplanowanych do końca czerwca 2019 r.

Agenda:

 1. Omówienie zaplanowanych działań.
 2. Ustalenie harmonogramu dalszych prac.

Ustalenia:

 1. Podsumowanie dotychczasowych działań:
 • A1: powiązane ze statutem SGH, który będzie uchwalony na przełomie kwietnia/maja 2019 r., wydłużenie czasu realizacji do września 2019 r.;
 • A2: zarządzenie w procesie legislacyjnym, realizacja zgodnie z harmonogramem;
 • A3: powiązane ze statutem SGH, wydłużenie czasu realizacji do czerwca 2019 r.;
 • A4: powiązane ze statutem SGH, realizacja zgodnie z harmonogramem;
 • A5: czekamy na zmiany w regulaminie DOiL;
 • A9: w realizacji, przewidywana aktualizacja do czerwca 2019 r.;
 • A12: powiązane z A5;
 • A13: w procesie, potrzebne szersze konsultacje, wydłużenie czasu realizacji do czerwca 2019 r.;
 • A14: Kodeks Etyki w druku;
 • A15: bez zmian;
 • A16: powstał projekt zarządzenia i procedur, trwają ostatnie prace, zgodnie z harmonogramem;
 • A18: zgodnie z harmonogramem;
 • A19: zgodnie z harmonogramem;
 • A20: zmiana zapisu: rzecznik praw akademickich na  rzecznik ds. etyki, wydłużenie czasu realizacji do czerwca 2019 r.;
 • A21: wydłużenie czasu realizacji do czerwca 2019 r;
 • A28: zrealizowano, trwają prace nad umieszczeniem na stronie www.

  2. Kolejne spotkanie w czerwcu 2019 r.
  3. Aktualizacja harmonogramu.

  

 

 

 

 

 

 

 


 11.12.2018

Spotkanie Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R 

Uczestnicy:

 1. Koordynator ds. wdrażania strategii prof. dr hab. Piotr Błędowski; 
 2. Zastępca koordynatora ds. wdrażania strategii mgr Anna Ulatowska;
 3. Sekretarz mgr Edyta Brodowicz
  oraz przedstawiciele administracji SGH:
 4. Anna Żarkowska (Działu Finansowego);
 5. Monika Afrykańska (Dział Spraw Pracowniczych);
 6. Tomasz Hodyra (Dział BHP);
 7. Irmina Cisek-Cicirko (Dział Nauki);
 8. Lidia Tomaszewska (Dział Obsługi Projektów);
 9. Justyna Gać (Dział Obsługi Projektów);
 10. Małgorzata Hryciuk (Dział Organizacji Dydaktyki);
 11. Mariusz Strojny (Dział Przedsiębiorczości i Transferu Technologii);
 12. Łukasz Skrok (Kolegium Gospodarki Światowej).

Cel:

Ocena stopnia wdrożenia zaplanowanych działań w 2018 r.

Agenda:

 1. Przedstawienie Karty kontrolnej:
  - Opracowanie Strategii uczelni, w tym stosowania zasad HRS4R oraz polityki OTM-R (Prorektor ds. Spraw Nauki i Zarządzania);Opracowanie Strategii uczelni, w tym stosowania zasad HRS4R oraz polityki OTM-R (Prorektor ds. Spraw Nauki i Zarządzania);
  - Uruchomienie dedykowanej strony internetowej zawierającej informacje dotyczące mechanizmów pozyskiwania środków na działalność naukową (Dział Nauki);Uruchomienie dedykowanej strony internetowej zawierającej informacje dotyczące mechanizmów pozyskiwania środków na działalność naukową (Dział Nauki);
  - Kampania informacyjna (newsletter, e-mailing) i opracowanie instrukcji dla naukowców (R1-R4) z obsługi Systemu wspomagania wyboru recenzentów (Dział Nauki);Kampania informacyjna (newsletter, e-mailing) i opracowanie instrukcji dla naukowców (R1-R4) z obsługi Systemu wspomagania wyboru recenzentów (Dział Nauki);
  - Opracowanie Kodeksu Etyki działalności akademickiej i badawczej, w tym Katalogu dobrych praktyk w relacjach mistrz-uczeń oraz Katalogu dobrych praktyk w relacjach przełożony-podwładny (Dział Nauki);
  - Opracowanie zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich z uwzględnieniem działalności B+R (Dział Nauki).Opracowanie zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich z uwzględnieniem działalności B+R (Dział Nauki).
 2. Omówienie działań, które zostały już wykonane przez obecne na spotkaniu działy.
 3. Aktualizacja harmonogramu.
 4. Dyskusja i pytania dotyczące wykonanych działań oraz wnioski końcowe.

Ustalenia:

 1. Podsumowanie dotychczasowych działań.
 2. Ustalono, że brakujące Karty kontrolne zostaną dosłane przez poszczególne działy.
 3. Po spotkaniu zostanie zaktualizowany harmonogram działań.

 

16.11.2018

Spotkanie Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R

Uczestnicy: 

 1. Przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud;
 2. Koordynator ds. wdrażania strategii prof. dr hab. Piotr Błędowski;
 3. Zastępca koordynatora ds. wdrażania strategii mgr Anna Ulatowska;
 4. Sekretarz mgr Edyta Brodowicz;
 5. Irmina Cisek-Cicirko (Dział Nauki).

Cel:

Spotkanie wewnętrzne w sprawie wdrażania Strategii HRS4R


Agenda: 

Wprowadzenie zastępcy koordynatora w działania, które zostały zaplanowane w ramach wdrażania Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R. 

Ustalenia:

1. Ustalono termin spotkania Zespołu ds. wdrażania Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R na 11.12.2018 godz. 10.00-11.30 w celu oceny stopnia wdrożenia zaplanowanych działań w 2018 r.

2. Ustalono termin posiedzenia Grupy Monitorującej na 11.12.2018 r. godz. 11.30-12.30. w celu omówienia działań po zmianach w składzie osobowym.