Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Rady programowe kierunków

 
Rada Programowa Kierunku Finanse i Rachunkowość dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w składzie:
 • dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH – przewodnicząca,

 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
  dyrektor Instytutu Bankowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym,

 • prof. dr hab. Piotr Błędowski 
  dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym,

 • dr hab. Leokadia Oręziak
  prof. kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
  kierownik Katedry Rynków Kapitałowych w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. SGH
  wz. dyrektora Instytutu Finansów, Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 • dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH
  kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
  dyrektor Instytutu Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • prof. dr hab. Anna Karmańska 
  dyrektor Instytutu Rachunkowości w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • Wojciech Godlewski
  przedstawiciel samorządu studentów,

 • przedstawiciel pracodawców.

Rada Programowa Kierunku Ekonomia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w składzie:
 • ​prof. dr hab. Wojciech Pacho – przewodniczący

 • prof. dr hab. Ryszard Rapacki
  koordynator przedmiotu kierunkowego na studiach licencjackich „kierunki rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej” na kierunku ekonomia,

 • prof. dr hab. Marek Góra
  kierownik Katedry Ekonomii I w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH
  wz. kierownika Katedry Ekonomii Ilościowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH
  kierownik Katedry Teorii Ekonomii w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym,

 • dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
  kierownik Katedry Ekonomii II w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr Adam Karbowski
  wz. kierownika Katedry Ekonomii Biznesu w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Ekonomii Międzynarodowej w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Jerzy Pietrewicz, prof. SGH
  wz. dyrektora Instytutu Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 • Michał Lechowski
  przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w języku angielskim (Global Business Finance and Governance) w składzie: 
 • dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH – przewodnicząca,

 • prof. dr hab. Marzenna Weresa
  dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Ekonomii Międzynarodowej w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr Adam Karbowski
  wz. kierownika Katedry Ekonomii Biznesu w Kolegium Gospodarki Światowe j– sekretarz,

 • dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH
  wz. kierownika Katedry Integracji i Prawa Europejskiego w Kolegium Gospodarki Światowej – zastępca przewodniczącej,

 • prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
  kierownik Katedry Rynków Kapitałowych w Kolegium Gospodarki Światowej​,

 • prof. dr hab. Kazimierz Kuciński
  kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • Julian Smółka
  przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w języku angielskim (International Economics) w składzie:
 • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH – przewodnicząca,

 • dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH
  kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym,

 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
  wz. dyrektora Instytutu Ekonomii Międzynarodowej w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
  wz. kierownika Katedry Ekonomii II w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
  kierownik Katedry Integracji i Prawa Europejskiego w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
  wz. dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej w Kolegium Gospodarki Światowej – wiceprzewodniczący,

 • dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH
  wz. dyrektora Instytutu Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 • dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. SGH
  wz. kierownika Katedry Ekonomii Stosowanej w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • Marcin Kos
  przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku International Business dla studiów drugiego stopnia w składzie: 
 • dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH – przewodnicząca, 

 • dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym,

 • dr hab. Mariusz Radło, prof. SGH
  wz. dyrektora Instytut Gospodarki Światowej w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
  kierownik Katedry Ekonomii II w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH
  wz. kierownika Katedra Rynków Kapitałowych w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
  dyrektor Instytutu Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów,,

 • dr hab. Violetta Mierzejewska, prof. SGH
  wz. dyrektora Instytut Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • Jan Lasecki de Lasocki – sekretarz
  przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informatyczne dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w składzie: 
 • dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH – przewodniczący,

 • dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH 
  dyrektor Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • prof. dr hab. Honorata Sosnowska, prof. SGH 
  kierownik Katedry Matematyki i Ekonomii Matematycznej w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • prof. dr hab. Maria Podgórska
  koordynator przedmiotu kierunkowego na studiach licencjackich „matematyka finansowa i ubezpieczeniowa” na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne,

 • prof. dr hab. Tomasz Michalski, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • Jakub Cierocki
  przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w składzie:
 • prof. dr hab. Krystyna Poznańska – przewodnicząca,

 • dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH 
  dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w Kolegium Nauki o Przedsiębiorstwie,

 • dr hab. Jan Klimek, prof. SGH 
  dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauki o Przedsiębiorstwie,

 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH
  kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów, 

 • dr hab. Piotr Miller, prof. SGH
  kierownik Katedry Rynku, Marketingu i Jakości w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • Gerard Józefowski
  przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Analiza danych – Big data dla studiów drugiego stopnia w składzie:
 • dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH – przewodnicząca,

 • dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH 
  wz. dyrektora Instytutu Ekonometrii w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • dr hab. Beata Czarnacka – Chrobot, prof. SGH 
  wz. dyrektora Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH
  wz. dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH
  kierownik Katedry Ekonomii Ilościowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH
  wz. kierownik Katedry Matematyki i Ekonomii Matematycznej w Kolegium Analizy Ekonomicznej,

 • Kinga Mulik
  przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku E-biznes dla studiów drugiego stopnia w składzie:
 • dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH – przewodniczący,

 • dr Jacek Wójcik
  wz. dyrektora Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH
  kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym,

 • dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH
  wz. dyrektora Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. SGH
  wz. dyrektora Instytutu Zarządzania Wartościąw Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 • prof. dr hab. Wojciech Paprocki
  dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • dr Mikołaj Pindelski
 • wz. kierownika Katedry Teorii Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • Michalina Michorowska
  przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Ekonomiczna Analiza Prawa dla studiów drugiego stopnia w składzie: 
 • prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz – przewodniczący,

 • dr hab. Iga Magda, prof. SGH
  wz. kierownika Katedry Ekonomii I w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • dr Jarosław Błędowski
  wz. kierownika Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Kolegium Analiz Ekonomicznych,

 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far
  dyrektor Instytutu Prawa w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym,

 • dr Adam Czerniak
  wz. kierownika Katedry Ekonomii II w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes
 • wz. kierownika Katedry Integracji i Prawa Europejskiego w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
  kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
  dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • Kamil Słota
  przedstawiciel samorządu studentów,

 • dr hab. Marcin Menkes, prof. SGH
  ekspert Rady.

Rada Programowa Kierunku Menedżerskiego dla studiów drugiego stopnia w składzie:
 • prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – przewodnicząca,

 • dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH 
  dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w Kolegium Nauki o Przedsiębiorstwie,

 • dr hab. Jan Klimek, prof. SGH 
  dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauki o Przedsiębiorstwie,

 • dr Mariusz Strojny
  wz. dyrektora Instytutu Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 • dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH
  wz. dyrektora Instytutu Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH
  wz. kierownika Katedry Teorii Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • Dawid Cherubin
  przedstawiciel samorządu studentów,

 • dr Dariusz Danilewicz – sekretarz
  ekspert Rady.

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa dla studiów drugiego stopnia w składzie: 
 • dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH – przewodniczący,

 • dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH
  kierownik Katedry Skarbowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym,

 • prof. dr hab. Leokadia Oręziak
  kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH
  wz. kierownika Katedry Rynków Kapitałowych w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – zastępca przewodniczącego,

 • dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 • dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH
  kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
  dyrektor Instytutu Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • Adam Stoliński
  przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie Projektami dla studiów drugiego stopnia w składzie: 
 • dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH – przewodniczący,

 • dr hab. Jacek Miroński, prof. SGH – wz. przewodniczącego,

 • dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej,

 • dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH
  dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 • dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH
  wz. dyrektora Instytutu Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów​,

 • dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH
  kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • Eliza Górska
  przedstawiciel samorządu studentów.​