Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip to main menu
Navigate Up
Sign In
 

 PPG Publications

 
2021


Rutecka-Góra J., Rutkowska-Tomaszewska E., (2021), Oprocentowanie i opłaty oraz zasady ich ustalania i zmian w bankowych wzorcach umów o indywidualne produkty emerytalne w kontekście stosowania w nich niedozwolonych klauzul umownych [Abusive clauses concerning interest rate changes and fees in individual retirement products offered by banks in Poland], "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 3/2021, 33-57. https://doi.org/10.33995/wu2021.3.3

Mączyńska A., Šebo J., Voicu S.D., Andersen T.M., Carlucci E., Gabaut L., Hagen J., Houdmont A., Joab M., Mešťan M., Naacke G., Nacheva D., Popova Y., Prache G.,  Rutecka-Góra J., Url T. (2021), Long-term and Pension Savings: The Real Return. 2021 Edition​, Better Finance, Brussels, 502 pp.

Rutecka-Góra J. (2021), Inadequacies of regulations on supplementary pension plans in Central and Eastern European countries, "European Journal of Social Security", Vol. 23, Issue  3: 232-246, https://doi.org/10.1177/13882627211038964​

Buchholtz S., Rutecka-Góra J. (2021), The Impact of Framing and Anchoring on Postponing Labour Market Exit – Evidence from Polish NDC+FDC Pension Scheme, "European Research Studies Journal", Volume XXIV, Issue 2: 122-138. http://doi.org/10.35808/ersj/2116​​​

Pieńkowska-Kamieniecka S., Rutecka-Góra J., Kowalczyk-Rólczyńska P., Hadryan M. (2021), Readability, efficiency and costliness of individual retirement products in Poland, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", Vol.16 No. 1, 45-74.​ https://doi.org/10.24136/eq.2021.002​

2020

Mączyńska A., Šebo J., Voicu S.D., Carlucci E., Christoff L., Christensen L., Deinema M., Hagen J., Herce J. A., Houdmont A., Gabaut L., Popova Y., Grænge-Hansen L., Mešťan M., Naacke G., Nacheva D., Nava C., Joab M., Prache G.,  Rutecka-Góra J., Url T. (2020), Long-Term and Pension Savings. The Real Return. 2020 Edition, Better Finance, Brussels, 466 pp.

Rutecka-Góra J. (2020), Rola edukacji finansowej w ograniczaniu nadużyć i oszustw na rynku finansowym, w: Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Monkiewicz J., Wiktorow A. (red.), Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym - perspektywa konsumenta. Wykrywanie, przeciwdziałanie, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 447-464.​

Chłoń-Domińczak A., Cichowicz E., Góra M., Rutecka-Góra J. (2020), Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów Europy Środkowej i Południowej, w: Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, doi: 10.33119/978-83-8030-386-7.2020​​
Rutecka-Góra J., Bielawska K., Hadryan M., Kowalczyk-Rólczyńska P., Pieńkowska-Kamieniecka S. (2020), Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 202 s., https://doi.org/10.33119/978-83-8030-378-2.2020.202   

Rutecka-Góra J., 2020, Deficiencies in the supplementary pension market in Poland from the perspective of regulatory policy, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", Vol. 19 No. 2 (2020): 51-59, DOI: 10.22630/ASPE.2020.19.2.1

Han T., Stańko D., 2020, Pension scheme fees and charge ratios in 44 countries: A comparative study​, "International Social Security Review", Vol. 73, No. 1/2020: 99-137, https://doi.org/10.1111/issr.12229


 
2019

 
​Chłoń-Domińczak A., 2019,  Impact of retirement age changes on the old-age pension take up in Poland after 1990​, "Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka", nr 3/2019, DOI: 10.32088/0000_10

 
Magda, I., Cukrowska-Torzewska E., 2019, Do Women Managers Lower Gender Pay Gaps? Evidence from Public and Private Firms, "Feminist Economics", 1-26.​

 
Rutecka-Góra J., Supplementary pension schemes: needs, possibilities and problems with evaluation from the perspective of an individual saver, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", Nr 44(1)/2019: 101-115.​

 
Rutecka-Góra J., 
Łukasz Dopierała, „Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania” (Individual retirement accounts offered by the life insurance companies. Efficiency and terms of operation), Wydawnictwo 
 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, 188 s.,
 ​
review article,
  ​
 "Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych"  (Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection) nr 31 (1/2019):  118-124, DOI: 10.32078/JOIN.31.08​

2018

Rutecka-Góra J., Vostatek J., ​Turner J.A., Extending pension coverage: Tax versus non-tax incentives, "ACTA VŠFS Ekonomicke studie a analyzy", 2/2018, vol. 12, p. 107-124, https://www.vsfs.cz/periodika/acta-2018-2.pdf

Andersen C., Christoff L., Davydoff D., Diaz M., Gabaut L., Hagen J., Herrero F., Houdmont A., Mączyńska A., ​Marchionni L., Mešťan M., Mujagić E., Naacke G., Prache G., Rutecka-Góra J., Šebo J., Voicu Ș.D., Strandvåg Nagell L., Pension Savings: The Real Return. 2018 Edition, Better Finance, Brussels 2018, 498 pp.

2017

Allgayer S., Christoff L., Davydoff D., Gabaut L., Hagen J., Houdmont A., Klages M., Mączyńska A., Mujagić E., Nielsen M., Prache G., Toscano A.R., Rutecka-Góra J., Šebo J.,
Vial M., Voicu Ș., Pension Savings: The Real Return. 2017 Edition, Better Finance, Brussels 2017, 518 pp.

Cichowicz E., Rutecka-Góra J., Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego
oszczędzania na starość - próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań
, „Problemy
Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” nr 38(3), p. 89–103.

Gałecka-Burdziak E., Góra M., How Do Unemployed Workers Behave Prior to Retirement? A Multi-State Multiple-Spell Approach, IZA DP No. 10680, March 2017.

Rutecka-Góra J., Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych a przemiany demograficzne, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", No. 309, 2017, p. 143-153.

2016

Rutecka-Góra J., Evolution of supplementary old-age pension systems in selected CEE countries, "Journal of Management and Finance", Vol. 14, No. 4, December 2016, p. 149-162.

Rutecka-Góra J. (ed.), Długoterminowe Oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, 354 pp.

Chłoń-Domińczak A., Impact of changes in multi-pillar pension systems in CEE countries on individual pension wealth, "Journal of Pension Economics and Finance", 5 December 2016, p.1-12, https://doi.org/10.1017/S1474747216000238

Biernat E., Buchholtz S., Góra M., Physical activity for longer working lives: an analysis of physical activity profiles of selected occupational groups in Poland (Attività fisica per vite lavorative più lunghe: un’analisi dei profili di attività fisica di alcune categorie professionali in Polonia), "La Medicina del Lavoro", V. 107, N. 6 (2016), p. 444-461

Gałecka-Burdziak E., Góra M., The impact of easy and early access to old-age benefits on exits from the labour market: a macro-micro analysis, "IZA Journal of European Labor Studies" 2016 5:18, DOI: 10.1186/s40174-016-0068-​z 

Lewandowski P., Magda I., 2016, Long-Term Unemployment in Poland, in: Bentolila and Jansen (ed): Long-Term Unemployment after the Great Recession: Causes and Remedies, VoxEU eBook

Baran J., Keister R., Lewandowski P., Magda I., 2016, Gender inequalities in the Polish labour market, in: Razzu (ed.), Gender Inequality in the Eastern European Labour Market, Routledge, UK.

Berthon J., Christoff L., Davydoff D., Fulea F., Gabaut L.,  Gunnarsdottir J., Houdmont A., Kavanagh A., Mujagić E., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Šebo J., Struwe K., Virdzek T., ADICAE, Pension Savings. The Real Return. 2016 Edition, Better Finance, ed. S. Allgayer, M. Klages & A.R. Toscano, Brussels 2016, 420 s.

Rutecka J., Wypłata dodatkowych oszczędności emerytalnych – możliwe formy, doświadczenia i proponowane założenia, analiza przygotowana dla Towarzystwa Ekonomistów Polskich w ramach projektu „Dodatkowy System Emerytalny (DSE)”, Warszawa, czerwiec 2016.

Rutecka J., Analiza źródeł finansowania dodatkowych oszczędności emerytalnych, analiza przygotowana dla Towarzystwa Ekonomistów Polskich w ramach projektu „Dodatkowy System Emerytalny (DSE)”, Warszawa, czerwiec 2016.

Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J., Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych?, raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2016.

Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J., Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego z uwzględnieniem otwartych funduszy emerytalnych, raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2016.

Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J., Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych, raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2016

Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J., System emerytalny w kontekście finansów publicznych, raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2016

Rutecka J., Rozdział 15. Czy porządki emerytalne różnią się pod względem redystrybucji?, in: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, ed. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, p. 201-213.

Rutecka J., Rozdział 10. Redystrybucja: pomiar i ocena, in: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, ed. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, p. 120-135.

Rutecka J., Rozdział 4. Redystrybucja, in: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, ed. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, p. 43-53.

Góra M., Prekaryzacja rynku pracy, in: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, ed. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, p. 266-274.

Czapiński J., Góra M., Świadomość "emerytalna" Polaków. Raport z badania ilościowego, Europejski Kongres Finansowy, Warszawa 2016

2015

Bielawska K, Chłoń-Domińczak A., Stańko D. (2015), Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules, a report from research grant financed by NCN, Warsaw 

Stańko D. (2015), The concept of Target Retirement Income: supervisory challenges, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 25, International Organisation of Pension Supervisors: Paris

Magda I., Marsden D., Moriconi S., 2015, Lower coverage but stronger unions? Institutional changes and union wage premia in central Europe, "Journal of Comparative Economics", Elsevier, vol. 44(3), p. 638-656.

Magda I., Kamińska A., 2015, Women as workers – in the middle of a marathon, in: Beblavy M.,Maselli I., Veselkova M.,  Green, Pink & Silver? The Future Of Labour In Europe, Vol. 2, CEPS, Brussels.

Rutecka J., (2015) Progresywność europejskich systemów emerytalnych - ujęcie porównawcze, in: Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, red. F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, p. 28-29.

Berthon J., Christoff L., Davydoff D., Fulea F., Gabaut L.,  Gunnarsdottir J., Houdmont A., Klages M., Kortesluoma N., Mujagić E., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Šebo J., Silva F., Struwe K., Virdzek T., Viver J.M. (2015), Pension Savings. The Real Return. 2015 Edition, Better Finance, Brussels, pp. 388.

Rutecka J. (2015), Świadczenia emerytalne a zaspokojenie zmieniających się potrzeb w okresie dezaktywizacji zawodowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 8/2015 (an article on CD-ROM), p. 181-199.

Bielawska K., Chłoń-Domińczak A., Stańko D., Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules, technical report, June 2015, DOI:10.13140/RG.2.1.3704.1688

Rutecka J. (2015), Realokacja czy nowe oszczędności? - O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 18 (1/2015), p. 66-79.

Rutecka J., Więckowska B. (2015), Rynkowa polityka społeczna, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Innowacyjna polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa, p. 132-146

Gałecka-Burdziak E., Góra M. (2015), Impacts of the Availability of Old-Age Benefits on Exits from the Labour Market​, IZA Discussion Paper No. 9014, http://ftp.iza.org/dp9014.pdf

Ellis S.L.L., Kivisaari E., Stańko D. (2015), Background Paper: The role of actuarial calculations and reviews in pension supervision, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 24, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.

Ellis S.L.L.,Kivisaari E., Stańko D. (2015), Synthesis Paper: The role of actuarial calculations and reviews in pension supervision, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 24, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.

Stańko D. (2015), Koncepcja systemu emerytalnego z wyznaczonym celem emerytalnym, (Concept of target retirement income pension system), w: Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja (Enhanced social insurance – the idea and continuation), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, p. 71-85.

2014

Lis M., Magda I., 2014, Dynamika płac w cyklu życia a indywidualny stan zdrowia (Life cycle wage dynamics and individual health), "Gospodarka Narodowa", 4(272)

Stańko D., Paklina N. (2014), Supervising Distribution of Annuities and other forms of Pension Pay-out, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 21, International Organisation of Pension Supervisors: Paris

Rutecka J. (2014), Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne - charakterystyka i czynniki rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 342, p. 256-266

Rutecka J. (2014), Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym na przykładzie doświadczeń Norwegii​, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego STUDIA i PRACE", nr 4(20)/2014, p. 127-141

Rutecka J. (ed.), (2014), Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian,  Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa, pp. 104.

Pieńkowska-Kamieniecka S., Rutecka J. (2014), Problematyka decyzji i kompetencji finansowych osób starszych w ujęciu ekonomicznym, w: Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, red. M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, p. 141-151.

Berthon J., Davydoff D., Gabaut L., Klages M., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Struwe K., Viver J.M. (2014), Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition, The European Federation of Financial Services Users, Brussels, pp. 194.

Góra M. (2014), Redesigning pension systems, IZA World of Labour 2014: 51, doi: 10.15185/izawol.51

Rutecka J. (2014), Doubezpieczenie emerytalne w racjonalizowaniu systemu zabezpieczenia społecznego, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 16 (1/2014)​, p. 43-53.

2013

Góra M., Rutecka J. (2013), Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników​​, "Ekonomista", nr 6/2013.

Góra M. (2013), Wypłata świadczeń z powszechnego systemu emerytalnego, "Polityka Społeczna", nr 9, ss. 6-10.

Góra M. (2013), Demography Rules in Pension Systems, [in:] Kupiszewski M. (ed.), International Migration and the Future of Populations and Labour in Europe, Dordrecht: Springer, p. 293-300

Stańko D., (2013) Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych, (Investing pension savings in the life cycle, as exemplified by selected foreign solutions), "Wiadomości Ubezpieczeniowe" Nr 1/2013, p. 105-126

Stańko D. (2013), Seniorzy w Polsce - perspektywa ekonomiczna (2013),  rozdział w książce "Osoby starsze na rynku usług finansowych", (Elderly in Poland – economic perspective, a chapter in the book: Elderly in the financial markets), Biuletyn ROP. Źródła, 2013, Nr 4, ss. 8-17, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Rutecka J. (2013), Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych w reakcji na kryzys finansowy - tendencje zmian, w: Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, red. F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Politechnika Łódzka, Łódź, p. 114-125.

Duszczyk M., Góra M., Kaczmarczyk P. (2013), Costs and Benefits of Labor Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries – case of Poland, IZA Discussion Paper No. 7664

Góra M., Madej M., Polityka K., Roter M., Rutecka J., Rutkowski A., Zakrzewska A., (2013) PUE nie tylko dla ZUS, raport PPG, SKN Ekonomii oraz SKN Ubzpieczeń i Zarządzania Ryzykiem, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Stańko D. (2013), Metody ograniczania ryzyka inwestycyjnego w procesie oszczędzania na emeryturę, (Investment risk reduction methods in the process of saving for retirement), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, „System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju” (red. M. Kalinowski), tom 28, p. 331-344

Rutecka J. (2013), Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, nr 15 (3/2013), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, p. 101-123.

Góra M., Rutecka J. (2013), System emerytalny, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, „Zeszyty Demograficzne”, nr 1, Instytut Obywatelski, Warszawa, p. 160-175.

Stańko D. (2013), participation as a national expert report in the report The Gender Gap in Pensions in the EU for the European Commission – Directorate-General for Justice.for the European Commission – Directorate-General for Justice.

Chłoń-Domińczak A.,  Kawiński M., Stańko D. (2013), System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych, współautorzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Rutecka J. (2013), Pomysły na wypłatę emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych,  „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka", nr 6 (111) 2013, p. 9-17.

Rutecka J. (2013), Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym – analiza doświadczeń Irlandii i Nowej Zelandii, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 14 (1/2013), p. 95-107.

Chłoń-Domińczak A., Strzelecki P. (2013), The minimum pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system – an example of Poland, "Journal of Pension Economics and Finance," published on-line: 16 April 2013

Góra M. (2013), Political economy of pension reforms: selected general issues and the Polish pension reform case, IZA Journal of Labor & Development 2013, 2:2.

Stańko D., Rutecka J., Kawiński M. (2013), Central & Eastern Europe: Are CEE Pension Systems Safe? (2013), "Investment and Pensions Europe" (IPE), January 2013, link to the article

2012

Stańko D. (2012), recenzja książki: Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne, pod redakcją naukową Czesława Domańskiego, (review of a book: Neoclassical methods of performance and risk evaluation. Open pension funds, ed. by Czesław Domański), PWE 2011 (2012), Wiadomości Ubezpieczeniowe Nr 2/2012, p. 127-129, link to the review.

Rutecka J. (2012), Wypłata świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 4/2012, p. 81-100 

Góra M. (2012), Preserving social models while regaining competitiveness: can Europe do both?, European View, Volume 11, Issue 1, June 2012, pp. 55-62

Magda I., Ruzik -Sierdzińska A. (2012),  Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce, Ekonomista, no 5, 2012

Rutecka J. (2012), Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym – charakterystyka i zasady funkcjonowania, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 13 (2/2012)

Stańko D., Kawiński M., Rutecka J. (2012), Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries, Journal of Pension Economics and Finance, 9 July 2012

Rutecka J. (2012), Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym​, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, p. 254


 
 
 

 Publications of the members