Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip to main menu
Navigate Up
Sign In
 

 Publications

 
Information on citations (Google Scholar)

2013
 1. Strzelecki P., Saczuk K., Grabowska I., Kotowska I. E., (2013) Warunki życia gospodarstw domowych - rynek pracy (PL). „Contemporary Economics”, Vol. 7, nr 4. s.132-162, link to the article​
 2. Chłoń-Domińczak A., Strzelecki P. (2013) The minimum pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system – an example of Poland, “Journal of Pension Economics and Finance”, Vol. 12, nr 3, ss.326-350, link to the article
 3. Tyrowicz, J., Cichocki, S., Strzelecki, P., Wyszyński, R., (2013). „Rynek pracy w Polsce - Raport z badań ankietowych rynku pracy 2013”. Narodowy Bank Polski, Warszawa. link to the report
​2012
 1. Strzelecki P. (2012) Zastosowanie dynamicznej metody kohortowej do prognozowania liczby pracujących w rolnictwie w Polsce. „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, Nr 28, ss. 125-144, link to the article
 2. Galuscak, K., Keeney, M., Nicolitsas, D., Smets, F., Strzelecki, P., Vodopivec, M. (2012) The determination of wages of newly hired employees: Survey evidence on internal versus external factors. “Labour Economics”, nr. 19,  ss. 802–812. link to the article
 3. Tyrowicz, J., Cichocki, S., Strzelecki, P., Wyszyński, R., (2012). „Rynek pracy w Polsce - Raport z badań ankietowych rynku pracy 2012”. Narodowy Bank Polski, Warszawa. link to the report
2011
 1. Hołda, M., Saczuk, K., Strzelecki, P., Wyszyński, R. (2011) Settlers and Guests - Determinants of the Plans of Return Migration from UK and Ireland to Poland in the Period 2007-2009. “National Bank of Poland Working Papers” nr 84. link to the article
 2. Gradzewicz M., Strzelecki P. (2011) Kreacja i destrukcja miejsc pracy w polskiej gospodarce w świetle publikowanych danych miesięcznych, „Bank i Kredyt”, Vol. 42, nr 5, ss. 61–86.
 3. Strzelecki P., Wyszyński R. (2011) Potential implications of labour market opening in Germany and Austria on emigration from Poland. University Library of Munich, Germany. MPRA Paper. 32586, link to the report
 4. Białowolski, Piotr, Janusz Czapiński, Izabela Grabowska, Irena E. Kotowska, Tomasz Panek, Paweł Strzelecki, and Dorota Węziak-Białowolska. 2011. “Household Living Conditions (Warunki Życia Gospodarstw Domowych).” Contemporary Economics”  Vol. 5 nr 3. ss. 50-112, link to the article
 5. Tyrowicz, J., Cichocki, S., Strzelecki, P., Wyszyński, R., (2011). „Rynek pracy w Polsce - Raport z badań ankietowych rynku pracy 2011”. Narodowy Bank Polski, Warszawa. link to the article

2010

 1. Strzelecki, P., (2010). Projekcja liczby pracujących w rolnictwie indywidulanym w Polsce w latach 2008-2035. Institute of Statistics and Demography, Working Papers, nr. 31, link to the article
 2. Strzelecki, P., Słonczyński, T. (2010). „Młodość i doświadczenie - rywale, czy sojusznicy. Zróżnicowanie wynagrodzeń w cyklu życia” w: Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, Reytech, Warszawa. link to the report

2009

 1. Strzelecki, P., Wyszyński, R.  Saczuk, K. (2009). Zjawisko chomikowania pracy w polskich przedsiębiorstwach po okresie transformacji. Bank i Kredyt, 40 (6), s.77–104. link to the article
 2. Strzelecki, P. (2009). The multistate projection of the Poland's population by educational attainment for the years 2003-2030. “Studia Demograficzne” Vol. 152 No. 2/2007, ss. 23-44. link to the article
 3. Strzelecki, P.(2009). Wpływ starzenia się społeczeństwa Polski na rynek ubezpieczeń na życie. „Master of Business Administration”,  nr 96, ss. 67-74. link to the article
 4. Strzelecki, P. (2009). The analysis of the Labour market flexibility In Poland In comparison to other EU countries on the basis of the results of „Wage Dynamic Network” survey. Załącznik do publikacji: „Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej”, Narodowy Bank Polski, Warszawa , s. 8–46. link to the report
 5. Kotowska, I. E., Strzelecki, P. (2009). Rynek Pracy w: Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoring Społecznego, s. 116–137. link to the report

2008

 1. Kotowska, I.E., Stachura, J., Strzelecki, P. (2008). Equality of retirement benefits received by men and women in selected European countries. Childbearing and future benefits, “ENEPRI Research Reports”, nr 56, AIM WP6, Task 6.4.1. link to the report

2007

 1. Kolasa, M., Strzelecki, P. (2007). Jakość wykorzystywanych zasobów pracy w Polsce.  Gospodarka Narodowa, 11-12/2007, ss. 35-53.
 2. Kotowska, I.E., Strzelecki, P. (2007). Rynek Pracy. Aktualne tendencje zmian aktywności zawodowej. w publikacji: (red.) Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakoś życia Polaków. Raport. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ss. 115-120.
 3. Fligenschnee, K., Goujon, A., Skirebekk, V., Strzelecki, P. (2007).  New times, old beliefs: Projecting the future size of religions in Austria. “Vienna Yearbook of Population Research 2007”, ss. 237-270. link to the article 
 
 
 

 Paweł Strzelecki