Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip to main menu
Sign In
 

 Publications

 

Information on citations (Google Scholar​)

Góra M., 2019, Redesigning pension systems​, "IZA World of Labor", 2019: 51v2, doi:10.15185/izawol.51.v2

Góra M., 2018, Thinking about pension systems for the 21st century: A few remarks based on the Polish example, mBank – CASE Seminar Proceedings No. 154/2018, CASE Warszawa.

Chłoń-Domińczak A., Góra M., Kotowska I.E., Abramowska-Kmon A., Marszałek M., Strzelecki P., Łątkowski W., 2018, Międzypokoleniowe relacje z perspektywy ekonomicznej. Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu w Polsce, research report from the project "Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu dla Polski" financed by the National Science Centre in Poland (UMO-2013/10/M/HS4/00466)

Gałecka-Burdziak E., Góra M., 2017, How Do Unemployed Workers Behave Prior to Retirement? A Multi-State Multiple-Spell Approach, IZA DP No. 10680, March 2017.

 

Biernat E., Buchholtz S., Góra M.,2016, Physical activity for longer working lives: an analysis of physical activity profiles of selected occupational groups in Poland (Attività fisica per vite lavorative più lunghe: un’analisi dei profili di attività fisica di alcune categorie professionali in Polonia), "La Medicina del Lavoro", V. 107, N. 6 (2016), p. 444-461
 
Gałecka-Burdziak E., Góra M., 2016, The impact of easy and early access to old-age benefits on exits from the labour market: a macro-micro analysis, "IZA Journal of European Labor Studies" 2016 5:18, DOI: 10.1186/s40174-016-0068-​z
 
Góra M., 2016, Prekaryzacja rynku pracy, in: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, eds. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, p. 266-274.
 
Czapiński J., Góra M.,2016, Świadomość "emerytalna" Polaków. Raport z badania ilościowego, Europejski Kongres Finansowy, Warszawa 2016
 
Gałecka-Burdziak E., Góra M., 2015, Impacts of the Availability of Old-Age Benefits on Exits from the Labour Market​, IZA Discussion Paper No. 9014, http://ftp.iza.org/dp9014.pdf

 
Góra M., 2014, Redesigning pension systems, IZA World of Labour 2014: 51, doi: 10.15185/izawol.51

 
Góra M., 2013, Political economy of pension reforms: selected general issues and the Polish pension reform case, IZA Journal of Labour & Development 2013, 2:2 (doi:10.1186/2193-9020-2-2)
 
Góra M., 2013, Demography Rules in Pension Systems, [in:] Kupiszewski M. (ed.), International Migration and the Future of Populations and Labour in Europe, Dordrecht: Springer, p. 293-300.

Duszczyk M., Góra M., Kaczmarczyk P., 2013, Costs and Benefits of Labor Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries – case of Poland, IZA Discussion Paper No. 7664

Góra M., 2013, Wypłata świadczeń z powszechnego systemu emerytalnego, "Polityka Społeczna", nr 9, wrzesień 2013.

Góra M., Rutecka J., 2013, Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników​, "Ekonomista", nr 6/2013.

Góra M., Rutecka J., 2013, System emerytalny, [w:] Kiełkowska M. (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, "Zeszyty Demograficzne", nr 1, Instytut Obywatelski

Góra M., 2012, Three Pension Issues: A Framework for Rethinking the Basics, Economic Reinterpretation of the Concept of Public Debt, and Pension Systems’ Impact on Labour Mobility in the EU, ECFIN (mimeo)

Duszczyk M., Góra M., 2012, Active Inclusion of Immigrants in Poland, IZA Discussion Paper No. 6427.

Góra M., 2012, Discussion: Seemingly parallel lines [in:] Holzmann R., Palmer E., Robalino D. (Eds.), NDC Pension Schemes in a Changing Pension World, Volume 1: Progress, Issues, and Implementation, Chapter 1-3 Panel Discussion. The World Bank & Swedish Social Insurance Agency, Washington D.C.

Góra M., 2012, Preserving social models while regaining competitiveness: can Europe do both?, European View: Volume 11, Issue 1 (2012), Page 55-62.

Bukowski M., Chłoń-Domińczak A., Góra M., 2010, System Emerytalny – Finanse Publiczne – Długookresowe Cele Społeczne,  Zeszyty BRE Bank-CASE, Nr 106

Góra M., 2010, Gospodarcze i społeczne skutki funkcjonowania powszechnego systemu emerytalnego, [w:] Gospodarka i czynniki demograficzne a system emerytalny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Góra M., Świeboda P., How can Mario Monti square the circle?, demos Europa.

Góra M., 2010, Financial Control of Social Security, EU-China Social Security Reform Co-operation Project, Beijing (po angielsku i po chińsku).

Góra M. 2009, Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej. Problemy i kierunki zmian, [w:] Rosati D. (red.), Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, Warszawa: PWE 2009 [s. 251-274]

Bukowski M., Chłoń-Domińczak A., Góra M., 2009, Zmiany w nowym systemie emerytalnym a dług i deficyt publiczny – identyfikacja problemu i droga wyjścia, IBS Policy Paper No.1

Góra M., 2008, Creating a good pension system: A challenge for Europe, [in:] Dykstra P.A. (ed.), Ageing, Intergenerational Solidarity and Age-Specific Vulnerabilities, The Hague: KNAW Press, pp.1-16.

Góra M., Otto W., Wiśniewski M., 2008, Koncepcja wypłat emerytur z II filara systemu emerytalnego, Biblioteka Ubezpieczeniowa, wydanie specjalne Wiadomości Ubezpieczeniowych, marzec 2008, ss. 28-51.

Góra M., 2008, Fundusze i instytucje wspólnego inwestowania, [w:] Pietrzak, B., Polański, Z. i Woźniak, B., System finansowy w Polsce, PWN.

Góra M., 2008, Retirement Decisions, Benefits, and the Neutrality of Pension systems, ENEPRI Research Report No. 51.

Góra M., 2008, Pension Reform: A Challenge for Ukraine, UNDP/European Commission, Kijów

 
 
 

 Marek Góra