Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip to main menu
Navigate Up
Sign In
 

 Publications

 
Information on citations (Google Scholar)​

2019
 1. Rutecka-Góra J. (2019), Efekty zachęt podatkowych w dodatkowym systemie emerytalnym w Polsce​, in: Ubezpieczenia. Wyzwania rynku, eds. I. Kwiecień, P. Kowalczyk-Rólczyńska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa: 49-62.
 2. Šebo J., Voicu Ş.D., Andersen C., Carlucci E., Christoff L., Deinema M., Gabaut L., Galvaire T., Hagen J., Herce J.A., Houdmont A., Mączyńska A., Manis A., Mešťan M., Naacke G., Strandvåg Nagell L., Prache G., Rutecka-Góra J., Url T., Vysniauskaite A., Pension Savings: The Real Return. 2019 Edition​, Better Finance, Brussels 2019, 520 pp.
 3. Rutecka-Góra J. (2019), Efficiency of a supplementary old-age pension system - the case of Polish voluntary pension funds​, Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, vol. 15, no. 3: 76-87. DOI: 10.2478/fiqf-2019-0022 
 4. Pieńkowska-Kamieniecka S., Rutecka-Góra J., Walczak D. (2019), Willingness to redistribute: the case of Poland, "Public Sector Economics", 43(3): 247-266,
  https://doi.org/10.3326/pse.43.3.2  
 5. Rutecka-Góra J. (2019), Supplementary pension schemes: needs, possibilities and problems with evaluation from the perspective of an individual saver, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", Nr 44(1): 101-115.
 6. Rutecka-Góra J. (2019), 
  Łukasz Dopierała, „Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania” (Individual retirement accounts offered by the life insurance companies. Efficiency and terms of operation), Wydawnictwo 
  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, 188 s.,
   review article,
   ​
   "Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych" nr 31 (1/2019):  118-124, DOI: 10.32078/JOIN.31.08
2018 
 1. Rutecka-Góra J. (2018), Wysokość emerytur z nowego systemu emerytalnego a akceptacja społeczna dla wprowadzonych zmian, in: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach, eds. J. Rodzinka, T. Skica, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Jasło 2018, p. 26-41.  
 2. Rutecka-Góra J., Vostatek J., ​Turner J.A. (2018), Extending pension coverage: Tax versus non-tax incentives, "ACTA VŠFS Ekonomicke studie a analyzy", 2/2018, vol. 12, p. 107-124, https://www.vsfs.cz/periodika/acta-2018-2.pdf
 3. Andersen C., Christoff L., Davydoff D., Diaz M., Gabaut L., Hagen J., Herrero F., Houdmont A., Mączyńska A., ​Marchionni L., Mešťan M., Mujagić E., Naacke G., Prache G., Rutecka-Góra J., Šebo J., Voicu Ș.D., Strandvåg Nagell L. (2018), Pension Savings: The Real Return. 2018 Edition, Better Finance, Brussels 2018, 498 pp.
 
2017
 1. Allgayer S., Christoff L., Davydoff D., Gabaut L., Hagen J., Houdmont A., Klages M., Mączyńska A., Mujagić E., Nielsen M., Prache G., Toscano A.R., Rutecka-Góra J., Šebo J., Vial M., Voicu Ș. (2017), Pension Savings: The Real Return. 2017 Edition, Better Finance, Brussels 2017, 518 pp.
 2. Cichowicz E., Rutecka-Góra J. (2017), Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego
  oszczędzania na starość - próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań
  , „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” nr 38(3), p. 89–103.
 3. Rutecka-Góra J. (2017), Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych a przemiany demograficzne, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", No. 309, 2017, p. 143-153.
2016
 1. Rutecka-Góra J. (2016), Evolution of supplementary old-age pension systems in selected CEE countries, "Journal of Management and Finance", Vol. 14, No. 4, December 2016, p. 149-162.
 2. Rutecka-Góra J. (ed.), (2016), Długoterminowe Oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, pp. 354.
 3. Berthon J., Christoff L., Davydoff D., Fulea F., Gabaut L.,  Gunnarsdottir J., Houdmont A., Kavanagh A., Mujagić E., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Šebo J., Struwe K., Virdzek T., ADICAE (2016), Pension Savings. The Real Return. 2016 Edition, Better Finance, eds. S. Allgayer, M. Klages & A.R. Toscano, Brussels 2016, pp. 420.
 4. Rutecka J. (2016), Wypłata dodatkowych oszczędności emerytalnych – możliwe formy, doświadczenia i proponowane założenia, analiza przygotowana dla Towarzystwa Ekonomistów Polskich w ramach projektu „Dodatkowy System Emerytalny (DSE)”, Warszawa, czerwiec 2016.
 5. Rutecka J. (2016), Analiza źródeł finansowania dodatkowych oszczędności emerytalnych, analiza przygotowana dla Towarzystwa Ekonomistów Polskich w ramach projektu „Dodatkowy System Emerytalny (DSE)”, Warszawa, czerwiec 2016.
 6. Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J. (2016), Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych?, raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2016]
 7. Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J. (2016), Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego z uwzględnieniem otwartych funduszy emerytalnych, raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2016
 8. Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J. (2016), Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych, raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2016
 9. Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J. (2016), System emerytalny w kontekście finansów publicznych, raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2016.
 10. Rutecka J. (2016), Redystrybucja, in: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, ed. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, p. 43-53.
2015
 1. Rutecka J. (2015), Progresywność europejskich systemów emerytalnych - ujęcie porównawcze, in: Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, eds. F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, p. 28-39.
 2. Berthon J., Christoff L., Davydoff D., Fulea F., Gabaut L.,  Gunnarsdottir J., Houdmont A., Klages M., Kortesluoma N., Mujagić E., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Šebo J., Silva F., Struwe K., Virdzek T., Viver J.M. (2015), Pension Savings. The Real Return. 2015 Edition, Better Finance, Brussels 2015, pp. 388
 3. Rutecka J. (2015), Świadczenia emerytalne a zaspokojenie zmieniających się potrzeb w okresie dezaktywizacji zawodowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 8/2015 (an articel on CD-ROM), p. 181-199.
 4. Rutecka J. (2015), Realokacja czy nowe oszczędności? - O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 18 (1/2015), p. 66-79.
 5. Rutecka J., Więckowska B. (2015), Rynkowa polityka społeczna, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Innowacyjna polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015, p. 132-146.
 6. Rutecka J. (2015), Oszczędności emerytalne moga być istotną częścią dochodów w okresie starości"Biuletyn Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych", nr 1(Kwiecień) 2015​, p. 14-17. 
2014
 1. Rutecka J., Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne - charakterystyka i czynniki rozwoju​, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2014, nr 342, p. 256-266.Abstrakt
 2. Rutecka J., Program emerytalny Kiwisaver z Nowej Zelandii"Biuletyn Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych", Nr 3 (3) 2014, p. 10-13.
 3. Rutecka J., Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym na przykładzie doświadczeń Norwegii​, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego STUDIA i PRACE", nr 4(20)/2014, p. 127-141.
 4. Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian, raport przygotowany zespół pod kierunkiem J. Ruteckiej, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa, grudzień 2014, pp. 104.
 5. Pieńkowska-Kamieniecka S., Rutecka J., System emerytalny w Niemczech - analiza aktualnych tendencji na tle dotychczasowego procesu reformowania"Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka", nr 6 (123) 2014, p. 19-33.   
 6. Pieńkowska-Kamieniecka S., Rutecka J., Problematyka decyzji i kompetencji finansowych osób starszych w ujęciu ekonomicznym, w: Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, red. M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014, p. 141-151.
 7. Berthon J., Davydoff D., Gabaut L., Klages M., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Struwe K., Viver J.M., Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition, The European Federation of Financial Services Users, Brussels 2014, pp. 194.
 8. Rutecka J., Doubezpieczenie emerytalne w racjonalizowaniu systemu zabezpieczenia społecznego, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 16 (1/2014)​, p. 43-53.
 9. Rutecka J., Nicholas Barr, Peter Diamond, Reformy systemu emerytalnego. Krótki przewodnik, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, 364 s. (recenzja książki), "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 16 (1/2014)​, p. 144-145.
 10. Rutecka J., System emerytalny po zmianach od 2014 r.​, "Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka", nr 1 (118) 2014, p. 2-7.​
2013
 1. Góra M., Rutecka J, Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników​, "Ekonomista", nr 6/2013.​
 2. Rutecka J., Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych w reakcji na kryzys finansowy - tendencje zmian, w: Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, red. F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Politechnika Łódzka, Łódź 2013, p. 114-125. 
 3. Rutecka J., Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, nr 3 (15)/2013, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, p. 101-123.
 4. Góra M., Madej M., Polityka K., Roter M., Rutecka J., Rutkowski A., Sadło R., Zakrzewska A., PUE nie tylko dla ZUS, raport PPG, SKN Ekonomii oraz SKN Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013​.
 5. Góra M., Rutecka J., System emerytalny, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, „Zeszyty Demograficzne”, nr 1, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, p. 160-175.
 6. Rutecka J., Pomysły na wypłatę emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych,  „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka", nr 6 (111) 2013, p. 9-17.
 7. Rutecka J., Funkcjonowanie państwowych funduszy ​rezerwowych o celu emerytalnym – analiza doświadczeń Irlandii i Nowej Zelandii, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 14 (1/2013).
 8. Kawiński M., Stańko D., Rutecka J., Central & Eastern Europe: Are CEE pension systems safe?"Investment and Pensions Europe", January 2013.
 2012
 1. Rutecka J., Wypłata świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce„Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 4/2012. 
 2. ​Rutecka J., Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym – charakterystyka i zasady funkcjonowania„Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 13 (2/2012)
 3. ​Stańko D., Kawiński M., Rutecka J., Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries, „Journal of Pension Economics and Finance”, publikacja on-line, 09 July 2012, link do abstraktu,link do artykułu  
 4. ​Rutecka J., Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym​, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, pp. 254.  
 2011 
 1. Więckowska B., Owczarek J., Ryzyko dopłaty do emerytury minimalnej w nowym systemie emerytalnym w Polsce, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, nr 181, Poznań 2011.  
 2. ​Owczarek J., Plak J., Usługi w obszarze ubezpieczeń społecznych, w: Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, red. M. Grewiński, B. Więckowska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011.   
 3. Owczarek J., Druga fala reform emerytalnych w świetle zmodyfikowanej wielofilarowej koncepcji Banku Światowego„Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 10 (1/2011).   
 2010 
 1. Owczarek J., Problemy redystrybucji dochodowej w systemach zabezpieczenia emerytalnego, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.   
 2. Owczarek J., Reprezentacja konsumenta na rynku ubezpieczeń w Polsce, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.    
 3. Owczarek J., Wpływ redystrybucji na wysokość świadczeń z polskiego bazowego systemu emerytalnego o zdefiniowanej składce, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, nr 1/2010, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.   
 2009
 1. Owczarek J., Redystrybucyjność bazowego systemu emerytalnego w Polsce„Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 7 (2/2009)​.   
 2. ​Owczarek J., Redystrybucja dochodów w polskim systemie emerytalnym, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, nr 18, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2009.   
 2008 
 1. Owczarek J., Przyczyny i rodzaje redystrybucji w systemach emerytalnych, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, nr 15, 2008.   
 2. ​Owczarek J., Funkcjonowanie kapitałowej części obowiązkowego systemu emerytalnego w świetle doświadczeń Rzecznika Ubezpieczonych, w: Przyszłość rynku otwartych funduszy emerytalnych – wnioski wynikające z doświadczeń i oczekiwane kierunki rozwoju. Analizy, diagnozy, inicjatywy, red. Józef Hozer, PTE Polsat S.A., Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Warszawa-Szczecin 2008.   
 3. ​​​Owczarek J., Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w: Ubezpieczenia osobowe, red. Ewa Wierzbicka, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008. 
 2007 
 1. Owczarek J., Oczekiwanie na ważne rozwiązania emerytalne, "Monitor Ubezpieczeniowy", nr 32, grudzień 2007, s. 24-26. 
 2. Owczarek J., Rola i miejsce urzędu Rzecznika Ubezpieczonych w systemie ochrony uczestników systemu emerytalnego, "e-Finanse", numer 3/2007, www.e-finanse.com.  
 3. Owczarek J., Emerytury kapitałowe z otwartych funduszy emerytalnych, "Monitor Ubezpieczeniowy", nr 30, lipiec 2007, s/ 23-25
 4. ​Owczarek J., Wcześniejsi emerytci moga spać spokojnie, "Monitor Ubezpieczeniowy", nr 29, marzec 2007, s. 16-17.
 5. ​Owczarek J., Problem redystrybucji dochodowej w systemie zabezpieczenia emerytalnego, w: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, red. A. Rączaszek i W. Koczur, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007. 
 2006 
 1. Owczarek J., Problemy rynku ubezpieczeń w świetle skarg konsumentów skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995-2005, „Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych” Nr 6/2006. 
 2005 
 1. Owczarek J., Społeczne aspekty ubezpieczenia (relacja z konferencji), "Polityka Społeczna", nr 10, październik 2005, s. 39-40.
 2. ​Owczarek J., Rzecznik Ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń emerytalnych 2002-2005„Monitor Ubezpieczeniowy" nr 25, listopad 2005 r., s. 36-41.
 3. ​Owczarek J., Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995/96-2005 dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego – w ujęciu statystycznym,  „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 25, listopad 2005 r., s. 22-26.
 4. ​Owczarek J., Instytucja reprezentacji interesów słabszej strony w ubezpieczeniach społecznych, w: Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.   
 5. ​Owczarek J., Wypuszczenie ptaszka z klatki, czyli o możliwości anulowania umowy o członkostwo w przypadku uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 24, czerwiec 2005 r., s. 33-34.
 6. ​Daszewski A., Dąbrowska A., Kawiński M., Owczarek J., Wróblewski T., Praktyczny poradnik ubezpieczeniowy, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2005. 
 2004 
 1. Owczarek J., IKE szansą na godziwe emerytury?, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 22, grudzień 2004 r. s. 21-23.
 2. ​Owczarek, J., Indywidualne konta emerytalne, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 19, luty 2004 r., s. 29-31.
 3. Czy warto założyć indywidualne konto emerytalne?„Ubezpieczenia społeczne w praktyce”, aktualizacja Październik 2004, s. 1-5. 
 4. Owczarek J., System emerytalny w Grecji, w: Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Twigger, Warszawa 2004.   
 2003 
 1. Owczarek J., Jak zmieniały się zasady w trakcie gry, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne w 2003 r., „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 18, grudzień 2003 r., s. 28. 
 2. Owczarek J., Jakie świadczenie z II filara?, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 16, czerwiec 2003 r., s. 30.
 3. Owczarek J., Kto wypłaci emeryturę z II filara?, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 15, kwiecień 2003 r., s. 13.​ 
 4. Owczarek J., Co dwie instytucje to nie jedna, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 14, marzec 2003 r., s. 9. 
 5. ​Owczarek J., Rozwój ubezpieczeń życiowych w świetle reformowania systemu emerytalnego, w: Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce, red. K. Ortyński, materiały z konferencji naukowej z 20-21 listopada 2003 r., Instytut Ubezpieczeń i Prewencji Politechniki Radomskiej, 2003.   
 2002 
 1. Rutecka J., Spadające koszty Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 13, grudzień 2002 r., s. 13. 
 2. Rutecka J., Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz do projektu nowelizacji ustawy, „Fundusze Emerytalne” nr 10 z 2002 r. 
 3. Rutecka J., Poprawianie nowej emerytury, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych” nr 8 (65), sierpień 2002​.

 
 
 

 Joanna Rutecka-Góra