Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip to main menu
Navigate Up
Sign In
 

 Publications

 

2021
 1. Han T., Park K.G., Stańko D. (forthcoming), Are DC pension funds a stabilising factor in equity markets? Evidence from Chile, Italy, Mexico and Poland (forthcoming), co-authors: Taejin Han, Kyoung Gook Park, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka (Social Insurance. Theory and practice), Social Insurance Institution (ZUS), Warsaw.
 2. Paklina N., Stańko D. (2021), Supervision of infrastructure investments by pension funds, co-author: Nina Paklina, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 36, International Organisation of Pension Supervisors, Paris.
 3. Taejin H., Stańko D. (forthcoming), Supervision of solvency of occupational DB pension funds in the current financial environment, IOPS Working Paper on Effective Pension Supervision No. 35, International Organisation of Pension Supervisors, Paris.
2020
 1. Stańko D. (2020), Incorporating ESG factors in pension investment activity, Investment & Pensions Europe, April 2020: 28-29.
 2. Han T., Stańko D. (2020), Pension scheme fees and charge ratios in 44 countries: A comparative study (2020), International Social Security Review, Vol. 73(1): 99-137.
2019
 1. Stańko D. (2019), Design and supervision of pension projections in 26 jurisdictions, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 34, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.
 2. Park K.G., Stańko D. (2019), Macro-dimensional supervision of large pension funds, co-author: Kyoung Gook Park, Journal of Financial Regulation and Supervision (금융감독연구 ), Vol. 6(1): 43-74.
 3. Park K.G., Stańko D., McShane D. (2019),  Supervision of lost pension accounts and unclaimed benefits, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 27(3): 266-279.
2018
 1. Bielawska K., Chłoń-Domińczak A., Stańko D. (2018), Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: causes and effects (2018), an updated and shortened version of the report from 2017, paper presented on 6 January 2018, Philadelphia, at the Association for Comparative Economic Studies (ACES) session (thematic session here) of the Allied Social Science Associations (ASSA) annual meeting conducted by the American Economic Association.
 2. Han T., Stańko D.2018 Update on IOPS work on fees and charges (2018), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 32, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.
 3. Han T., Park K.G., Stańko D.Are pension funds a stabilising factor in financial markets? Evidence from four countries (2018), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 31, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.
2017
 1. Stańko D.Defined contribution pensions: challenges for members and policy makers (2017), Problemy Polityki Społecznej [Problems of Social Policy], Vol. 39(4): 13-26.
 2. Bielawska K., Chłoń-Domińczak A., Stańko D., Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules (2017), 1st edition, Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, ISBN: 978-83-933991-2-3.
 3. Park K.G., Stańko D.Macro- and micro-dimensions of supervision of large pension funds (2017), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 30, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.
 4. Ásgrímsson B.Z., Stańko D., Supervision of pension management investment, including non-traditional investment (2017), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 29, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.
2016
 1. Kyoung G.P., McShane D., Stańko D., Supervision of Lost Accounts and Unclaimed Pension Benefits (2016), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 26, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.

2015

 1. Stańko D., The concept of Target Retirement Income: supervisory challenges (2015), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 25, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.
 2. Ellis S.L.L., Kivisaari E., Stańko D., Background Paper: The role of actuarial calculations and reviews in pension supervision (2015), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 24, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.
 3. Ellis S.L.L.,Kivisaari E., Stańko D., Synthesis Paper: The role of actuarial calculations and reviews in pension supervision (2015), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 24, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.
 4. Stańko D., Koncepcja systemu emerytalnego z wyznaczonym celem emerytalnym (2015), (Concept of target retirement income pension system), w: Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja (Enhanced social insurance – the idea and continuation), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 71-85.

2014

 1. Stańko D., Paklina N., Supervising Distribution of Annuities and other forms of Pension Pay-out (2014), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 21, International Organisation of Pension Supervisors: Paris. ​

2013

 1. Stańko D., Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych (2013), (Investing pension savings in the life cycle, as exemplified by selected foreign solutions), Wiadomości Ubezpieczeniowe Nr 1/2013, ss. 105-126, link to the article 
 2. Stańko D., Seniorzy w Polsce - perspektywa ekonomiczna (2013),  rozdział w książce "Osoby starsze na rynku usług finansowych", (Elderly in Poland – economic perspective, a chapter in the bo (ok: Elderly in the financial markets), Biuletyn ROP. Źródła, 2013, Nr 4, ss. 8-17, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, link to the article
 3. Stańko D., Metody ograniczania ryzyka inwestycyjnego w procesie oszczędzania na emeryturę, (Investment risk reduction methods in the process of saving for retirement), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, „System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju” (red. M. Kalinowski), tom 28, ss. 331-344. 
 4. Stańko D., participation as a national expert report in the report The Gender Gap in Pensions in the EU (2013) for the European Commission – Directorate-General for Justice.
 5. Chłoń-Domińczak A., Kawiński M., Stańko D., System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych (2013),  Wydawnictwo SGH, Warszawa, link to the book's description
 6. Stańko D., Rutecka J., Kawiński M., Central & Eastern Europe: Are CEE Pension Systems Safe? (2013), "Investment and Pensions Europe" (IPE), January 2013, link to the article.
2012
 1. Stańko D., Recenzja książki: Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne, pod redakcją naukową Czesława Domańskiego, (Review of a book Neoclassical methods of performance and risk evaluation. Open pension funds, ed. by Czesław Domański), PWE 2011 (2012), Wiadomości Ubezpieczeniowe Nr 2/2012, ss. 127-129, link to the review.
 2. Stańko D., Kawiński M., Rutecka J., Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries (2012), współautorzy: M. Kawiński, J. Rutecka, "Journal of Pension Economics and Finance", Vol. 11(4): 581-605, October, Link to the article.
2011
 1. Stańko D., Opinion about the EIOPA's proposal to extend the scope of the IROP (Draft response to Call for Advice on the review of Directive 2003/41/EC, EIOPA-CP-11/001, 8 July 2011) (2011), współautor: M. Kawiński, opinia z dnia 8 lipca 2011 r. dla Occupational Stakeholders Group przy European Insurance and Occupational Pension Authority, link to the document. ​  
 2. Chłoń-Domińczak A, Stańko D, Mandatory funded systems in Central and Eastern Europe. What is left after the crisis? (2011), conference report, GUSTO Pensions Workshop, University of Warwick, 6-7 January, Warwick, link to the text.   
2010
 1. Wpływ systemu emerytalnego na gospodarkę (2010), Studia Ekonomiczne Nr 3/2010, Polska Akademia Nauk, link to the article
 2. Mikroubezpieczenie jako metoda ochrony przed ryzykiem ubóstwa. Czynniki kształtujące popyt i rozwój produktowy (2010), Wiadomości Ubezpieczeniowe Nr 3/2010, ss. 105-119, link to the article
 3. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem utraty mienia (2010), współautor: M. Kawiński, rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz), ss. 233–245; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r. 
 4. Rynek wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego (2010), rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz), ss. 179–196; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r. 
 5. Ubezpieczenia w kapitałowych systemach emerytalnych (2010), rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz), ss. 173–179; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r.    
 6. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Poprawa efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Propozycje zmian (2010), raport pod kierownictwem Marka Góry, współautorzy Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marek Góra, Wojciech Otto, Michał Szymański, ekspertyza dla Kancelarii Premiera RP, Warszawa, sierpień 2010. 
 7. Cases of information campaigns implemented by the industry (2010), rozdział w książce "Developing the Potential of the Individually Funded Pension Systems", ss. 195-204, International Federation for Pension Fund Administrators (FIAP), Santiago, Chile, link to the book
 8. Protection mechanisms in the pension systems of the CEE countries (2010), współautorzy: Marcin Kawiński, Joanna Owczarek, artykuł na konferencję ISSA International Policy and Research Conference on Social Security, "Emerging trends in times of instability: New challenges and opportunities for social security", Luxemburg 29 September-1 October 2010. 
 9. Czy zmiany na rynku OFE idą w dobrym kierunku? (2010), Raport FOR, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, czerwiec 2010, link to the document
 10. Analiza wybranych propozycji reform kapitałowego systemu emerytalnego w Polsce (2010), ekspertyza dla Forum Obywatelskiego Rozwoju, materiał niepublikowany, Warszawa, marzec 2010. 
 11. Transfery członków kapitałowych funduszy emerytalnych na świecie i w Polsce. Analiza racjonalności decyzji członków OFE (2010), Rozprawy Ubezpieczeniowe, Nr 8 (1/2010), ss. 7-36. link to the article
 12. Emerytalny Hamlet, czyli dylematy wyboru docelowego kształtu systemu emerytalnego w Polsce (2010), Gazeta Ubezpieczeniowa, Nr. 35(594), 30 sierpnia 2010, link to the article/pdf.  
 13. Doświadczenia z wprowadzania wielofunduszowości w innych krajach (2010), ss. 24-44 w: Wiktorow A., Wyżnikiewicz B. (red. nauk.) Wielofunduszowość w systemie emerytalnym, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, styczeń 2010 r., link to the document.  
2009
 1. Pension funds returns. The case of Central and Eastern Europe (2009), ss. 26-45 w: Investments and Payouts in Funded Pension Systems, International Federation for Pension Fund Administrators (FIAP), Santiago, Chile, link to the book.  
 2. Projekt zastosowania mikroubezpieczeń w społeczności lokalnej w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne (2009), współautor: Marcin Kawiński, badania własne wykonane w ramach środków „Rezerwa Rektora 2009”, październik 2009 r.  
 3. Transfery członków kapitałowych funduszy emerytalnych na przykładzie polskiego rynku OFE (2009), badania własne nr 02/E/0017/09, Szkoła Główna Handlowa. 
 4. Problem akwizycji w polskim systemie emerytalnym (2009),współautor: Marcin Kawiński, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Nr 2/2009, Polska Izba Ubezpieczeń: Warszawa, link to the document​.  
2008
 1. Costs and charges of pension funds. International comparison and methods of approximation (2008), współautorzy: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Piotr Denderski, Mariusz Kubzdyl, opracowanie dla Banku Światowego i OECD. 
 2. Rynek rent dożywotnich (2008), Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Zeszyt 15, ss. 819-862, Szkoła Główna Handlowa: Warszawa. 
 3. Public annuity fund and public pension funds in pension policy making in Poland (2008), Osaka Economic Papers, Vol. 57(4), ss. 100-123, (marzec), Osaka University: Osaka, link to the document.    
 4. Ubezpieczenie w teorii użyteczności i w teorii wyceny aktywów (2008), rozdział w badaniach statutowych Katedry Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa: Warszawa, link to the document.  
2007
 1. Polonia: La Reforma Previsional requiere una actualización (2007), Boletin FIAP No. 9, Septiembre, FIAP, link to the document.
 2. Polish pension reform in need of an update (2007), Global Pensions, Vol. September, s. 48.    
 3. Labour flexibility and pension schemes in the European Union (2007), współautor: Marcin Kawiński, artykuł na 5th International Research Conference on Social Security “Social security and the labour market: A mismatch?”, 5-7 marca 2007, link to the document.
 4. Publiczne fundusze emerytalne – podstawowe zagadnienia (2007), współpraca: Kamil Sobolewski, ekspertyza dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, styczeń 2007. 
 5. Efektywność i koszty otwartych funduszy emerytalnych (2007), w: Rączaszek A. i Koczur W. (red. nauk.), „Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, ss. 429-439.   
2006
 1. Efektywność inwestycyjna OFE w latach 1999-2005 (2006), w: Jajuga K. i Ronka-Chmielowiec W. (red. nauk.), „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1133, ss. 500-508.    
 2. OFE – nowoczesne narzędzia realizacji celów polityki społeczno-ekonomicznej państwa (2006), UR – Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja, Nr 4(111), ss. 73-83, (kwiecień), Warszawa, link to the corrected document​.    
2005
 1. Waste Management in Poland. Current state and outlook (2005), współautorzy Zbigniew Heidrich (50%), Grzegorz Stańko (25%), Warszawa, listopad, ekspertyza dla Ambasady Irlandii, Enterprise Ireland, Commercial Section.   
 2. Społeczne znaczenie istniejących i proponowanych mechanizmów bezpieczeństwa w kapitałowym systemie emerytalnym (2005), ss. 185-194, rozdział w książce: „Społeczne aspekty ubezpieczenia” pod red. Tadeusza Szumlicza, Wydawnictwo SGH: Warszawa.
2004
 1. Studia w Japonii (2004),ss. 160-167, relacja w: Skrzypczak Joanna (2004), „Studia na świecie. Poradnik 2004/2005”, wyd. 1., Wydawnictwo TELBIT: Warszawa.    
 2. Podstawowe narzędzia w ocenie efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych (2004), Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pod redakcją T. Sangowskiego i T. Szumlicza, FD 3/2004, ss. 41-52, grudzień, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych: Warszawa, link to the document​.    
 3. Three Essays on Social Security, Public Pension Funds Performance Evaluation and Polish Mandatory Pension Funds System(2004). praca doktorska, Osaka University, link to the document.    
 4. System emerytalny w Portugalii (2004), ss. 269-284, rozdział w książce: "Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej" pod redakcją T. Szumlicza i M. Żukowskiego, Twigger: Warszawa, link to the document.    
 5. Performance Measurement Regulation Issues in New Polish Pension System (2004), Osaka Economic Papers, Vol. 53(4), ss. 78-88, (marzec), Osaka University: Osaka.   
2003
 1. Social Security in Theory and Practice: An Essay (2003), Graduate School of Economics, mimeo (grudzień), ss. 40, Osaka University: Osaka.    
 2. Performance Evaluation of Public Pension Funds: The Reformed Pension System in Poland (2003), The Pensions Institute, Cass Business School, London, Discussion Paper PI-0308, ss. 36, (czerwiec),  link to the document.    
 3. Polish Pension Funds - Does The System Work? Cost, Efficiency and Performance Measurement Issues (2003), The Pensions Institute, Cass Business School, London, Discussion Paper PI-0302, ss. 51, (styczeń), link to the document.    
2000
 1. Uczelnie na Wyspach (2000), Forum Akademickie, nr 77(1), ss. 41-43, (styczeń), Warszawa, link to the document.    
 2. Siewy i zbiory. Reforma systemu emerytalnego w Chile (1998), Fundusze Emerytalne, kwartalnik, nr 1(1), ss. 25-33, (wrzesień), Warszawa.   
1997
 1. Fundusze Emerytalne - Nadzór i Gwarancje (1997), Szkoła Główna Handlowa, working paper (październik), grant KBN: Warszawa, link to the document.
 
 
 

 Dariusz Stańko