Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip to main menu
Navigate Up
Sign In
 

 Publications

 
 
2019
 1. Chłoń-Domińczak A., 2019,  Impact of retirement age changes on the old-age pension take up in Poland after 1990​, "Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka", nr 3/2019, DOI: 10.32088/0000_10
2016
 1. Chłoń-Domińczak A., Impact of changes in multi-pillar pension systems in CEE countries on individual pension wealth, "Journal of Pension Economics and Finance", 5 December 2016, p.1-12, https://doi.org/10.1017/S1474747216000238

2015

2013

 1. ​Chłoń-Domińczak A., Strzelecki P.,  The minimum pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system – an example of Poland (2013), Journal of Pension Economics and Finance.

2012

 1. Kotowska, I.E, A.Chłoń-Domińczak (2012) Zarządzanie finansami publicznymi w kontekście zmiany demograficznej, Studia Ekonomiczne nr 1 (2012), p. 7-26.
 2. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Daniele Franco, Edward Palmer (2012), The First Wave of NDC Reforms: The Experiences of Italy, Latvia, Poland, and Sweden in: R.Holzmann, E.Palmer, D.Robalino (ed). Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World, Bank Światowy
 3. A.Chłoń-Domińczak, (2012) Macro-level social determinants of inequalities in health in: M.Marek (ed.), Social Inequalities in health in Poland, World Health Organisation
 4. A.Chłoń-Domińczak (2012) Ubezpieczenia społeczne jako podstawowy instrument bezpieczeństwa socjalnego obywateli in: K.Raczkowski (ed.) Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla rządzenia państwem, Wolters Kluwer business, (s. 401-428)
 5. A. Chłoń-Domińczak, M. Marek, D. Rabczenko, J. Stokwiszewski, B. Wojtyniak (2012), Analysis of health and socio economic characteristics of district level populations in Poland  World Health Organisation, 2012

2010

 1. Chłoń-Domińczak, A, (2010)  Zmiany w systemie emerytalnym - zmiany w OFE. Projekty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głos w dyskusji , Polityka Społeczna nr. 5-6
 2. Chłon-Domińczak, A. (red.), Od diagnozy do prognozy – potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim, WUP Kielce, 2010
 3. Chłoń-Domińczak, A., Dyrektywy równościowe jako instrument przeciwdziałania dyskryminacji w rodzinie ze względu na wiek, płeć i status ekonomiczny, in: E.Leś, St. Bernini (ed.), Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich komplikacje, Wydawnictwo UW, Warszawa, 2010
 4. Chłoń-Domińczak, A. Pension system in Poland in the Gender Context, in.: B.Marin, E.Zolyomi (eds.),  Women’s Work and Pensions: What is Good, What is Best? Designing Gender-Sensitive Arrangements, pp. 111-124, European Centre Vienna, Ashgate, London, 2010

2009

 1. Chłoń-Domińczak, A. Kwestie zdrowia i opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej, in: Dariusz. K. Rosati (ed.), Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i Przyszłość, pp. 275-326, PWE, Warsaw, 2009
 2. Chłoń-Domińczak, A., J.Hausner, D.Kwiecińska, A.Pacut, Polityka społeczna w Unii Europejskiej, in: Dariusz. K. Rosati (ed.), Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i Przyszłość, pp. 67-116, PWE, Warsaw, 2009
 3. Chłoń-Domińczak, A.,  Retirement Behaviour in Poland and the Potential Impact of Pension System Changes. ENEPRI Research Report No. 63, 16 January 2009.
 4. Chłoń-Domińczak, A. The Pension System and Employment of Older Workers: How to Change the Incentive Structure – The Polish Experience, in: R.Holzmann, L.MacKellar, J.Repansek (ed.), Pension Reform in Southeastern Europe, World Bank, pp. 163-176, Washington, 2009

2007

 1. Chlon-Dominczak, A., D.Poznańska, Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Proponowane działa nia w Polsce, ILO Budapest, 2007
 2. Chlon-Dominczak, A., „Sustainable Old-Age Security Core Indicators – Possible Use and Interpretations”, in: B.Marin and A.Zaidi (eds.), Mainstreaming Ageing. Indicators to Monitor Sustainable Policies, European Centre Vienna, p. 535-556, 2007

2006

 1. Chlon-Dominczak, A. “Nowy system emerytalny. Co dotychczas i co dalej?” in: S.Golinowska and M.Boni (ed.), Nowe dylematy polityki społecznej, p. 144-154, Raport CASE no. 65/2006, Warsaw
 2. Chlon-Dominczak, A., M. Mora „The NDC Reform in the Czech Republic” in: R.Holzmann and E.Palmer (ed.), Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes Pension Reform, p. 551-573, World Bank, 2006, Washington DC
 3. Chlon-Dominczak, A., M. Góra „The NDC System in Poland: Assessment after Five Years” in: R.Holzman and E.Palmer (ed.), Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes Pension Reform, p. 425-449, World Bank, 2006, Washington DC

2004

 1. Chlon-Dominczak, A. “The Collection of Pension Contributions in Poland” in: E.Fultz and T.Stanovnik (ed.), The Collection of Pension Contributions: Trends, Issues and Problems in Central and Eastern Europe, p. 155-196, ILO, 2004, Budapest
 2. Chlon-Dominczak, A. „Evaluation of Reform Experiences in Eastern Europe” in: Pension Reforms: Results and Challenges, FIAP, 2004
 3. Chlon-Dominczak, A. „Public and private mix in the Polish pension system”, in: M.Rein and Winfried Schmaehl (ed.), Rethinking the Welfare State. The Political Economy of Pension Reform, Edward Elgar, 2004
 4. Chlon-Dominczak, A. „Pension reform in Poland” in: Reforming Public Pensions. Sharing the experiences of transition and OECD countries, OECD, 2004

2003

 1. Chlon-Dominczak, A., M. Mora, “Commitment and Consensus on Pension Reforms”, in: R.Holzmann, M.Orenstein and M.Rutkowski (ed.) Pension Reform in Europe: Process and Progress, World Bank, 2003

2002

 1. Chlon-Dominczak, A., „The Polish Pension Reform of 1999” in E.Fultz (ed.) Pension Reform in Central and Eastern Europe (Vol. 1: Restructuring with Privatisation: Case Studies of Hungary and Poland). Budapest, ILO, Central and Eastern European Team, 2002.
 2. Chlon-Dominczak, A., Administrative Costs of Pension Funds in Poland in International Perspective, paper presented at INPRS conference, Tallin, February, 2002

2001

 1. Perek-Bialas, Jolanta. A.Chlon-Dominczak, A.Ruzik, Country Report for Poland, Public Participation and the Pension Policy Process: The Citizen and Pension Reform project, 2001
 2. Chlon, A, M.Góra, M.Lubyova, L.H.Thompson, Pension reform in Slovakia – background and options: Can lessons be drawn from other transition countries?, OECD working paper, 2001

2000

 1. Chlon, A., Does unemployment affect migrations in Poland?, in. Chlon, A., M. Grabowski, Analiza regionalnych rynków pracy w Polsce, IBnGR, 2000 [in Polish]
  Chlon, A, Pension reform and public information in Poland, WB Pension Primer Series, August 2000.
 2. Chlon A, Revenues and expenditures of Social Insurance Fund in 1999-2020, based on Social Budget Model”, report for the Polish MOLSP, Gdansk Institute for Market Economics, April 2000
 3. Chlon, A., Farmers pension system in Poland, WB report prepared under Social Impact project, March 2000
 4. Chlon, A., Gunnar Tidner, Polish pension system simulation model, mimeo, 2000

1999

 1. Chlon, A. “Analysis of the contribution revenue for Social Insurance Fund” in: I.Wóycicka (ed.) Social budget strategy for 1999-2020 Gdansk Institute for Market Economics research paper. Editor: I. Wóycicka,.  1999.[in Polish]
 2. Chlon, A., M. Góra, M. Rutkowski, “Shaping the Pension Reform in Poland – Security through Diversity,” WB Pension Primer Series No. 9923.  1999.

1996

 1. Chlon, A., W. Lyszkiewicz „Mismatch Unemployment in Poland in the course of transition” paper presented at annual EALE conference, 1996.
​​

 
 
 

 Agnieszka Chłoń-Domińczak