Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip to main menu
Navigate Up
Sign In
 

 Vice-Rector Professor Roman Sobiecki, PhD

 
Vice-Rector for Development
Professor Roman Sobiecki, PhD

 

 

 Education:

 • ​Habilitation, economic sciences, discipline of economics (2008) – Collegium of Business Administration of the SGH Warsaw School of Economics
 • Doctor’s degree, economic sciences (1987), the Faculty of Production Economics of the Main School of Planning and Statistics (currently the SGH Warsaw School of Economics)
 • Master’s degree (1978), the Faculty of Production Economics of the Main School of Planning and Statistics (currently the SGH Warsaw School of Economics)
 • secondary school (1974), Agricultural Technical Secondary School in Gródki/Działdowo
 • elementary school (1969), Wieczfnia Kościelna, Mława County

Academic positions:

 • SGH Warsaw School of Economics’ Professor

Scientific specialisation:

 • ​Entrepreneurship and family enterprise
 • Theory and strategies of competitiveness of an enterprise
 • Agricultural economics
 • Food safety
 • Globalisation 

Performed academic functions:

 • ​Dean of the Collegium of Business Administration (2012-2020)
 • Deputy Dean of the Collegium of Business Administration (2005-2012)
 • Director of the Institute of Markets and Competition (as of 2013, head of the Department of Markets and Competition Analysis 2012–2013)
 • Secretary of the Senate (1999–2005)
 • Senate member (1996-2005 and as of 2012-)
 • member of the Council of the Collegium of Business Administration (1996-2019)
 • chairman of the Editorial Board of the publishing series of the Collegium of Business Administration of the SGH Warsaw School of Economics “Przedsiębiorczość w XXI wieku”,
 • Editor-in-chief of “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” (2016-2020)
 • Chairman of the Programme Board of “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” (since 2020)
 • head of postgraduate studies “Economics and Economic Law for Judges” (2007 – 2012),
 • head of the Full-time Doctoral Studies at the Collegium of Business Administration of the SGH Warsaw School of Economics (5th edition)
 • initiator and member of the Organising Committee for the Flag of the SGH Warsaw School of Economics (2002)  

The most important publications:

 • Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, the SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2007, 
 • Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, scientific eds. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, the SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2019, 
 • Nowe oblicza przedsiębiorczości in: Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, scientific eds. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, the SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2019,
 • Sharing economy (gospodarka współdzielenia) scientific eds. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, the SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2016, 
 • Przedsiębiorczość sharing economy, J.W. Pietrewicz, R. Sobiecki in: Sharing economy (gospodarka współdzielenia) scientific eds. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, the SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2016, 
 • W poszukiwaniu konkurencyjnej przewagi, scientific eds. J. W. Pietrewicz, R. Sobiecki, the SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2019,
 • Interwencjonizm w erze globalizacji, S. Kowalczyk, R. Sobiecki in: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2/2019,
 • Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce, scientific eds. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, the SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2018, 
 • Czy sukcesja jest problemem firm rodzinnych? in: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 1/2018,
 • Czy uczelnia publiczna jest przedsiębiorstwem? in: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2/2018,
 • Reforma rolna – czy była przełomowa? in: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 3/2018,
 • Być czy nie być w strefie euro? In: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 1/2017, 
 • Dlaczego postęp cywilizacyjny wymaga innowacji społecznych? In: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 3/2017,
 • Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, scientific eds. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, the SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2010, 
 • Kryzysy rolne a bezpieczeństwo żywnościowe in: Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, scientific eds. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, the SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2010, 
 • Europejski Model Rolnictwa wobec wyzwań globalnych (co-author: S. Kowalczyk), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej no. 4/2011, 
 • Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej, scientific ed. R. Sobiecki, the SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2014, (the book received the 1st prize in the “business strategies” category at the Economics Publishers Fairs), 
 • Koszty transakcyjne – skutki zmian dla przedsiębiorstw, scientific eds. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2011,  
 • Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw, scientific eds. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, the SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2014, 
 • Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, scientific eds. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2014, 
 • Narastająca niestabilność gospodarki a konkurencyjność przedsiębiorstw, scientific ed. R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2014, 235 pages. 
 • Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, scientific ed. R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2015, 205 pages.
 • Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce, scientific eds. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, 241 pages.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw – aspekty międzynarodowe i sektorowe, scientific eds. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2016, 249 pages.
 • Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część II: zarządzanie i ekonomia, scientific eds. P. Banasik, R. Sobiecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw 2016, 236 pages.
 • The effects of globalization for the agriculture of European. Union countries in: Agri-food System and its Linkages with Global,
 • International and Domestic Economies, scientific ed. A. Zawojska, Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2009, pp. 8–21, 
 • Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach (editor and co-author 50%), Difin, Warsaw 2003, 235 pages (the book was awarded with the 1st level collective prize of the Rector of the SGH Warsaw School of Economics in 2004).

Other activities and achievements:

 • ​Gold Cross of Merit (2012)
 • Bronze Cross of Merit (1987)
 • Medal of the Commission of National Education – awarded by the Minister of National Education (2006)
 • Badge of Honour “Merit for Agriculture” – awarded by the Minister of Agriculture and Rural Development,
 • Badge “Merit for Culture” – awarded by the Minister of Culture and National Heritage,
 • Badge “Merit for Economic Development of the Republic of Poland” – awarded by the Minister of Economy (2015)
 • Badge of Honour “Kiliński’s Sabre” – awarded by the Polish Craft Association (2016),
 • Jan Kiliński platinum medal for merit for development of Polish craft – awarded by the Polish Craft Association (2014)
 • award of the Main Committee of the Economic Knowledge Contest “Merit for the development of school olympics” (1993) 
 • 1st level team award of the Rector of the SGH Warsaw School of Economics for scientific activity (2015)
 • 1st level individual award of the Rector of the SGH Warsaw School of Economics for organisational activity (2015)
 • 1st level individual award of the Rector of the SGH Warsaw School of Economics for scientific activity (2009)
 • 1st level team award of the Rector of the SGH Warsaw School of Economics for teaching activity (2004)
 • member of the Team of Consultants of the President of the Republic of Poland for Agriculture and Rural Development (1999–2005) 
 • chairman of the National Entrepreneurship Council at the Deputy Prime Minister, the Minister of Economy (2013–2015) 
 • member of the Examination Committee for candidates to the restructuring adviser acting at the Minister of Justice
 • member of the Jury of the All-Poland Entrepreneurship Contest “Way to Success” (since 2005)
 • member of the Supervisory Board of Bank PKO BP S.A. (2008 – 2009)
 • member of the Supervisory Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management (2013–2016)
 • chairman of the Supervisory Board of “MAKARONY POLSKIE SA” (since 2012)
 • member of the Programme Committee for Administrative and Economic Professions, at the Ministry of National Education (1994–1995)
 • member of the Main Committee of the Entrepreneurship Olympiad
 • Director of the Economics School Complex in Łomża (1991–1996).